• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

TERMINALE I ZBIORNIKI

Jednym z głównych ogniw łańcucha logistycznego  paliw są zbiorniki magazynowe. Część z nich jest zasilana rurociągami, ale większość zaopatrywana jest przy pomocy dostaw środkami transportu masowego – przy pomocy statków oraz cystern kolejowych. Charakterystyczną cechą terminali kolejowych są instalacje umożliwiające jednoczesne podłączenie do rozładunku wielu cystern, w celu maksymalnego skrócenia czasu przeładunku. Intensywne obciążenia eksploatacyjne i dedykowane dla cystern systemy złączy powodują, że dla tego typu zastosowań istnieje specjalna grupa odpowiednio przystosowanych wyrobów.

W przypadku terminali, których zadaniem jest załadunek mniejszych jednostek transportowych, takich jak autocysterny, występuje również grupa elementów ściśle przeznaczonych do tego zadania. Popularne są w tym przypadku terminale dolnego załadunku autocystern wyposażone w ramiona przeładunkowe i specjalizowane systemy szybkozłączy suchoodcinających umożliwiające szybki załadunek różnych gatunków paliw do poszczególnych komór autocysterny.

W przypadku paliw takich jak gazy płynne, czyli LPG oraz kriogeniczne LNG wymagania techniczne dla systemów przeładunkowych znacząco rosną ze względu na bardziej ekstremalne parametry pracy oraz większe potencjalne zagrożenia. Obecnie na terminalach przeładunkowych wykorzystuje się zarówno klasyczne węże przeładunkowe, głównie gumowe i kompozytowe, jak i przegubowe ramiona nalewcze. Ze względu na ruchomość zbiorników transportowych jednym z podstawowych elementów bezpieczeństwa jest zastosowanie złączy awaryjnego rozłączania, gwarantujących zamknięcie przepływu i zabezpieczających w przypadku zerwania przewodów przeładunkowych w wyniku poruszenia zbiornika w trakcie przeładunku. Rozbudowane systemy rurociągów oraz użycie pomp wymuszających przepływ powoduje również potrzebę zastosowania elastycznych elementów kompensacyjnych – kompensatorów, natomiast duże naziemne zbiorniki magazynowe z dachami pływającymi– specjalnych węży lub systemów przegubowych umożliwiających odprowadzanie wód opadowych.

Węże przemysłowe

Węże stosowane na terminalach przeładunkowych muszą charakteryzować się mocną budową i dużą wytrzymałością. Oprócz długotrwałej pracy o wysokim natężeniu, często węże pracują w ciągłym kontakcie z medium (są zalane paliwem – nie są opróżniane po przeładunku. Oczywiście są dobierane odpowiednio do medium: benzyn i olejów (z uwzględnieniem biokomponentów i dodatków uszlachetniających), płynnego gazu – LPG czy gazu kriogenicznego – LNG. Dodatkowo, w przypadku dużych zbiorników magazynowych występuje inna, specjalistyczna grupa węży – służących do odprowadzania wody opadowej ze zbiorników z dachem pływającym. Węże do tego celu mogą być wykonane jako węże gumowe lub kompozytowe.

TW

Wysokiej klasy wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Ciśnienie robocze: 20 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie,trudnopalna.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z EN 12115 i EN 1361 E.

Wąż typu Ω/T rezystancja wzdłuż węża – R<1 Mohm/m.

Zobacz w sklepie:

TW DN50

TW DN63

TW DN75

TW DN100

TW

OIL 800 ZZ

Wąż kompozytowy przeznaczony do transportu: benzyn, oleju napędowego, olejów smarnych, parafin. Stosowany do za i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do podłączania zbiorników oraz jako element kompensacyjny na instalacjach. Odporny na związki aromatyczne, antystatyczny.

Zastosowanie:
przeładunki produktów ropopochodnych ( mocny ).

Konstrukcja: kompozytowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna polipropylen, warstwa zewnętrzna PVC.
Wzmocnienie: zewnętrzna i wewnętrzna spirala z drutu stalowego galwanizowanego.
Ciśnienie robocze: 15 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Zgodny z normą EN 13765: 2003 Typ 3.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm.

