• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

CYSTERNY KOLEJOWE

Jednym z podstawowych, lądowych środków transportu mediów ropopochodnych są cysterny kolejowe. Z uwagi na fakt, że standardowy zbiornik pomieści ok. 60 m3 paliwa, a wahadło składa się zwykle z kilkunastu lub kilkudziesięciu takich zbiorników firmy transportowe oczekują bezpiecznego i szybkiego przeładunku. Intensywna eksploatacja w połączeniu z koniecznością pracy niezależnie od warunków atmosferycznych i pory roku stawia dość duże wymagania w zakresie doboru właściwych rozwiązań i odpowiedniej jakości poszczególnych elementów. W przypadku intensywnej i ciągłej pracy kluczowe znaczenie ma odpowiednia trwałość i wykluczenie możliwości wystąpienia niespodziewanych awarii. W takich warunkach najlepiej sprawdzają się wybrane wersje węży gumowych oraz kompozytowych, zabezpieczone dodatkowo złączami awaryjnego rozłączania.

Węże przemysłowe do cystern kolejowych

Węże stosowane na kolejowych terminalach przeładunkowych muszą charakteryzować się mocną budową i dużą wytrzymałością. Oczywiście są dobierane odpowiednio do medium: benzyn i olejów (z uwzględnieniem biokomponentów i dodatków uszlachetniających) lub płynnego gazu – LPG. Węże do tego celu mogą być wykonane jako węże gumowe lub kompozytowe.

TW

Wysokiej klasy wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Ciśnienie robocze: 20 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie,trudnopalna.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z EN 12115 i EN 1361 E.

Wąż typu Ω/T rezystancja wzdłuż węża – R<1 Mohm/m.

Zobacz w sklepie:

TW DN50

TW DN63

TW DN75

TW DN100

TW

PETRO TANK

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przeładunku benzyn i oleju napędowego. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa.
Ciśnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej:na trudne warunki atmosferyczne,na ścieranie,trudnopalna,olejoodporna.

Wąż typu ” M” – po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm.
PETRO TANK

OIL 800 ZZ

Wąż kompozytowy przeznaczony do transportu: benzyn, oleju napędowego, olejów smarnych, parafin. Stosowany do za i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do podłączania zbiorników oraz jako element kompensacyjny na instalacjach. Odporny na związki aromatyczne, antystatyczny.

Zastosowanie:
przeładunki produktów ropopochodnych ( mocny ).

Konstrukcja: kompozytowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna polipropylen, warstwa zewnętrzna PVC.
Wzmocnienie: zewnętrzna i wewnętrzna spirala z drutu stalowego galwanizowanego.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Zgodny z normą EN 13765: 2003 Typ 3.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm.
OIL 800 ZZ

BUTAPAL

Wąż do gazu płynnego typ BUTAPAL zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające > 100 bar. Zakres temperatur 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do 50° C). Dopuszczenie DVGW, Nr. DG4621 AU 0049.

Zastosowanie:
Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych oraz statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ BUTAPAL mW ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: Oplot tekstylny w podwójną, skrzyżowaną linką miedzianą.
Warstwa wewnętrzna:
guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna:
Chloropren ( CR ), czarny, elektr. przewodzący, trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z wymogami TDT i normy EN 1762: 1997, TRbF 131.2, DVGW Nr. DG-4621 AU 0049

Przewodność:
Typ Ω zgodnie EN 1762. Oporność elektryczna < 106 Ohm pomiędzy końcówkami, < 109 Ohm skrośnie pomiędzy warstwą wewnętrzną, a powłoką, poprzez ściankę węża. Nadaje się do zastosowań w strefach EX0, 1 oraz 2. Podczas montażu przewodu miedziane linki nie muszą być
łączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ ‚M’ zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:
Do węży do gazu płynnego należy stosować wyłącznie bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424 którą można zamontować uzyskując szczelność, patrz przykłady poniżej. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności (rezystancji).

Zobacz w sklepie:

BUTAPAL DN25

BUTAPAL DN32

BUTAPAL DN38

BUTAPAL DN50
BUTAPAL

LPG

Wąż do gazu płynnego ‚Orangering’, zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek, zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające >100 bar. Zakres temperatur – 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do -50° C). Dopuszczenie. DVGW, Nr. DG-4621 AU 0049.

