• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz