• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

Cysterny samochodowe

Klasyczne cysterny do benzyn i oleju napędowego napełniane są na terminalach załadunkowych przy pomocy ramion nalewczych dolnego załadunku umożliwiających, w dużym stopniu zautomatyzowane, szybkie napełnienie poszczególnych przedziałów cysterny odpowiednimi rodzajami paliw. Końcowymi elementami tych ramion są często specjalne węże elastyczne gumowe lub kompozytowe, przeznaczone do stałego kontaktu paliwem, wyposażone w szybkozłącza suchoodcinające API. Z kolei spust paliwa do zbiorników oraz recyrkulację oparów na stacjach paliw zapewniają węże przewożone na cysternach. Obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem są trwale elastyczne – niezależnie od temperatury otoczenia – węże kompozytowe wyposażone w końcówki typu Camlock lub TW (Eurozłącza). Ze względu na systemy elektronicznej kontroli rozładunków oraz nacisk na zapobieganie zanieczyszczeniu/pomieszaniu gatunków występują liczne wersje i wykonania specjalne dla konkretnych użytkowników.

Dla potrzeb tankowania zbiorników stacjonarnych u użytkowników końcowych (zbiorniki z LPG lub olejem opałowym) występują montowane na cysternach systemy zwijaczy wyposażone w przystosowane do tego celu wersje węży i pistolety nalewcze.

W przypadku LNG, ze względu na temperatury kriogeniczne stosować można wyłącznie węże metalowe lub specjalne wersje węży kompozytowych wyposażone w specjalnego typu końcówki oraz zabezpieczone złączami awaryjnymi.

OIL SD 10

Uniwersalny wąż przeładunkowy do cystern drogowych i kolejowych oraz do obsługi zbiorników stacjonarnych przy przeładunku płynnych węglowodorów. Lekki, elastyczny, odporny na związki aromatyczne.

Zastosowanie:
przeładunki produktów ropopochodnych.

Konstrukcja: kompozytowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna polipropylen, warstwa zewnętrzna PVC.
Wzmocnienie: zewnętrzna i wewnętrzna spirala z drutu stalowego galwanizowanego.
Ciśnienie robocze: 10 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 80°C.
Certyfikaty i copuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2010 Typ 2; zgodny z wymogami TDT.

Rezystancja między końcówkami dla DN>=50 R< 1 Ohm/m.
OIL SD

EXILITE

Wyjątkowo lekki wąż kompozytowy do przesyłu paliw i produktów ropochodnych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, rozładunek autocystern z paliwem- odpowietrzanie (lekki).

Konstrukcja: kompozytowy.
Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z aluminium pokrytego polipropylenem i wewnętrzna spirala z aluminium.
Ciśnienie robocze: 6 bar.
Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: EN 13765 Typ 1, zgodny z wymogami TDT

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm.
EXILITE AP

PETRO TANK

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przeładunku benzyn i oleju napędowego. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa.
Ciśnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej:na trudne warunki atmosferyczne,na ścieranie,trudnopalna,olejoodporna.

Wąż typu ” M” – po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm.

Zobacz w sklepie:
PETRO TANK DN25
PETRO TANK DN32
PETRO TANK DN50
PETRO TANK DN63
PETRO TANK DN76
PRTRO TANK DN100

PETRO TANK

LTW

Wysokiej klasy, elastyczny wąż przeładunkowy do paliw.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw- elastyczny.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Ciśnienie robocze: 10 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie,trudnopalna.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm.

Zobacz w sklepie:
LTW DN50
LTW DN75
LTW DN100

LTW

PETRO REEL

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych.

Zastosowanie:
nawijacze bębnowe, paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja węża: gumowy.
Rodzaj materiału: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny.
Ciśnienie robocze: 18 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C
Odporność warstwy zewnętrznej: trudne warunki atmosferyczne, na produkty prtrochemiczne.

Wąż typu ” M” – po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm.

Zobacz w sklepie:

PETOR REEL DN32

PETOR REEL DN38

PETOR REEL DN50

PETRO REEL

HD

Wysokiej klasy wąż tłoczny przeznaczony szczególnie do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne,  rozładunek autocystern z paliwem, zwijadła.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Ciśnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie.
Zgodny z: VG 95955, EN 12115.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm.
HD

HR IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy standardowy.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 170 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 550°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Powyżej +50° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. O możliwość użytkowania w temperaturach powyżej 550° C prosimy pytać. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.
Podane wartości ciśnienia roboczego w warunkach normalnych przyjęto przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1

Zobacz w sklepie:
HR IS DN25
HR IS DN32
HR IS DN40
HR IS DN50
HR IS DN65
HR IS DN80
HR IS DN100

HR IS

UTL

Bardzo elastyczny, uniwersalny, chemiczny wąż, stosowany do przewodzenia substancji chemicznych, a także spożywczych.

