• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

PRZEŁADUNKI MORSKIE

Specyfiką przeładunków morskich są duże przekroje nominalne węży, relatywnie długie odcinki oraz  armatura złączna o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Skutkiem tego jest spory ciężar, który wymaga użycia urządzeń dźwigowych do podłączania przewodów a także podparcia ich w krytycznych punktach aby, obciążone medium, nie uległy uszkodzeniu. Niezbędna jest bardzo wysoka odporność węży oraz armatury na warunki atmosferyczne oraz korozyjne środowisko. Zwraca się również uwagę na bezpieczeństwo elektrostatyczne oraz ogniowe. Oprócz klasycznych przeładunków portowych statek-nabrzeże, istnieją specjalne rozwiązania dla przeładunków na pełnym morzu „offshore”, stosowanych najczęściej w przypadku wydobycia ropy naftowej i gazu oraz „ship-to-ship” stosowane najczęściej przez okręty marynarki wojennej.

Nabrzeże/Bunkrowanie
paliwo i oleje, do użytku na pokładzie
Nabrzeże Załadunek/Rozładunek
różne media
Bunkrowanie statek-statek
paliwo i oleje do użytku na pokładzie
Statek-statek Załadunek/Rozładunek
różne media
Zaopatrzenie na morzu
statek-statek

paliwo, oleje, świeża woda
Offshore Zaopatrzenie
różne media

paliwo, świeża woda

W zastosowaniach „offshore” wykorzystywane są specjalne rodzaje węży pływających oraz z podwójnym płaszczem. Więcej informacji na temat węży pływających, podwodnych łączonych w łańcuchy oraz wariantów podłączeń węży przeładunkowych OFFSHORE patrz broszura: Systemy Węży Offshore.

Węże przemysłowe w przeładunkach morskich

W zależności od konkretnego zastosowania oraz preferencji użytkownika można zaproponować węże gumowe (z końcówkami demontowalnymi lub trwale zwulkanizowanymi, wielowarstwowe z tworzyw sztucznych (kompozytowe) oraz metalowe. W przypadku węży gumowych dostępne są specjalne odmiany, np. do gorących bitumin lub do agresywnych substancji chemicznych.

FHD

Płaskozwijalny wąż o przewodzącej warstwie zewnętrznej do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

Zastosowanie: bunkrowanie statków, paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja: wąż gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny.
Warstwa wewnętrzna: wykonana z gumy NBR, gładka, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z VG 95955.Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm

FHD

STW

Ssawno-tłoczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

Zastosowanie: bunkrowanie statków,paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja: wąż gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala stalowa.
Warstwa wewnętrzna: wykonana z gumy NBR, gładka, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma CR.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Certyfikaty i dopuszczenia: Wąż zgodny z niemieckim wojskowym standardem TL 4720 ( VG 95 955).

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 Mohm. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.

 

STW

BUTAPAL

Wąż do gazu płynnego typ BUTAPAL zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające > 100 bar. Zakres temperatur 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do 50° C). Dopuszczenie DVGW, Nr. DG4621 AU 0049.

Zastosowanie:
Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych oraz statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ BUTAPAL mW ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: Oplot tekstylny w podwójną, skrzyżowaną linką miedzianą.
Warstwa wewnętrzna:
guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna:
Chloropren ( CR ), czarny, elektr. przewodzący, trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z wymogami TDT i normy EN 1762: 1997, TRbF 131.2, DVGW Nr. DG-4621 AU 0049

Przewodność:
Typ Ω zgodnie EN 1762. Oporność elektryczna < 106 Ohm pomiędzy końcówkami, < 109 Ohm skrośnie pomiędzy warstwą wewnętrzną, a powłoką, poprzez ściankę węża. Nadaje się do zastosowań w strefach EX0, 1 oraz 2. Podczas montażu przewodu miedziane linki nie muszą być
łączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ ‚M’ zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:
Do węży do gazu płynnego należy stosować wyłącznie bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424 którą można zamontować uzyskując szczelność, patrz przykłady poniżej. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności (rezystancji).