Zastosowanie: Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych or az statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ LPGS ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy, 2 miedziane, skrzyżowane linki antystatyczne.
Wzmocnienie: podwójny kord syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna: Chloropren ( CR ), czarny, elektrycznie przewodz., trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Posiada dopuszczenie do użytkowania DVGW ; DG4621 AU0049. Zgodny z EN 1762, TRbF 131.2.

Przewodność :

Typ ‚OHM’ zgodnie EN 1762. Rezystancja R < 106 Ohm, mierzona pomiędzy końcówkami. Podczas montażu armatury przewody miedziane nie muszą być złączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ Omega’M’zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:

Do węży do gazu płynnego należy wyłącznie stosować bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności.

Zobacz w sklepie:

LPG DN38
LPG DN75
LPG

Przewody elastyczne

Przewody gotowe bazują na wężach o podwyższonej wytrzymałości, wyposażane są w standardowe końcówki kołnierzowe, gwintowe oraz szybkozłącza, a także dodatkowo zabezpieczane przed zerwaniem przy pomocy złączy awaryjnego rozłączania – w przypadku niekontrolowanego poruszenia zbiornika transportowego.

Specjalistyczne przewody przeładunkowe wykonywane są na zamówienie, na podstawie uzgodnionego z klientem projektu. Są wytwarzane, poddawane próbom wytrzymałościowym oraz sprawdzane są ich własności antystatyczne. Często dostawa obejmuje montaż u klienta oraz próby odbiorowe TDT, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny on-site.

Przewody gumowe

W przypadku węży gumowych istotna jest norma EN 12115:2011 opisująca między innymi cechy węży oraz przewodów gotowych z końcówkami dla produktów ropopochodnych. Norma obejmuje węże tłoczne oraz ssawno-tłoczne, wzmocnione spiralą. Norma obejmuje zakres od DN 13 do DN 100. Nowelizacja z roku 2011 kładzie nacisk na własności antystatyczne węży, wprowadzając wersje o określonej wartości rezystancji skrośnej (poprzez ściankę węża) – Ω/T oraz M/T. Zalecane jest stosowane końcówek z bezpiecznymi obejmami skorupowymi zgodnych z EN 14420-1 do -8.

Klasy ciśnieniowe: węże gumowe występują najczęściej w klasie ciśnieniowej do 10 bar dla benzyn i olejów oraz 25 bar dla LPG.

Własności elektryczne: przewody mogą być dostarczane w jednym z czterech typów: – M – elektrycznie połączone
– Ω – antystatyczne (patrz EN 8031:2009)
– M/T elektrycznie połączone i rozpraszające ładunki elektrostatyczne poprzez ściankę węża o rezystancji nie większej niż 109 Ω.
– Ω/T antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne poprzez ściankę węża o rezystancji nie większej niż 109 Ω.

Końcówki: węże gumowe mogą posiadać końcówki trwale zawulkanizowane, zaprasowane lub demontowalne, zgodne z normą EN14420-2 (końcówki), EN14420-3 (obejmy), EN14420-4 (przyłącza kołnierzowe: EN, ASA lub inne, EN 14420-). Popularne są złącza kolejowe z nakrętką z gwintem, szybkozłącza suchoodcinające API na stanowiskach dolnego załadunku autocystern. Stosuje się także specjalistyczne szybkozłącza suchoodcinające typu DDC (do benzyn i olejów), DGC (do LPG) oraz DCC (do LNG). W przypadku cystern kolejowych górnego rozładunku do LPG stosowane są także specjalne końcówki jarzmowe.

Przewody kompozytowe

Węże oraz przewody kompozytowe definiują normy: EN 13765:2010+A1:2015, która wyróżnia cztery typy węży od zakresie średnic do DN 300, przy czym w na terminalach przeładunkowych znajdują zastosowanie ich najmocniejsze typy: 3 i 4 o ciśnieniu roboczym minimum 14 bar, oraz norma EN 13766:2010, która opisuje węże do gazów płynnych (kriogenicznych) o temperaturach odpowiednio do -50°C oraz -196°C o ciśnieniu roboczym do 25 bar. Typowe średnice nominalne to DN 80 oraz DN 100.

