• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

PALIWA PRZYSZŁOŚCI

Do niedawna mówiąc o paliwach przyszłości mieliśmy na myśli głównie biopaliwa płynne (etanol, biodiesel), które są przeznaczone dla klasycznych silników spalinowych, ewentualnie różne postaci gazu ziemnego: sprężony (CNG) i ciekły (LNG).

Obecnie coraz śmielej sięga się po gazy skroplone. LNG oraz LH – ciekły wodór stanowią pod wieloma względami atrakcyjne paliwo dla transportu ciężarowego oraz statków. Mają one dwa atuty: czystość spalin i wysoką gęstość energii na jednostkę objętości. O ile w przypadku LNG wciąż produktem spalania jest CO2, to jednak spalanie gazu daje znacznie mniej pozostałych zanieczyszczeń, których emisję ograniczają coraz surowsze normy środowiskowe. Szczególnie istotna różnica jest widoczna w przypadku zastosowania LNG jako paliwa dla statków, gdzie alternatywą jest słabo oczyszczone paliwo okrętowe ciężkie (mazut), typowo zawierające wysoki procent zanieczyszczeń związkami siarki. Obecna norma zezwala na emisję siarki w spalinach w ilości do 3,5%, natomiast nowa, która wejdzie w życie od 2020 roku ogranicza tą ilość do 0,5%, co wymaga zastosowania specjalnego , oczyszczonego paliwa lub zabudowania instalacji odsiarczania spalin.

Duże nadzieje wiąże się z wodorem, zwłaszcza w kontekście możliwości jego wykorzystania w ogniwach paliwowych do bezpośredniego generowania prądu elektrycznego w pojazdach. Takie rozwiązania zapewniają zerowy poziom emisji C02. Na rynku zaczynają się pojawiać tego typu napędy dla samochodów osobowych i ciężarowych.

Nowe rodzaje paliw stawiają nowe wyzwania w zakresie ich przeładunków. W przypadku gazów sprężonych są to zakresy ciśnień roboczych rzędu 20-25 MPa dla gazu ziemnego oraz 20-35 MPa dla wodoru. W przypadku gazów skroplonych trzeba sprostać temperaturom poniżej -162°C (dla LNG) oraz od -196°C do nawet -250°C dla wodoru (zależnie od ciśnienia). Jako przewody elastyczne w tych zastosowaniach stosuje się specjalnie przygotowane wersje węży metalowych oraz kompozytowych a także specyficzne typy złączy, szybkozłączy, oraz złączy awaryjnych.