OIL 800 ZZ

BUTAPAL

Wąż do gazu płynnego typ BUTAPAL zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające > 100 bar. Zakres temperatur 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do 50° C). Dopuszczenie DVGW, Nr. DG4621 AU 0049.

Zastosowanie:
Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych oraz statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ BUTAPAL mW ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: Oplot tekstylny w podwójną, skrzyżowaną linką miedzianą.
Warstwa wewnętrzna:
guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna:
Chloropren ( CR ), czarny, elektr. przewodzący, trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 [bar].
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z wymogami TDT i normy EN 1762: 1997, TRbF 131.2, DVGW Nr. DG-4621 AU 0049

Przewodność:
Typ Ω zgodnie EN 1762. Oporność elektryczna < 106 Ohm pomiędzy końcówkami, < 109 Ohm skrośnie pomiędzy warstwą wewnętrzną, a powłoką, poprzez ściankę węża. Nadaje się do zastosowań w strefach EX0, 1 oraz 2. Podczas montażu przewodu miedziane linki nie muszą być
łączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ ‚M’ zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:
Do węży do gazu płynnego należy stosować wyłącznie bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424 którą można zamontować uzyskując szczelność, patrz przykłady poniżej. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności (rezystancji).

Zobacz w sklepie:

BUTAPAL DN25

BUTAPAL DN32

BUTAPAL DN38

BUTAPAL DN50

BUTAPAL

LPG

Wąż do gazu płynnego ‚Orangering’, zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek, zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające >100 bar. Zakres temperatur – 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do -50° C). Dopuszczenie. DVGW, Nr. DG-4621 AU 0049.

Zastosowanie: Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych or az statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ LPGS ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy, 2 miedziane, skrzyżowane linki antystatyczne.
Wzmocnienie: podwójny kord syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna: Chloropren ( CR ), czarny, elektrycznie przewodz., trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 [bar].
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Posiada dopuszczenie do użytkowania DVGW ; DG4621 AU0049. Zgodny z EN 1762, TRbF 131.2.

Przewodność :

Typ ‚OHM’ zgodnie EN 1762. Rezystancja R < 106 Ohm, mierzona pomiędzy końcówkami. Podczas montażu armatury przewody miedziane nie muszą być złączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ Omega’M’zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:

Do węży do gazu płynnego należy wyłącznie stosować bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności.
Zobacz w sklepie:

LPG DN38
LPG DN75
LPG

CRYOTEC 661 XX

Wąż przesyłowy do gazów i substancji kriogenicznych: LNG- skroplony gaz ziemny, metan i ciekły azot. Polecany do zastosowań w przeładunkach morskich. Dostępne są wersje tego węża zarówno do zastosowań onshore jak i offshore.
Istnieje także wersja z dodatkową warstwą termoizolacyjną Cryogel Z, która zapobiega transmisji ciepła przez ściankę węża i zapobiega oblodzeniu jego powierzchni.

Przeładunek cieczy o ekstremalnie niskiej temperaturze
Przeładunki niektórych substancji ciekłych wiążą się z bardzo niskimi temperaturami sięgającymi do -200°C. Z oczywistych względów do takich zastosowań nadają się wyłącznie specjalistyczne przewody. Tradycyjnie do tego typu zastosowań wykorzystuje się przewody metalowe. Przy tak niskich temperaturach oprócz zachowania elastyczności samego węża problemem jest jednak znaczne ochłodzenie jego powierzchni, które prowadzi do powstawania oblodzeń urudniających pracę, obciążających dodatkowo instalację i stwarzających zagrożenie. W przypadku węży COMPOTEC® CRYOTEC, w szczególności w wersji 661 N przeznaczonej dla niższych temperatur, stosuje się specjalną nowoczesną izolację termiczną z materiału CRYOGEL ® Z która znakomicie izoluje powłokę zewnętrzną węża od bardzo zimnego medium płynącego wewnątrz przewodu zapobiegając tego typu zjawiskom.