Zobacz w sklepie:

BUTAPAL DN25

BUTAPAL DN32

BUTAPAL DN38

BUTAPAL DN50
BUTAPAL

 

UTS

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny do przewodzenia większości substancji chemicznych w formie cieczy i past, w tym także substancji ropopochodnych oraz rozpuszczalników. Warstwa wewnętrzna jest całkowicie oporna na takie media jak czysty toluen i aceton i nie powoduje ich przebarwień, również jeśli wąż pozostaje przez cały czas napełniony medium.
Stosowany do przeładunków z cystern samochodowych, kolejowych i instalacji stałych a także do paletopojemników IBC oraz beczek. Mocna spirala stalowa zapewnia zachowanie kształtu węża zarówno podczas pracy ssawnej jak i podczas rozładunków grawitacyjnych.

Zastosowanie: przeładunki produktów chemicznych, rozpuszczalniki.

Wzmocnienie: oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Warstwa wewnętrzna: biała wykładzina UPE z czarnym spiralnym paskiem antystatycznym.
Warstwa zewnętrzna: guma EPDM, antystatyczna.
Ciśnienie robocze: 16 bar do średnicy DN100 włącznie, 10 bar dla przy średnicach DN125 i DN150
Temperatura pracy: -30°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia:
Spełnia wymogi normy EN 12115 typ „Ω/T”, a także wymagania dotyczące zastosowań do substancji spożywczych: FDA, USP Class VI oraz EU 10/2011.

UTS

MARINE OFFSHORE

Firma MATEC – znany producent węży kompozytowych opracowała specjalistyczną rodzinę węży dedykowanych do zastosowań pełnomorskich. Łączą one znane zalety węży kompozytowych z nowymi, opatentowanymi rozwiązaniami które pozwoliły skonstruować węże zdolne wytrzymać najcięższe warunki pracy na pełnym morzu. Nowe węże stanowią godną rozważenia alternatywę dla tradycyjnych wulkanizowanych węży gumowych do tego typu zastosowań. Pozwalają sprostać tak specyficznym wymaganiom jak przeładunek LNG ale też w wielu przypadkach mogą być rozwiązaniem bardziej ekonomicznym.

Zastosowanie: przeładunki morskie, substancje kriogeniczne i paliwa – LPG i LNG.

Wzmocnienie: Dostępne w wersjach jedno- i dwupłaszczowych Single Carcass & Double Carcass oraz pływających – Floating.
Warstwa wewnętrzna:
Warstwa zewnętrzna: Jednolita gładka powłoka DURETHANE® odporna na wodę morską i oleje, zwietrzenie, starzenie, światło słoneczne, ścieranie i rozdzieranie.
Ciśnienie robocze: 16 bar i 25 bar, na życzenie – inne.
Temperatura pracy: -175°C do 80°C.
Certyfikaty i dopuszczenia:
Wszystkie węże spełniają wymagania EN, CE, AS, U.S. Coast Guard, zalecenia NAHAD, posiadają certyfikaty Lloyds oraz DNV, a certyfikaty ATEX mogą być wystawione na żądanie. Węże posiadają dopuszczenie typu zgodnie z EN 13766:2010 dla termoplastycznych węży wielowarstwowych i przewodów do przesyłu płynnego propanu-butanu oraz gazu naturalnego.

MARINE OFFSHORE

OIL MARINE 808 ZX

Elastyczny wąż do przeładunków morskich, przeznaczony do przesyłu szerokiego zakresu węglowodorów.

Zastosowanie: przeładunki morskie produktów ropopochodnych, paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut stalowy galwanizowany), spirala zewnętrzna (drut ze stali nierdzewnej).
Warstwa wewnętrzna: polipropylen, polietylen, Mylar.
Warstwa zewnętrzna: PVC.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2003 Typ 3.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

 

OIL MARINE 808 ZX

PTFE 300 XX

Mocny wąż kompozytowy do wymagających zastosowań w transporcie i przeładunku agresywnych substancji chemicznych, antystatyczny.
Dostępny w licznych wykonaniach specjalnych, dostępnych na zamówienie:
– z powłoką samogasnącą zgodnie z ADR CL-1 – wersja FIRETEC
– z czarną powłoką antystatyczną ATEX
– z powłoką o wysokiej odporności na ścieranie ELASTAR (PU)
– z warstwą wewnętrzną z folii NANOTEC o właściwościach znacznie przewyższających standardowe wersje PTFE

Zastosowanie: agresywne substancje chemiczne; przeładunki produktów chemicznych.

Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut ze stali nierdzewnej), spirala zewnętrzna (drut ze stali nierdzewnej).
Warstwa wewnętrzna: PTFE.
Warstwa zewnętrzna: PVC.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2010 Typ 3; zgodny z wymogami TDT. Dopuszczenie typu: LLoyds Register.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

 

PTFE 300 XX

CRYOTEC 661 XX

Wąż przesyłowy do gazów i substancji kriogenicznych: LNG- skroplony gaz ziemny, metan i ciekły azot. Polecany do zastosowań w przeładunkach morskich. Dostępne są wersje tego węża zarówno do zastosowań onshore jak i offshore.
Istnieje także wersja z dodatkową warstwą termoizolacyjną Cryogel Z, która zapobiega transmisji ciepła przez ściankę węża i zapobiega oblodzeniu jego powierzchni.

Przeładunek cieczy o ekstremalnie niskiej temperaturze
Przeładunki niektórych substancji ciekłych wiążą się z bardzo niskimi temperaturami sięgającymi do -200°C. Z oczywistych względów do takich zastosowań nadają się wyłącznie specjalistyczne przewody. Tradycyjnie do tego typu zastosowań wykorzystuje się przewody metalowe. Przy tak niskich temperaturach oprócz zachowania elastyczności samego węża problemem jest jednak znaczne ochłodzenie jego powierzchni, które prowadzi do powstawania oblodzeń urudniających pracę, obciążających dodatkowo instalację i stwarzających zagrożenie. W przypadku węży COMPOTEC® CRYOTEC, w szczególności w wersji 661 N przeznaczonej dla niższych temperatur, stosuje się specjalną nowoczesną izolację termiczną z materiału CRYOGEL ® Z która znakomicie izoluje powłokę zewnętrzną węża od bardzo zimnego medium płynącego wewnątrz przewodu zapobiegając tego typu zjawiskom.

Zalety Cryogel’u®:

 • znakomita izolacja termiczna,
 • do 5 razy lepsze właściwości cieplne niż konkurencyjne materiały izolacyjne,
 • mniejsza grubość – takie same rezultaty przewodności cieplnej osiągane są przy grubości będącej ułamkiem grubości tradycyjnych materiałów izolacyjnych,
 • zerowa przenikalność dla pary wodnej dzięki integralnej barierze,
 • zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią,
 • wytrzymałość mechaniczna,
 • miękkość i elastyczność oraz znakomita sprężystość materiału. Material Cryogel Z nawet po ściśnięciu łatwo odzyskuje swoje właściwości termoizolacyjne,
 • eliminuje konieczność stosowania dylatacji, ponieważ pozostaje elastyczny nawet w temperaturach kriogenicznych
 • bezpieczny dla środowiska,
 • może być bezpiecznie wyrzucany po zużyciu, nie zawiera włókien które mogly by być wdychane,
 • węże elastyczne pozostają bez izolacji i są poddawane silnym cyklicznym zmianom temperatury; może to prowadzić do powstawania silnego oblodzenia podczas pracy a następnie do niebezpiecznego odpadania lodu topniejącego podczas następującego rozgrzewania. Węże CRYOTEC z izolacją Cryogel Z są nieczułe na ten rodzaj stresu temperaturowego.

Zastosowanie: ciekłe gazy palne, substancje kriogeniczne.

Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej), spirala zewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej).
Warstwa wewnętrzna:
FEP, Mylar.
Warstwa zewnętrzna: Hypalon.
Temperatura pracy: -175°C do 80°C.
Certyfikaty i dopuszczenia:
Posiada dopuszczenie typu DNV („PED”-zgodność z CE 97/23), zgodny z normą EN 13766, IMO Gas Carrier Code par. 5:4 i 5:7, IMO Chemical Carrier Code par. 5:3 i 5:7, świadectwo ATEX – na żądanie.

