Pistolet nalewczy dla lotnictwa ZVF 50 jest ręcznym (nieautomatycznym) wysoko- przepływowym pistoletem nalewczym do tankowania naskrzydłowego oraz tankowania helikopterów paliwami JET i AVGAS. Po kilku latach rozwoju i prób eksploatacyjnych, w marcu 2015 rozpoczęte zostały dostawy do klientów. ZVF 50 jest zgodny z wymogami JIG (Joint Inspection Group) i posiada kilka dodatkowych zalet, patrz ELAFLEX Information 5.13 PL.

  • Wersje JET i AVGAS – jednoznaczne oznaczenie kolorystyczne dla zabezpieczenia przed pomyłkowym tankowaniem.
  • Przelot 2″ – mniejszy spadek ciśnienia.
  • Lekki – ZVF 50 waży zaledwie 2,7 kg.
  • Ergonomiczna budowa. Zwiększony komfort – niższa siła użycia.
  • Bardzo dokładne dozowanie, również przy małych ilościach. Zminimalizowane udary ciśnienia.
  • Integralne zabezpieczenia powłok samolotu.
  • Wykluczono zastosowanie metali kolorowych: kompatybilnie również z agresywnymi biopaliwami. Zgodność z wymogami JIG.

Skomponuj pistolet
według własnych potrzeb

Pistolet posiada modułową konstrukcję i oferuje wiele opcji. W celu konfiguracji zapraszamy do skorzystania z naszego konfiguratora.

konfigurator2

broszura_zvf50

Broszura
do pobrania

W celu uzyskania szczegółowych informacji skorzystaj z konfiguratora lub skontaktuj się z naszym Działem Handlowym.