Zalety Cryogel’u®:

 • znakomita izolacja termiczna,
 • do 5 razy lepsze właściwości cieplne niż konkurencyjne materiały izolacyjne,
 • mniejsza grubość – takie same rezultaty przewodności cieplnej osiągane są przy grubości będącej ułamkiem grubości tradycyjnych materiałów izolacyjnych,
 • zerowa przenikalność dla pary wodnej dzięki integralnej barierze,
 • zapewnia dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią,
 • wytrzymałość mechaniczna,
 • miękkość i elastyczność oraz znakomita sprężystość materiału. Material Cryogel Z nawet po ściśnięciu łatwo odzyskuje swoje właściwości termoizolacyjne,
 • eliminuje konieczność stosowania dylatacji, ponieważ pozostaje elastyczny nawet w temperaturach kriogenicznych
 • bezpieczny dla środowiska,
 • może być bezpiecznie wyrzucany po zużyciu, nie zawiera włókien które mogly by być wdychane,
 • węże elastyczne pozostają bez izolacji i są poddawane silnym cyklicznym zmianom temperatury; może to prowadzić do powstawania silnego oblodzenia podczas pracy a następnie do niebezpiecznego odpadania lodu topniejącego podczas następującego rozgrzewania. Węże CRYOTEC z izolacją Cryogel Z są nieczułe na ten rodzaj stresu temperaturowego.

Zastosowanie: ciekłe gazy palne, substancje kriogeniczne.

Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej), spirala zewnętrzna (drut ze stali kwasoodpornej).
Warstwa wewnętrzna:
FEP, Mylar.
Warstwa zewnętrzna: Hypalon.
Temperatura pracy: -175°C do 80°C.
Certyfikaty i dopuszczenia:
Posiada dopuszczenie typu DNV („PED”-zgodność z CE 97/23), zgodny z normą EN 13766, IMO Gas Carrier Code par. 5:4 i 5:7, IMO Chemical Carrier Code par. 5:3 i 5:7, świadectwo ATEX – na żądanie.

Minimalna temperatura przeładunku wynosi dla: ciekłego azotu -175°C, dla skroplonego metanu -163°C. Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

CRYOTEC 661N XX

HR IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy standardowy.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 170 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 550°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Powyżej +50° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. O możliwość użytkowania w temperaturach powyżej 550° C prosimy pytać. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.
Podane wartości ciśnienia roboczego w warunkach normalnych przyjęto przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1

Zobacz w sklepie:
HR IS DN25
HR IS DN32
HR IS DN40
HR IS DN50
HR IS DN65
HR IS DN80
HR IS DN100

HR IS

DRAINTEC XX

Wąż ssawno- tłoczny, przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów pływających zbiorników magazynowych paliw. Warstwa zewnętrzna odporna na związki aromatyczne.
Dostępne kompletne rozwiązania systemów węzy obciążanych balastem lub składanych rur z przegubami z węży – Pivot Draintec System

Zastosowanie: odwodnienie dachów pływających w zbiornikach magazynowych.

Konstrukcja: kompozytowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna: polipropylen; warstwa zewnętrzna: polietylen.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna: drut ze stali nierdzewnej; spirala zewnętrzna: drut ze stali nierdzewnej.
Ciśnienie robocze: 15 [bar].
Temperatura pracy: -40°C do 60°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: DNV Cert. n. CERT-04193-99-AQ IND-SINCERT, EN 13765:2010, 97/23/CE “PED” cert. DNV – CE PED 07.0056.06/2585, 94/9/CE “ATEX” cert. DNV Rec. nr. CE ATE 08.0117.06/2617 – (AS 2430.1-1987), BS 5842:1980 (Conf. 1986, BS 3492:1987, AS 2683-2000, AS 2117-1991, NAHAD Guidelines (NAHAD 600/2005).

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Temperatura pracy zależy od przewodzonego medium. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.