Zastosowanie:
przeładunek agresywnych substancji chemicznych-elastyczny; substancje spożywcze i farmaceutyczne.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna UPE z czarnym spiralnym paskiem antystatycznym, warstwa zewnętrzna z antystatycznej gumy EPDM.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Ciśnienie robocze: 10 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 100°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ozon, promieniowanie UV, płomienie.
Certyfikaty i dopuszczenia: Wąż może być stosowany w strefach EX 0 i 1. Posiada dopuszczenie TRbF 131. Spełnia wymogi normy EN 12115 typ Ω/T. Warstwa wewnętrzna zgodna z FDA, BGA XVI kat.2, oraz posiada atest KTW dla wody pitnej.
Wąż typu ” Omega/T” – rezystancja wzdłuż węża R<1 Mohm.

Zobacz w sklepie:
UTL DN38
UTL DN50
UTL DN63
UTL DN75
UTL DN100

UTL

Przewody gotowe dla cystern drogowych

Przewody gotowe do autocystern występują w postaci odcinków węży zakończonych szybkozłączami systemu Camlock lub Tankwagen (Eurozłącza TW) przewożonymi w pojemnikach montowanych wzdłuż cystern o średnicach nominalnych od DN75 do DN 100, oraz na zwijaczach bębnowych (węże o mniejszej średnicy, przeznaczone do napełniania stacjonarnych zbiorników oleju opalowego lub LPG).

Dla użytkowników istotna jest elastyczność i odpowiednia do charakteru eksploatacji wytrzymałość. Często spotykane są dodatkowe, praktyczne wymagania: oznaczenia kolorystyczne, pomagające stosować te same węże do określonych paliw, aby zapobiegać ich kontaminacji, czy wykonania przewodów w wersji nieciągłej elektrycznie (chociaż z zachowaniem własności antystatycznych), tak aby współpracowały z systemami automatyki zabezpieczającej rozładunek autocystern.

Przewody przeładunkowe wykonywane są zarówno jako standardowe rozwiązania, jak i na zamówienie, na podstawie uzgodnionego z klientem projektu. Są wytwarzane, poddawane próbom wytrzymałościowym oraz sprawdzane są ich własności antystatyczne i gotowe przewody otrzymują odpowiednie świadectwa jakościowe.

Standardowe przewody do rozładunku paliw:

węże ssawno-tłoczne do przeładunku paliw z końcówkami Camlock, również do obwodu recyrkulacji oparów VR.


Przewody kompozytowe dostarczane są wyłącznie jako przewody gotowe z końcówkami zaciskanymi tulejami (zaprasowanymi). Dostępne w kolorach niebieskim zielonym pomarańczowym żółtym oraz innych – na zamówienie.

Przewody przeładunkowe do cystern samochodowych

Kompozytowe:

Przewody kompozytowe do paliw, DN75, spustowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3”
2,8 m – A001K0280
3,0 m – A001K0300
4,0 m – A001K0400
5,0 m – A001K0500
5,8 m – A001K0580
Kompozytowe oparowe:

Przewody kompozytowe do paliw DN75 oparowy, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3” standardowa i 4″ z pilotem.
3,0 m – A005B0300
4,0 m – A005B0400
5,0 m – A005B0500
5,8 m – A005B0580
Gumowe:

Przewody gumowe do paliw DN75 spustowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3”.
2,8 m – A003A0280
3,0 m – A003A0300
4,0 m – A003A0400
5,0 m – A003A0500
5,8 m – A003A0580
Gumowe oparowe:

Przewody gumowe do paliw DN75 oparowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3” standardowa i 4″ z pilotem
3,0 m – A011B0300
4,0 m – A011B0400
5,0 m – A011B0500
5,8 m – A011B0580

Przewody na zwijadła cystern samochodowych

 

Przewody do benzyn i olejów na zwijadła
cystern samochodowych.

Budowa: gumowe
Średnica: 38 mm
Ciśnienie robocze: 18 bar
Temp. pracy: od -30 °C do +80 °C

Zakończone obustronnie nakrętką
obrotową z gwintem 2” BSP.