Minimalna temperatura przeładunku wynosi dla: ciekłego azotu -175°C, dla skroplonego metanu -163°C. Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

CRYOTEC 661N XX

HR IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy standardowy.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 170 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 550°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Powyżej +50° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. O możliwość użytkowania w temperaturach powyżej 550° C prosimy pytać. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.
Podane wartości ciśnienia roboczego w warunkach normalnych przyjęto przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1

Zobacz w sklepie:
HR IS DN25
HR IS DN32
HR IS DN40
HR IS DN50
HR IS DN65
HR IS DN80
HR IS DN100

HR IS

Przewody gotowe w przeładunkach morskich

Zależnie od zastosowania oraz preferencji użytkownika można zaproponować węże gumowe (z końcówkami demontowalnymi lub trwale zwulkanizowanymi, wielowarstwowe z tworzyw sztucznych (kompozytowe) oraz metalowe. W przypadku węży gumowych dostępne są specjalne odmiany , np. do gorących bitumin lub do agresywnych substancji chemicznych. Przewody mogą być wyposażone w dodatkowe pierścienie osłonowe, zawiesia, uchwyty do podnoszenia oraz pływaki.

Przewody gumowe

W przypadku węży gumowych najważniejsza jest norma EN 1765:2016 specyfikująca różne typy i warianty węży oraz przewodów z końcówkami budowanych na ich bazie oraz definiująca wymagania dla poszczególnych odmian. Stosowane są węże tłoczne, płaskozwijalne oraz ssawno-tłoczne, wzmocnione spiralą. Norma obejmuje zakres od DN 50 do DN 500.

Klasy ciśnieniowe: węże gumowe występują w trzech klasach ciśnieniowych: 7, 10 oraz 15 bar.

Własności elektryczne: przewody mogą być dostarczane jako elektrycznie połączone lub nieciągłe elektrycznie. Ponadto, typy L i S przewidują warianty elektrycznie połączone klasy M oraz antystatyczne klasy Ω.

Końcówki: węże gumowe mogą posiadać końcówki trwale zawulkanizowane, zaprasowane lub demontowalne, zgodne z normą EN14420-2 (końcówki), EN14420-3 (obejmy), EN14420-4 (przyłącza kołnierzowe: EN, ASA lub inne). Stosuje się także specjalistyczne szybkozłącza suchodcinające typu DDC (benzyny i oleje), złącza z ‘Obejmą Dzieloną’ MIL-C-24356 A.

końcówka trwale zawulkanizowana

końcówka demontowalna

Przewody kompozytowe

Węże oraz przewody kompozytowe definiują normy: EN 13765:2010+A1:2015, która wyróżnia cztery typy węży od zakresie średnic do DN

300, przy czym w przeładunkach morskich znajdują zastosowanie ich najmocniejsze typy: 3 i 4 o ciśnieniu roboczym minimum 14 bar, oraz norma EN 13766:2010, która opisuje węże do gazów płynnych (kriogenicznych) o temperaturach odpowiednio do -50°C oraz -196°C o ciśnieniu roboczym do 25 bar.

Klasy węży: węże kompozytowe występują w trzech klasach ciśnieniowych: 4, 10 i 14 bar. Klasa czwarta, również przewidziana dla ciśnień roboczych do 14 bar posiada wyższą maksymalną temperaturę roboczą do +150°C.

Własności elektryczne: zasadniczo wykonywane są jako przewody elektrycznie ciągłe. Ich spirale wzmacniające są trwale połączone z końcówkami

Końcówki: węże kompozytowe posiadają zaprasowane końcówki kołnierzowe zgodnie z normami EN lub ASA. W przypadku stosowania dodatkowych szybkozłączy DDC, DGC (do LPG) lub DCC(do LNG) stosuje się również zaprasowane końcówki z gwintem zewnętrznym, najczęściej NPT (ASME B.1.20.1)

Przewody metalowe

Węże metalowe wykonane z faliście fałdowanej blachy wzmocnionej oplotem opisuje norma: EN 10380:2012. Najczęściej stosowane są stale nierdzewne AISI 316 lub 321 na materiał płaszcza, oraz stal AISI 304 na drut do oplotu wzmacniającego. Norma określa własności czterech typów węży, klasyfikowanych głównie ze względu na elastyczność oraz odporność na zmęczenie (na skutek zginania), w zakresie średnic do DN 300. Specyfikuje ona również dokładnie budowę przewodów, a w szczególności sposoby wykonania wzmocnień węża/przewodu. Węże metalowe są tradycyjne stosowanym rozwiązaniem do przeładunków skroplonych gazów, jak np. LNG.