DRAINTEC

 

DRENO

Wąż ssawno- tłoczny, przeznaczony do odprowadzania wody deszczowej z dachów pływających zbiorników magazynowych paliw. Warstwa zewnętrzna odporna na związki aromatyczne do 75%, z zawulkanizowanymi końcówkami kołnierzowymi.
Typ kołnierzy i dodatkowe opcje jak np. obciążenie balastem – do uzgodnienia.

Zastosowanie: odwodnienie dachów pływających w zbiornikach magazynowych.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: guma syntetyczna.
Temperatura pracy: -20°C do 80°C.

Istnieje wiele wariantów węży do odwadniania dachów pływających – odpowiednich do magazynowanego medium oraz rozwiązania konstrukcyjnego dotyczącego sposobu prowadzenia i mocowania węża w zbiorniku. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON.

DRENO

Przewody gotowe dla terminali przeładunkowych

Bazują na wężach o podwyższonej wytrzymałości, wyposażane są w standardowe końcówki kołnierzowe, gwintowe oraz szybkozłącza, a także dodatkowo zabezpieczane przed zerwaniem przy pomocy złączy awaryjnego rozłączania – w przypadku niekontrolowanego poruszenia zbiornika transportowego.

Specjalistyczne przewody przeładunkowe wykonywane są na zamówienie, na podstawie uzgodnionego z klientem projektu. Są wytwarzane, poddawane próbom wytrzymałościowym oraz sprawdzane są ich własności antystatyczne. Często dostawa obejmuje montaż u klienta oraz próby odbiorowe TDT, a także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny on-site.

Przewody gumowe

W przypadku węży gumowych istotna jest norma EN 12115:2011 opisująca między innymi cechy węży oraz przewodów gotowych z końcówkami dla produktów ropopochodnych. Norma obejmuje węże tłoczne oraz ssawno-tłoczne, wzmocnione spiralą. Norma obejmuje zakres od DN 13 do DN 100. Nowelizacja z roku 2011 kładzie nacisk na własności antystatyczne węży, wprowadzając wersje o określonej wartości rezystancji skrośnej (poprzez ściankę węża) – Ω/T oraz M/T. Zalecane jest stosowane końcówek z bezpiecznymi obejmami skorupowymi zgodnych z EN 14420-1 do -8.

Klasy ciśnieniowe: węże gumowe występują najczęściej w klasie ciśnieniowej do 10 bar dla benzyn i olejów oraz 25 bar dla LPG.

Własności elektryczne: przewody mogą być dostarczane w jednym z czterech typów: – M – elektrycznie połączone
– Ω – antystatyczne (patrz EN 8031:2009)
– M/T elektrycznie połączone i rozpraszające ładunki elektrostatyczne poprzez ściankę węża o rezystancji nie większej niż 109 Ω.
– Ω/T antystatyczne i rozpraszające ładunki elektrostatyczne poprzez ściankę węża o rezystancji nie większej niż 109 Ω.

Końcówki: węże gumowe mogą posiadać końcówki trwale zawulkanizowane, zaprasowane lub demontowalne, zgodne z normą EN14420-2 (końcówki), EN14420-3 (obejmy), EN14420-4 (przyłącza kołnierzowe: EN, ASA lub inne, EN 14420-). Popularne są złącza kolejowe z nakrętką z gwintem, szybkozłącza suchoodcinające API na stanowiskach dolnego załadunku autocystern. Stosuje się także specjalistyczne szybkozłącza suchoodcinające typu DDC (do benzyn i olejów), DGC (do LPG) oraz DCC (do LNG). W przypadku cystern kolejowych górnego rozładunku do LPG stosowane są także specjalne końcówki jarzmowe.

Przewody kompozytowe

Węże oraz przewody kompozytowe definiują normy: EN 13765:2010+A1:2015, która wyróżnia cztery typy węży od zakresie średnic do DN 300, przy czym w na terminalach przeładunkowych znajdują zastosowanie ich najmocniejsze typy: 3 i 4 o ciśnieniu roboczym minimum 14 bar, oraz norma EN 13766:2010, która opisuje węże do gazów płynnych (kriogenicznych) o temperaturach odpowiednio do -50°C oraz -196°C o ciśnieniu roboczym do 25 bar. Typowe średnice nominalne to DN 80 oraz DN 100.