Klasy węży: węże kompozytowe występują w trzech klasach ciśnieniowych: 4, 10 i 14 bar. Klasa czwarta, również przewidziana dla ciśnień roboczych do 14 bar posiada wyższą maksymalną temperaturę roboczą do +150°C.

Własności elektryczne: zasadniczo wykonywane są jako przewody elektrycznie ciągłe. Ich spirale wzmacniające są trwale połączone z końcówkami

Końcówki: węże kompozytowe posiadają zaprasowane końcówki kołnierzowe lub z gwintem zgodnie z normami EN lub ASA. W przypadku stosowania dodatkowych szybkozłączy DDC, DGC (do LPG) lub DCC(do LNG) stosuje się również zaprasowane końcówki z gwintem zewnętrznym, najczęściej NPT (ASME B.1.20.1).

Końcówki pod obejmy do węży przemysłowych

System końcówek mocowanych przy pomocy obejm skorupowych skręcanych śrubami. Bardzo efektywny system profesjonalnego montażu końcówek węży przeładunkowych – o większych średnicach i grubych ściankach. Dostępny z różnymi przyłączami gwintowymi, kołnierzowymi i szybkozłączami oraz w wielu wariantach materiałowych. Norma EN 14420. Typowy zakres średnic DN13-DN200. Materiały: stal ocynkowana, stal kwasoodporna, mosiądz, aluminium, dostępne wersje powlekane/wykładane tworzywami, np. PTFE

Złącza kolejowe

Typowe cysterny kolejowe do paliw płynnych posiadają przyłącza z gwintami M130x6, M140x10 lub 5-1/2”. Najczęściej stosowane są złącza wykonane z odlewów aluminiowych lub mosiężnych. Dostępne są w formie końcówek do węży przeznaczone do mocowania opaskami zaciskowymi (karbowane), końcówek zgodnych z EN14420 mocowanych bezpiecznymi obejmami skorupowymi lub adaptorów – najczęściej do systemu szybkozłączy Camlock.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

Złącza ACME

Dla standaryzacji przeładunków LPG przyjęty został standard złączy potocznie określanych jako ACME. Jest to system posiadający gwint trapezowy zgodnie z ASA B1.5 2G. Typowo stosowane są następujące rodzaje i wielkości złączy:

Dla fazy ciekłej Dla fazy gazowej
3¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI

 

Specjalne końcówki 1-1/4” oraz 1-3/8” są stosowane do podłączenia butli zasilających wózki widłowe.

Łączniki i adaptory

Popularne łączniki gwintowe: – nyple i mufy umożliwiające łączenie elementów i redukcję średnicy, oraz adaptory złączne: kołnierz-gwint, szybkozłącze typu A – szybkozłącze typu B itp. Dostępne dla wszystkich podstawowych rodzajów połączeń gwintowych, kołnierzowych i szybkozłączy, w podstawowych wersjach materiałowych: ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, mosiądzu i aluminium.

SZYBKOZŁĄCZA KOLEJOWE

Szybkozłącza uniwersalne typu jarzmowego umożliwiają szybkie podłączenie do podobnych gabarytem ale niestety różniących się nieco dokładną specyfikacją przyłączy gwintowych lub z uszkodzeniami gwintu uniemożliwiającymi bezpieczne podłączenie zwykłą nakrętką. Dla spustu benzyn i oleju napędowego proponujemy szybkozłącze typu KWK, natomiast do górnego rozładunku cystern z LPG złącze typu OLPG.

SZYBKOZŁĄCZE JARZMOWE DO LPG

Specjalnie zaprojektowane złącza umożliwiające szybkie i pewnie podłączenie przewodów do górnego rozładunku cystern kolejowych z LPG. Uchylne ramię umożliwia wygodny montaż na króćcu wylotowym i ominięcie przeszkadzających pokręteł zaworów, natomiast docisk o dużej sile zapewnia ręczne pokrętło ze specjalnym samohamownym gwintem.

Szybkozłącze może być montowane bezpośrednio do końcówki węża lub z wykorzystaniem szybkozłącza suchoodcinającego typu DGC, W tym drugim przypadku do złącza jarzmowego montuje się część wtykową FQ-DGM056-NTF1_1.4-SS_V-v02 która współpracuje z zamontowaną na końcu węża częścią gniazdową FQ-DGF056-NTF1-SS_V-v02.