Klasy węży: przewody metalowe wykonuje się zgodnie z klasami ciśnieniowymi PN, np. PN 10,16, 25, 40 itd., dobierając odpowiedni rodzaj węża, którego wzmocnienie stanowi od jednego do trzech oplotów z drutu. Dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości stosuje się niekiedy dodatkowo spleciony oplot (dla dużych rozmiarów i obciążeń)

Własności elektryczne: ze względu na swoją budowę: metalowy płaszcz z fałdowanej blachy, metalowy oplot oraz przyspawane końcówki, węże metalowe zapewniają dobrą ciągłość elektryczną. Ich rezystancja nie przekracza 1 Ω/m.

Końcówki: przewody metalowe posiadają przyspawane końcówki kołnierzowe zgodnie z normami EN lub ASA. W przypadku stosowania dodatkowych szybkozłączy DDC, DGC (do LPG) lub DCC(do LNG) stosuje się również przyspawane końcówki z gwintem zewnętrznym, najczęściej NPT (ASME B.1.20.1).

Złącza Przemysłowe

Podstawowym rodzajem złączy stosowanym w przewodach przeładunkowych są kołnierze zgodne z EN, ASA lub IMO. Występują także systemy złączy mocowanych obejmą dzieloną (MIL C-24356 A) oraz specjalistyczne szybkozłącza. Zabezpieczenie przed rozerwaniem zapewniają złącza awaryjnego rozłączania. Istotny jest dobór materiałów końcówek ze względu na środowisko korozyjne. Stosowane są oprócz stali nierdzewnej również odpowiednie do warunków morskich stopy miedzi, a w przypadku elementów ze stali odpowiednie powłoki antykorozyjne.

KOŃCÓWKI Z KOŁNIERZEM

W instalacjach przeładunkowych najczęściej stosuje się połączenia kołnierzowe. W zależności od rodzaju instalacji mogą to być kołnierze EN 1092-1 w klasach ciśnieniowych PN 6-10-16-25-40 lub ASA (ANSI B 16.5) 150 lub 300 lbs. w wersji z kołnierzem stałym lub obrotowym, w różnych wersjach materiałowych, lub inne, specjalne – np. zgodne z VG 85289.

Końcówki wyposażone w przyłącza kołnierzowe mogą być wbudowane w wąż na stałe (zawulkanizowane, zaprasowane metalową tuleją lub przyspawane), lub – w przypadku węży gumowych być demontowalne – zgodne z EN 14420-2, -3 i -4, mocowane obejmami skorupowymi z odkuwanego na gorąco aluminium.

KOŃCÓWKI Z GWINTEM

W przypadku stosowania zaawansowanych szybkozłączy, jak np. suchoodcinające typu DDC węże zakańcza się końcówkami z gwintem zewnętrznym, umożliwiającym nakręcenie szybkozłącza. Najczęściej są to gwinty NPT (ASME B.1.20.1) lub BSP (EN ISO 228-1).

Końcówki z przyłączem gwintowym mogą być zabudowane na stałe w wąż (zawulkanizowane, zaprasowane metalową tuleją lub przyspawane), lub – w przypadku węży gumowych być demontowalne – zgodne z EN 14420-2, -3 i -5, mocowane obejmami skorupowymi z odkuwanego na gorąco aluminium.

KOŃCÓWKI Z „OBEJMĄ DZIELONĄ” MIL-C-24356A

Stosowane w przypadku konieczności łączenia wielu odcinków węży, ze względu na niewielkie gabaryty zewnętrzne. Dzięki konstrukcji asymetrycznej: gniazdo z wbudowaną uszczelką – wtyk łatwo jest je połączyć, a następnie zabezpieczyć obejmą. System stosowany również podczas przeładunków na pełnym morzu.

Dostępne w rozmiarach: DN63(2-1/2”), DN100(4”) oraz DN150(6”) ze stali nierdzewnej lub aluminium.

Końcówki są dostępne w wersji demontowalnej – w przypadku węży gumowych zgodnej z EN 14420-2, -3, mocowane obejmami skorupowymi z odkuwanego na gorąco aluminium lub w wersji z częścią wężową dostosowaną do węży termoplastycznych z PU – płaskozwijalnych, o małej grubości ścianki, z obejmami 3 segmentowymi.