Nasze produkty:
30 m – A017A3000
40 m – A017A4000
60 m – A017A6000
80 m – A017B8000

Końcówki pod obejmy do węży przemysłowych

System końcówek mocowanych przy pomocy obejm skorupowych skręcanych śrubami. Bardzo efektywny system profesjonalnego montażu końcówek węży przeładunkowych – o większych średnicach i grubych ściankach. Dostępny z różnymi przyłączami gwintowymi, kołnierzowymi i szybkozłączami oraz w wielu wariantach materiałowych. Norma EN 14420. Typowy zakres średnic DN13-DN200. Materiały: stal ocynkowana, stal kwasoodporna, mosiądz, aluminium, dostępne wersje powlekane/wykładane tworzywami, np. PTFE

Złącza ACME

Dla standaryzacji przeładunków LPG przyjęty został standard złączy potocznie określanych jako ACME. Jest to system posiadający gwint trapezowy zgodnie z ASA B1.5 2G. Typowo stosowane są następujące rodzaje i wielkości złączy:

Dla fazy ciekłej Dla fazy gazowej
3¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI

 

Specjalne końcówki 1-1/4” oraz 1-3/8” są stosowane do podłączenia butli zasilających wózki widłowe.

Łączniki i adaptory

Popularne łączniki gwintowe: – nyple i mufy umożliwiające łączenie elementów i redukcję średnicy, oraz adaptory złączne: kołnierz-gwint, szybkozłącze typu A – szybkozłącze typu B itp. Dostępne dla wszystkich podstawowych rodzajów połączeń gwintowych, kołnierzowych i szybkozłączy, w podstawowych wersjach materiałowych: ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, mosiądzu i aluminium.

SZYBKOZŁĄCZA OLS i R-API

Szybkozłącza umożliwiające podłączenie do części zbiornikowych (wtyku) złączy API znajdującego się na autocysternie (złącza suchoodcinające API standardowo służą do załadunku). Szybkozłącza są adaptorami umożliwiającymi z jednej strony podłączenie do wtyku API a z drugiej zwykłego węża zakończonego częścią gniazdową złącza Camlock. Często są rozbudowane o wzierniki, zawory odpowietrzające i upustowe.

Materiał: aluminium

PRZEJDŹ DO SKLEPU

CAMLOCK

Uniwersalne szybkozłącza do paliw.

Popularne szybkozłącze z blokadą krzywkową stosowane do podłączania i rozłączania węży. Stosowane powszechnie do przeładunku paliw. Dostępne w bardzo szerokim zakresie rozmiarów oraz w wielu wersjach materiałowych. Prosta i wytrzymała konstrukcja umożliwia wygodne połączenie bez użycia dodatkowych narzędzi. Oprócz kilku typów elementów podstawowych istnieje obecnie wiele wersji z licznymi ulepszeniami, a także bogaty wybór elementów adaptacyjnych i różnych typów połączeń (do spawania, z gwintami i kołnierzowe.

Zasada działania:
Aby połączyć należy nasunąć całkowicie część gniazdową na część wtykową i zacisnąć rączki. Część krzywkowa rączki współpracując z wgłębieniem w części wtykowej podczas zamykania rączek spowoduje dociśnięcie do siebie obu elementów złącza.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

SZYBKOZŁĄCZA OPAROWE

System szybkozłączy typu Camlock dostosowanych do potrzeb hermetyzacji procesu przeładunku paliw, stosowany na liniach recyrkulacji oparów (Vapour Recovery). Części gniazdowe wyposażone są w bolce otwierające podczas podłączania przewodu zawory odcinające zamontowane w częściach wtykowych. Dostępny w wykonaniu z aluminium. Rozmiary nominalne DN50-80-100 (2”-3”-4”).

TW / TANKWAGEN / Eurozłącza

Złącza TW (Tankwagen) czyli tzw. złącza cysternowe występują w trzech rozmiarach DN 50, DN 80, DN100 i są zgodne z normą EN ISO 14420-6 (DIN 28450). Za względu na wytrzymałość i łatwość w obsłudze są powszechnie montowane na przewodach spustowych cystern paliwowych. Najczęściej wybierane złącza przez dystrybutorów paliw wykonane są z mosiądzu. Alternatywnie, w zależności od potrzeb klientów w naszej ofercie znajdują się złącza ze stali kwasoodpornej i aluminium. Na specjalne życzenie dostarczamy eurozłącza anodowane.

