• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

LNG – CNG

Tradycyjny gaz ziemny znaczącym źródłem energii. Jednak jego podstawowa postać: gaz sprężony pod niewielkim ciśnieniem w zasadzie nadaje się tylko do przesyłu przy pomocy rurociągów. Aby móc wykorzystać go bezpośrednio do zasilania pojazdów, potrzebne jest albo sprężenie go pod wysokim ciśnieniem (CNG – ok. 20-25 MPa) albo upłynnienie poprzez schłodzenie do temperatury kriogenicznej (poniżej -162 °C). CNG znajduje obecnie zastosowanie głównie dla flot pojazdów operujących w pewnym rejonie, np. autobusów miejskich.

LNG jest wykorzystywane obecnie do transportu na duże odległości i jako rezerwa strategiczna gazu ziemnego – przeznaczonego do ponownej gazyfikacji i zasilenia sieci rurociągów a także zaczęło się popularyzować jako źródło napędu statków. Rozwijane są też technologie wykorzystania go jako paliwa do ciężarówek.

CRYOTEC 661 XX

Wąż przesyłowy do gazów i substancji kriogenicznych: LNG- skroplony gaz ziemny, metan i ciekły azot. Polecany do zastosowań w przeładunkach morskich.
Dostępne są wersje tego węża zarówno do zastosowań onshore jak i offshore.
Istnieje także wersja z dodatkową warstwą termoizolacyjną Cryogel Z, która zapobiega transmisji ciepła przez ściankę węża i zapobiega oblodzeniu jego powierzchni.

Przeładunek cieczy o ekstremalnie niskiej temperaturze
Przeładunki niektórych substancji ciekłych wiążą się z bardzo niskimi temperaturami sięgającymi do -200°C. Z oczywistych względów do takich zastosowań nadają się wyłącznie specjalistyczne przewody. Tradycyjnie do tego typu zastosowań wykorzystuje się przewody metalowe. Przy tak niskich temperaturach oprócz zachowania elastyczności samego węża problemem jest jednak znaczne ochłodzenie jego powierzchni, które prowadzi do powstawania oblodzeń urudniających pracę, obciążających dodatkowo instalację i stwarzających zagrożenie. W przypadku węży COMPOTEC® CRYOTEC, w szczególności w wersji 661 N przeznaczonej dla niższych temperatur, stosuje się specjalną nowoczesną izolację termiczną z materiału CRYOGEL ® Z która znakomicie izoluje powłokę zewnętrzną węża od bardzo zimnego medium płynącego wewnątrz przewodu zapobiegając tego typu zjawiskom.

Zalety Cryogel’u®:

 • znakomita izolacja termiczna,
 • do 5 razy lepsze właściwości cieplne niż konkurencyjne materiały izolacyjne,
 • mniejsza grubość – takie same rezultaty przewodności cieplnej osiągane są przy grubości będącej ułamkiem grubości tradycyjnych materiałów izolacyjnych,
 • zerowa przenikalność dla pary wodnej dzięki integralnej barierze,
 • zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią,
 • wytrzymałość mechaniczna,
 • miękkość i elastyczność oraz znakomita sprężystość materiału. Material Cryogel Z nawet po ściśnięciu łatwo odzyskuje swoje właściwości termoizolacyjne,
 • eliminuje konieczność stosowania dylatacji, ponieważ pozostaje elastyczny nawet w temperaturach kriogenicznych
 • bezpieczny dla środowiska,
 • może być bezpiecznie wyrzucany po zużyciu, nie zawiera włókien które mogly by być wdychane,
 • węże elastyczne pozostają bez izolacji i są poddawane silnym cyklicznym zmianom temperatury; może to prowadzić do powstawania silnego oblodzenia podczas pracy a następnie do niebezpiecznego odpadania lodu topniejącego podczas następującego rozgrzewania. Węże CRYOTEC z izolacją Cryogel Z są nieczułe na ten rodzaj stresu temperaturowego.

Zastosowanie: ciekłe gazy palne, substancje kriogeniczne.
Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej), spirala zewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej).
Warstwa wewnętrzna: FEP, Mylar.
Warstwa zewnętrzna: Hypalon.
Temperatura pracy: -175°C do 80°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: posiada dopuszczenie typu DNV („PED”-zgodność z CE 97/23), zgodny z normą EN 13766, IMO Gas Carrier Code par. 5:4 i 5:7, IMO Chemical Carrier Code par. 5:3 i 5:7, świadectwo ATEX – na żądanie.

Minimalna temperatura przeładunku wynosi dla: ciekłego azotu -175°C, dla skroplonego metanu -163°C. Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.
CRYOTEC 661N XX

HR IE

Elastyczny wąż metalowy o zagęszczonym, równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy o podwyższonej elastyczności.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 193 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 600°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Powyżej 20° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.

HR IE

HR IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy standardowy.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 170 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 550°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Powyżej +50° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. O możliwość użytkowania w temperaturach powyżej 550° C prosimy pytać. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.
Podane wartości ciśnienia roboczego w warunkach normalnych przyjęto przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1

Zobacz w sklepie:
HR IS DN25
HR IS DN32
HR IS DN40
HR IS DN50
HR IS DN65
HR IS DN80
HR IS DN100

HR IS

DCC – MANNTEK

Szybkozłącza do cieczy kriogenicznych

DCC – Szybkozłącza suchoodcinające do cieczy kriogenicznych – ciekłych gazów w temperaturze do -196° C, zgodne z ISO TS 18683. Polecane szczególnie ze względu na łatwość i szybkość procesu podłączania i rozłączania oraz minimalna ilość gazu uwalnianego podczas rozłączania. Główne zastosowania to przeładunki autocystern, cystern kolejowych i statków, a także tankowanie statków i pojazdów (LNG).

Zakres ciśnień:
DN 25-DN 100 – 25 bar , DN 150 – PN 16 bar, współczynnik bezpieczeństwa 5:1.
Możliwość łączenia pod ciśnieniem do 15 bar i rozłączania do 25 bar – w celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Zakres temperatur:
od – 196° do + 85°C

Dopuszczenia i certyfikaty:
ATEX, ADR (transport drogowy), RID(transport kolejowy), IMDG (transport morski), EN 14432, TÜV, Lloyd’s, Register, TDT

Zasada działania:
Aby połączyć: – nasunąć część wężową (gniazdo) na część zbiornikową(wtyk) i przekręcić w prawo. Zawory tłokowe pozostają w tej pozycji zamknięte.
Kiedy część wężowa zostanie przekręcona o dalsze 100°, spiralne wyżłobienia przełożą ruch obrotowy na przesunięcie obydwu zaworów w kierunku do zbiornika, otwierając przepływ medium. Jeśli podobny ruch zostanie wykonany w odwrotnym kierunku, przepływ medium zostanie zatrzymany i połączenie będzie można rozłączyć.

KLAW – CRYOBREAK

Złącza awaryjnego rozłączania

Zalety złączy KLAW:

 • Brak konieczności stosowania klinów.
 • Brak konieczności demontażu złącza z węża lub rurociągu.
 • Krótszy czas czynności serwisowych.
 • Prostsza procedura możliwa do realizacji przez każdego kompetentnego technika.
 • Większe bezpieczeństwo.

DN: od 1” do 4”
T min: do -196 °C
Typowe media:
LNG, azot, tlen, etylen, etan, argon, CO2.