DDC – MANNTEK

Szybkozłącza do paliw NATO STANAG 3756
oraz w specjalnej wersji – roztworu mocznika ( AdBlue®, DEF, NOXy®)

Szybkozłącza suchoodcinające są stosowane do podłączania i rozłączania węży lub ramion nalewczych szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Zaleca się ich stosowanie do mediów agresywnych, niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska. Złącza DDC służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego) produktów ropopochodnych, AdBlue® i biopaliw. Szybkozłącza DDC stosuje się między innymi na cysternach kolejowych i samochodowych, ramionach przeładunkowych, kolektorach i zbiornikach IBC.


Przykładowe media:
Benzyna, olej napędowy, oleje mineralne, tlenek etylenu, tlenek propylenu, akrylonitryl, butadien, amoniak, chlorek winylu, toluen, ksylen, kwas siarkowy, fenol, opary w układach hermetyzacji przeładunków.

Zakres ciśnień:
od 25 bar do 6 bar (zależnie od materiału korpusu i wielkości).
Możliwość łączenia i rozłączania pod ciśnieniem do 7 bar.

Zakres temperatur:
od – 20° do + 80°C; (od – 50° C do +200° C, zależnie od materiału uszczelnień).

Dopuszczenia i certyfikaty:
NATO STANAG 3756, TÜV TÜ.AGG.304-99, APRAGAZ File ref. 0302/P5832. ADR, RID, TDT.

Kompatybilność:
TODO, FULCRUM, Avery Hardoll, Emco Wheaton.

Zasada działania:
Aby połączyć: – nasunąć część wężową (gniazdo) na część zbiornikową(wtyk) i przekręcić o 15° w prawo. Zawory tłokowe pozostają w tej pozycji zamknięte.
Kiedy część wężowa zostanie przekręcona o dalsze 100°, spiralne wyżłobienia przełożą ruch obrotowy na przesunięcie obydwu zaworów w kierunku do zbiornika, otwierając przepływ medium. Jeśli podobny ruch zostanie wykonany w odwrotnym kierunku, przepływ medium zostanie zatrzymany i połączenie będzie można rozłączyć.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

MANNTEK złącza suchoodcinające DGC

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych i gazowych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

  • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
  • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
  • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
  • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DGC – szybkozłącza do płynnego propan-butanu LPG

Zastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach kolejowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:
Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych warunkach, oraz pracy z trudnymi mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu zużyciu, a we wnętrzu złączy mogą się gromadzić osady utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

  • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
  • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZŁĄCZA AWARYJNE

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi instalacje przeładunkowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym poruszeniem zbiornika transportowego. Do tego celu wykorzystuje się złącza awaryjnego rozłączania, które po przekroczeniu określonej siły ulegają rozłączeniu jednocześnie zamykając przepływ medium przy pomocy wbudowanych zaworów. Istnieje wiele wariantów tego typu złączy, które dobierane są odpowiednio do sytuacji na danym stanowisku przeładunkowym, głównie pod względem sił potrzebnych do wyzwolenia złącza, jak też możliwych kierunków zadziałania sił wyzwalających, a także charakteru pracy danego stanowiska.

W celu doboru właściwego rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Technicznym TICON.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZŁĄCZA OBROTOWE

Złącza obrotowe stanowią integralną część ramion nalewczych umożliwiając wykonanie ruchu w celu podłączenia do zbiornika transportowego. Oprócz tego stosowane są w przy pistoletach nalewczych oraz szybkozłączach aby umożliwić obrót końcówki lub pistoletu tak aby wąż nie ulegał skręceniu. Szczegółowe rozwiązania dobierane są stosownie do konkretnego zastosowania: rodzaju obciążeń: częstotliwości i zakresu wykonywanego ruchu, rodzaju i parametrów medium.

3 Różne systemy montażu – 3 Razy to samo bezpieczeństwo

ELAFLEX oferuje trzy alternatywne sposoby prawidłowego i bezpiecznego montażu końcówki węża przy pomocy obejm skorupowych. Różnią się one od siebie tylko rodzajem wymaganej obejmy. Mocowanie, szczelność pod ciśnieniem oraz wartości siły zrywających są takie same dla wszystkich typów. Obejmy są dopuszczone do stosowania przez wszystkie największe firmy naftowe.