DDC – MANNTEK

Szybkozłącza do paliw NATO STANAG 3756
oraz w specjalnej wersji – roztworu mocznika ( AdBlue®,DEF, NOXy®)

Szybkozłącza suchoodcinające są stosowane do podłączania i rozłączania węży lub ramion nalewczych szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Zaleca się ich stosowanie do mediów agresywnych, niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska. Złącza DDC służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego) produktów ropopochodnych, AdBlue® i biopaliw. Szybkozłącza DDC stosuje się między innymi na cysternach kolejowych i samochodowych, ramionach przeładunkowych, kolektorach i zbiornikach IBC.


Przykładowe media:
Benzyna, olej napędowy, oleje mineralne, tlenek etylenu, tlenek propylenu, akrylonitryl, butadien, amoniak, chlorek winylu, toluen, ksylen, kwas siarkowy, fenol, opary w układach hermetyzacji przeładunków.

Zakres ciśnień:
od 25 bar do 6 bar (zależnie od materiału korpusu i wielkości).
Możliwość łączenia i rozłączania pod ciśnieniem do 7 bar.

Zakres temperatur:
od – 20° do + 80°C; (od – 50° C do +200° C, zależnie od materiału uszczelnień).

Dopuszczenia i certyfikaty:
NATO STANAG 3756, TÜV TÜ.AGG.304-99, APRAGAZ File ref. 0302/P5832. ADR, RID, TDT.

Kompatybilność:
TODO, FULCRUM, Avery Hardoll, Emco Wheaton.

Zasada działania:
Aby połączyć: – nasunąć część wężową (gniazdo) na część zbiornikową(wtyk) i przekręcić o 15° w prawo. Zawory tłokowe pozostają w tej pozycji zamknięte.
Kiedy część wężowa zostanie przekręcona o dalsze 100°, spiralne wyżłobienia przełożą ruch obrotowy na przesunięcie obydwu zaworów w kierunku do zbiornika, otwierając przepływ medium. Jeśli podobny ruch zostanie wykonany w odwrotnym kierunku, przepływ medium zostanie zatrzymany i połączenie będzie można rozłączyć.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

DCC – MANNTEK

Szybkozłącza do cieczy kriogenicznych

DCC – Szybkozłącza suchoodcinające do cieczy kriogenicznych – ciekłych gazów w temperaturze do -196° C, zgodne z ISO TS 18683. Polecane szczególnie ze względu na łatwość i szybkość procesu podłączania i rozłączania oraz minimalna ilość gazu uwalnianego podczas rozłączania. Główne zastosowania to przeładunki autocystern, cystern kolejowych i statków, a także tankowanie statków i pojazdów (LNG).

Zakres ciśnień:
DN 25-DN 100 – 25 bar , DN 150 – PN 16 bar, współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Możliwość łączenia pod ciśnieniem do 15 bar i rozłączania do 25 bar – w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Zakres temperatur:
od – 196° do + 85°C

Dopuszczenia i certyfikaty:
ATEX, ADR (transport drogowy), RID(transport kolejowy), IMDG (transport morski), EN 14432, TÜV, Lloyd’s, Register, TDT

Zasada działania:
Aby połączyć: – nasunąć część wężową (gniazdo) na część zbiornikową(wtyk) i przekręcić w prawo. Zawory tłokowe pozostają w tej pozycji zamknięte.
Kiedy część wężowa zostanie przekręcona o dalsze 100°, spiralne wyżłobienia przełożą ruch obrotowy na przesunięcie obydwu zaworów w kierunku do zbiornika, otwierając przepływ medium. Jeśli podobny ruch zostanie wykonany w odwrotnym kierunku, przepływ medium zostanie zatrzymany i połączenie będzie można rozłączyć.

ZŁĄCZA AWARYJNE

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi instalacje przeładunkowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym poruszeniem zbiornika transportowego. Do tego celu wykorzystuje się złącza awaryjnego rozłączania, które po przekroczeniu określonej siły ulegają rozłączeniu jednocześnie zamykając przepływ medium przy pomocy wbudowanych zaworów. Istnieje wiele wariantów tego typu złączy, które dobierane są odpowiednio do sytuacji na danym stanowisku przeładunkowym, głównie pod względem sił potrzebnych do wyzwolenia złącza, jak też możliwych kierunków zadziałania sił wyzwalających, a także charakteru pracy danego stanowiska.