Zastosowanie: Przeładunki paliw płynnych.
Normy: EN 14420-6; DIN 28450

PRZEJDŹ DO SKLEPU

MANNTEK złącza suchoodcinające

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych i gazowych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

  • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
  • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
  • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
  • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DDC – szybkozłącza do paliw oraz w specjalnej wersji – roztworu mocznika ( AdBlue®,DEF, NOXy®)
DAC – szybkozłącza do paliw lotniczych
DGC – szybkozłącza do płynnego propan-butanu LPG
DCC – szybkozłącza do gazów kriogenicznych

Zastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach  samochodowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:

Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych  warunkach,  oraz  pracy  z  trudnymi  mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu  zużyciu,  a  we  wnętrzu  złączy  mogą  się  gromadzić  osady  utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

  • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
  • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

3 Różne systemy montażu – 3 Razy to samo bezpieczeństwo

ELAFLEX oferuje trzy alternatywne sposoby prawidłowego i bezpiecznego montażu końcówki węża przy pomocy obejm skorupowych. Różnią się one od siebie tylko rodzajem wymaganej obejmy. Mocowanie, szczelność pod ciśnieniem oraz wartości siły zrywających są takie same dla wszystkich typów. Obejmy są dopuszczone do stosowania przez wszystkie największe firmy naftowe.

SPANNFIX

spannfix

Tylko do węży o odpowiedniej grubości ścianki. Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi – za pomocą imadła. Całkowicie bezpieczne mocowanie za pomocą bolca ze stali nierdzewnej. Demontaż możliwy wyłączenie przy użyciu imadła.
spannfix

SPANNFIX N-R

snapnnfix_n-r

Montaż jak SPANNFIX, jednak nie może być rozmontowany – bez zniszczenia jest nierozbieralny. Preferowana dla węży które muszą być zmontowane pod nadzorem i nie być modyfikowane, np. węże do paliw lotniczych lub LPG. Dopuszczone jako ekwiwalent końcówek zaciskanych maszynowo przy pomocy pras.
snapnnfix_n-r

SPANNLOC

spannloc

Nadają się również do węży o zmiennej lub lekko powiększonej grubości ścianki. Możliwy montaż w terenie przy pomocy klucza imbusowego. Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej. Dokręcanie jest możliwe. Łatwy demontaż.
spannloc

Automatyczny pistolet nalewczy ZVA 32

Pistolet nalewczy do benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego, ropy naftowej. Wersje specjalne nadają się również do paliw lotniczych Avgas oraz JET-A1.

Przepływ do 200 l/min.
Ciśnienie robocze 1,5 – 6 bar.
Zgodny z EN 13012, ATEX kat EX II 1G oraz TRbF 513.
Wlot: gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne od 1-1/4″ do 1-1/2” BSP.
Wylewka: DN 32 (średnica zewnętrzna 39 mm) lub specjalne – np. do paliw lotniczych.

PISTOLETY NALEWCZE

FP-ZV-400.2

Pistolet nalewczy do oleju napędowego, paliwa, olejów, ropy naftowej.
Przepływ do 400 lit./min.
Wlot: gwint zewnętrzny 2″typu BSP ISO 228.
Wylot: eurozłącze część MK – DN50.

 

FP-ZV-500.2

Pistolet nalewczy do oleju napędowego, paliwa, olejów, ropy naftowej.
Przepływ do 650 lit./min.
Wlot: gwint zewnętrzny 2″typu BSP ISO 228.
Wylot: eurozłącze część MK – DN50.

Wylewki

FP-ZR-19
Wylewka DN19 z eurozłączem VK DN50 Al/ Ms. Pasuje do pistoletów nalewczych ZV 400 oraz ZV 500.

FP-ZR-32
Wylewka DN32 z eurozłączem VK DN50 Al/ Ms. Pasuje do pistoletów nalewczych ZV 400 oraz ZV 500.

FP-ZR-32-flex
Wylewka elastyczna DN32 z eurozłączem VK DN50 Al/ Ms. Pasuje do pistoletów nalewczych ZV 400 oraz ZV 500.

FP-ZR-38
Wylewka DN38 z eurozłączem VK DN50 Al/ Ms. Pasuje do pistoletów nalewczych ZV 400 oraz ZV 500.

FP-ZRB-25
Wylewka DN25 (wygięta pod kątem 25 stopni) z eurozłączem VK DN50 Al/ Ms. Pasuje do pistoletów nalewczych ZV 400 oraz ZV 500.