SPANNFIX

spannfix

Tylko do węży o odpowiedniej grubości ścianki. Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi – za pomocą imadła. Całkowicie bezpieczne mocowanie za pomocą bolca ze stali nierdzewnej. Demontaż możliwy wyłączenie przy użyciu imadła.
spannfix

SPANNFIX N-R

snapnnfix_n-r

Montaż jak SPANNFIX, jednak nie może być rozmontowany – bez zniszczenia jest nierozbieralny. Preferowana dla węży które muszą być zmontowane pod nadzorem i nie być modyfikowane, np. węże do paliw lotniczych lub LPG. Dopuszczone jako ekwiwalent końcówek zaciskanych maszynowo przy pomocy pras.
snapnnfix_n-r

SPANNLOC

spannloc

Nadają się również do węży o zmiennej lub lekko powiększonej grubości ścianki. Możliwy montaż w terenie przy pomocy klucza imbusowego. Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej. Dokręcanie jest możliwe. Łatwy demontaż.
spannloc

ZAWIESIA HB 200 oraz HSB 300
z pierścieniem do węża

Profesjonalne rozwiązanie dla węży przeładunkowych. HB 200 oraz HSB 300 to gotowe produkty, na które składają się tkaninowy pas o ogromnej wytrzymałości oraz elastyczny, dopasowujący się do kształtu węża pierścień o charakterystycznym, jaskrawym, czerwonym kolorze. Zawiesia stosujemy odpowiednio HB 200 do przewodów zbudowanych na wężach 2 calowych, natomiast HSB 300 do większych, 3 calowych.

O szczegóły i parametry pracy zapytaj naszych specjalistów

System SCUFFRING®
2 w 1 – Pierścień zabezpieczający oraz zawiesie

Znakomite wielofunkcyjne rozwiązanie dla węży przeładunkowych!
Dwuczęściowy pierścień ochronny wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa może być jednocześnie wykorzystany jako zawiesie do bezpiecznego podtrzymywania węża.

Zastosowanie samych pierścieni chroni wąż przed tarciem o podłoże i znacznie ułatwia przesuwanie węża po podłożu. Po uzupełnieniu pierścienia o podkładkę podtrzymującą oraz pasa nośnego o odpowiednim udźwigu otrzymujemy kompletne zawiesie pozwalające na bezpieczne unoszenie i podtrzymywanie ciężkich węży przeładunkowych bez ryzyka ich załamania. Szczególnie polecamy to rozwiązanie dla węży kompozytowych.

Dostępne są dwie wersje pierścieni:

  • lekka, żółta – wykonana ze spienionego PU,
  • ciężka, czerwona – wykonana z litego PU.

PIERŚCIENIE

Dwuczęściowe, tworzywowe pierścienie zabezpieczające węże przemysłowe przed ścieraniem. Lekka i prosta w montażu konstrukcja. Odpowiednie rozmieszczenie pierścieni może przyczynić się do ułatwienia manewrowania przewodem.

OSŁONY

Dla węży stosuje się różnego typu osłony dodatkowe: zabezpieczające przed otarciem (spirale lub pierścienie z tworzywa, pierścienie gumowe) oraz przed załamaniem (spirale z tworzywa i sprężyny stalowe). W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe osłony, zabezpieczające przed promieniowaniem cieplnym (termiczne).

WZIERNIKI

Służą do wizualne kontroli przepływającego medium. Często są integrowane z armaturą nalewczą, filtrami i złączami skrętnymi.

USZCZELKI

Armatura złączna, a w szczególności bardziej skomplikowane elementy armatury przeładunkowej jak nalewaki, złącza awaryjne i szybkozłącza wymagają dużej ilości zaawansowanych uszczelek, które podczas demontażu oraz okresowych serwisów należy wymienić. Oferujemy wszystkie potrzebne rodzaje uszczelek oraz komplety naprawcze.

KLUCZE

Montaż szybkozłączy na rurociągach o przewodach elastycznych i sporadyczny demontaż – np. w celach serwisowych i w ramach napraw najwygodniej (i bezpiecznie dla złączy) można przeprowadzić przy pomocy odpowiednich kluczy – dedykowanych do poszczególnych typów złączy.