W celu doboru właściwego rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Technicznym TICON.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Zwijacze węży dla jednostek pływających

W przypadku jednostek pływających charakterystyczne są występujące dość duże przekroje nominalne oraz długości węży. Dotyczy to zarówno zwijaczy przeznaczonych do bunkrowania jednostek pływających montowanych na nabrzeżu jak i zwijaczy montowanych na statkach, okrętach i barkach. Do takich zastosowań najlepiej sprawdzają się zwijacze z napędem, ewentualnie ręczne z przekładnią. W przypadku mniejszych jednostek zastosowanie znajdują również zwijacze sprężynowe. Zastosowane materiały muszą uwzględniać wymagania środowiska pracy, np. posiadać odpowiednią odporność na korozję i wysoką wytrzymałość mechaniczną.

Compact Line B

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 20 m i średnicy maks. DN 25.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line B

Modular Line GB 25/38

Przeznaczone są do zwijania węży o długości do 40 m i średnicy maks. DN 38. Mogą być dostarczone z różnymi systemami napędów: ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym.
Na przykład: HD 38 z ZV 400 do tankowania jednostek pływających. Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań. Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Modular Line GB 25/38

ZAWIESIA HB 200 oraz HSB 300

z pierścieniem do węża

Profesjonalne rozwiązanie dla węży przeładunkowych. HB 200 oraz HSB 300 to gotowe produkty, na które składają się tkaninowy pas o ogromnej wytrzymałości oraz elastyczny, dopasowujący się do kształtu węża pierścień o charakterystycznym, jaskrawym, czerwonym kolorze. Zawiesia stosujemy odpowiednio HB 200 do przewodów zbudowanych na wężach 2 calowych, natomiast HSB 300 do większych, 3 calowych.

O szczegóły i parametry pracy zapytaj naszych specjalistów.

 

Pływaki

W niektórych zastosowaniach potrzebne jest utrzymywanie węża – również obciążonego medium – na powierzchni wody. W przypadku dużych węży offshore odpowiednie elementy zapewniające wyporność zabudowywane są fabrycznie na wężu, natomiast w przypadku bardziej standardowych węży zadanie to można zrealizować przy pomocy montowanych na zewnątrz węża w pewnych odstępach pływaków. Pływaki są dobierane stosownie do średnicy węża i wykonane w jaskrawym kolorze zapewniającym dobrą widoczność.

System SCUFFRING®
2 w 1 – Pierścień zabezpieczający oraz zawiesie

Znakomite wielofunkcyjne rozwiązanie dla węży przeładunkowych!
Dwuczęściowy pierścień ochronny wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa może być jednocześnie wykorzystany jako zawiesie do bezpiecznego podtrzymywania węża.

Zastosowanie samych pierścieni chroni wąż przed tarciem o podłoże i znacznie ułatwia przesuwanie węża po podłożu. Po uzupełnieniu pierścienia o podkładkę podtrzymującą oraz pasa nośnego o odpowiednim udźwigu otrzymujemy kompletne zawiesie pozwalające na bezpieczne unoszenie i podtrzymywanie ciężkich węży przeładunkowych bez ryzyka ich załamania. Szczególnie polecamy to rozwiązanie dla węży kompozytowych.

Dostępne są dwie wersje pierścieni:

 • lekka, żółta – wykonana ze spienionego PU,
 • ciężka, czerwona – wykonana z litego PU.

USZCZELKI

W zdecydowanej większości złączy przemysłowych i końcówek do węży występują uszczelki. Ich odpowiedni kształt, twardość oraz użyte materiały zapewniają bezpieczeństwo podczas transferu mediów. Istotne jest, aby systematycznie sprawdzać kondycję tych elementów i w razie konieczności wymieniać. Dostarczamy uszczelki do wszystkich typów złączy znajdujących się w naszej ofercie. Jeśli w naszym sklepie nie ma uszczelek, których szukasz lub potrzebujesz pomocy przy ich doborze prosimy o kontakt z naszym działem Handlowym.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

KOŁNIERZ ELEKROIZOLACYJNY

Stosowany do przerwania ciągłości elektrycznej łańcucha połączonych ze sobą przewodów przeładunkowych. Dostępny dla wszystkich standardów kołnierzy EN i ASA w trzech wersjach materiałowych – PE, PA oraz PTFE, dobieranych odpowiednio do wymaganego zakresu temperatur pracy oraz ze względu na własności dielektryczne materiałów.