Zwijacze węży dla autocystern

Wymagania dotyczące zwijaczy stosowanych dla autocystern i tankowania mobilnego mogą być bardzo zróżnicowane zarówno pod względem długości przewodów, warunków zabudowy (np. mocno ograniczona wysokość bębna), potrzeby rozmieszczenia wielu zwijaczy w kompaktowej zabudowie (zastosowania militarne) itp.. Zastosowane materiały muszą uwzględniać wymagania środowiska pracy, np. posiadać odpowiednią odporność na korozję i wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Compact Line HD 25

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 40 m i średnicy maks. DN 25.
Na przykład: HD 25 z ZVA 25 lub Butapal 25 ze złączem DGC do cystern samochodowych. Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnioną sprężyną czyni ten zwijacz bardzo trwałym i idealnym do intensywnego użytkowania, również w trudnych warunkach. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) i gazów
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +150°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line HD 25

Compact Line HD 50

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 25 m i średnicy maks. DN 50.
Na przykład: HD 50 z ZVF 50 dla lotnictwa, UTL 50 ze złączem DDC do AdBlue® lub FEP 50 ze złączem DDC do chemikaliów. Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnioną sprężyną czyni ten zwijacz bardzo trwałym i idealnym do intensywnego użytkowania, również w trudnych warunkach. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) rozpuszczalników i gazów
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +150°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line HD 50

Compact Line T

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 8 m i średnicy maks. DN 25.
Na przykład: Slimline ‚SL’ 25 z ZVA 25 do stacjonarnego i mobilnego tankowania ciężkich pojazdów. Konstrukcja charakteryzuje się wąską ramą o szerokości 320 mm i jest optymalna do zabudowy w ograniczonej przestrzeni, np. mobilnego sprzętu do tankownia lub szafek. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) rozpuszczalników i gazów.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line T

Modular Line GB 25/38

Przeznaczone są do zwijania węży o długości do 40 m i średnicy maks. DN 38. Mogą być dostarczone z różnymi systemami napędów: ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym.
Na przykład: HD 38 z ZV 400 do tankowania jednostek pływających. Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań. Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Modular Line GB 25/38

Modular Line M

Przeznaczone są do zwijania węży o długości do 50 m i średnicy maks. DN 25. Mogą być dostarczone z różnymi systemami napędów: ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym.
Na przykład: Slimline ‚SL’ 25 z ZVA 25 z napędem przeznaczone do autocystern. Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań. Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe ze stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Modular Line M

ZAŚLEPKI CIŚNIENIOWE VB… ADR
Z ZAWOREM UPUSTOWYM

Aby zapobiec niekontrolowanemu wyciekowi niebezpiecznych substancji płynnych ze zbiornika cysterny, organizacja ADR (Porozumienie europejskie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych) zaleciła aby dolne otwory rozładunkowe cystern zostały wyposażone w trzy urządzenia odcinające – dwa zawory oraz trzecie urządzenie odcinające.

W przypadku węży spustowych do cystern samochodowych ze złączami TW, zaślepki ciśnieniowe typu VB działają w połączeniu ze częścią gniazdową złącza MK jako trzecie urządzenie odcinające. Od roku 2007 ADR określa dodatkowo, że (niezależnie od zastosowania zaślepek, pokrywek czy kołnierzy zaślepiających) “należy zapewnić możliwość bezpiecznego uwolnienia ciśnienia z przewodu spustowego zanim urządzenie odcinające zostanie całkowicie odłączone.”

 

PIERŚCIENIE

Dwuczęściowe, tworzywowe pierścienie zabezpieczające węże przemysłowe przed ścieraniem. Lekka i prosta w montażu konstrukcja. Odpowiednie rozmieszczenie pierścieni może przyczynić się do ułatwienia manewrowania przewodem.

OSŁONY

Dla węży stosuje się różnego typu osłony dodatkowe: zabezpieczające przed otarciem (spirale lub pierścienie z tworzywa, pierścienie gumowe) oraz przed załamaniem (spirale z tworzywa i sprężyny stalowe). W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe osłony, zabezpieczające przed promieniowaniem cieplnym (termiczne).

WZIERNIKI

Służą do wizualne kontroli przepływającego medium. Często są integrowane z armaturą nalewczą, filtrami i złączami skrętnymi.

USZCZELKI

Armatura złączna, a w szczególności bardziej skomplikowane elementy armatury przeładunkowej jak nalewaki, złącza awaryjne i szybkozłącza wymagają dużej ilości zaawansowanych uszczelek, które podczas demontażu oraz okresowych serwisów należy wymienić. Oferujemy wszystkie potrzebne rodzaje uszczelek oraz komplety naprawcze.

KLUCZE

Montaż szybkozłączy na rurociągach o przewodach elastycznych i sporadyczny demontaż – np. w celach serwisowych i w ramach napraw najwygodniej (i bezpiecznie dla złączy) można przeprowadzić przy pomocy odpowiednich kluczy – dedykowanych do poszczególnych typów złączy.