Klasy węży: węże kompozytowe występują w trzech klasach ciśnieniowych: 4, 10 i 14 bar. Klasa czwarta, również przewidziana dla ciśnień roboczych do 14 bar posiada wyższą maksymalną temperaturę roboczą do +150°C.

Własności elektryczne: zasadniczo wykonywane są jako przewody elektrycznie ciągłe. Ich spirale wzmacniające są trwale połączone z końcówkami

Końcówki: węże kompozytowe posiadają zaprasowane końcówki kołnierzowe lub z gwintem zgodnie z normami EN lub ASA. W przypadku stosowania dodatkowych szybkozłączy DDC, DGC (do LPG) lub DCC(do LNG) stosuje się również zaprasowane końcówki z gwintem zewnętrznym, najczęściej NPT (ASME B.1.20.1).

Przewody metalowe

Węże metalowe wykonane z faliście fałdowanej blachy wzmocnionej oplotem opisuje norma: EN 10380:2012. Najczęściej stosowane są stale nierdzewne AISI 316 lub 321 na materiał płaszcza, oraz stal AISI 304 na drut do oplotu wzmacniającego. Norma określa własności czterech typów węży, klasyfikowanych głównie ze względu na elastyczność oraz odporność na zmęczenie (na skutek zginania), w zakresie średnic do DN 300. Specyfikuje ona również dokładnie budowę przewodów, a w szczególności sposoby wykonania wzmocnień węża/przewodu. Węże metalowe są tradycyjne stosowanym rozwiązaniem do przeładunków skroplonych gazów, jak np. LNG

Klasy węży: przewody metalowe wykonuje się zgodnie z klasami ciśnieniowymi PN, np. PN 6, 10,16, 25, 40 itd., dobierając odpowiedni rodzaj węża, którego wzmocnienie stanowi od jednego do trzech oplotów z drutu. Dla dodatkowego zwiększenia wytrzymałości stosuje się niekiedy dodatkowo spleciony oplot (dla dużych rozmiarów i obciążeń).

Własności elektryczne: ze względu na swoją budowę: metalowy płaszcz z fałdowanej blachy, metalowy oplot oraz przyspawane końcówki, węże metalowe zapewniają dobrą ciągłość elektryczną. Ich rezystancja nie przekracza 1 Ω/m.

Końcówki: przewody metalowe posiadają przyspawane końcówki kołnierzowe zgodnie z normami EN lub ASA. W przypadku stosowania dodatkowych szybkozłączy DDC, DGC (do LPG) lub DCC(do LNG) stosuje się również przyspawane końcówki z gwintem zewnętrznym, najczęściej NPT (ASME B.1.20.1).

Co nazywamy przewodem elastycznym?

Pod pojęciem przewodów elastycznych rozumiemy węże elastyczne wyposażone w odpowiednie systemy złączne lub szybkozłączne. Najprostszym przykładem przewodu elastycznego jest wąż z dwoma końcówkami zamocowanymi za pomocą odpowiednich systemów np. obejm skorupowych lub opasek zaciskowych. Bardziej skomplikowane produkty zawierają szereg dodatkowych elementów niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i spełnienia norm oraz dyrektyw np. przewód do przeładunku substancji niebezpiecznych, wyposażony w złącze zrywne, zawory odcinające itp.


Jak prawidłowo dobrać przewód?

Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do dobrania przewodu są: średnica węża, długość przewodu, typ przyłączy, medium (rodzaj i temperatura), ciśnienie robocze, ewentualnie podciśnienie i środowisko pracy – czyli czynniki zewnętrzne, np. na zewnątrz, w hali itp. Nie znając tych parametrów nie możemy mówić o bezpiecznym i prawidłowym stosowaniu przewodów elastycznych. Aby ułatwić prawidłowe dobranie przewodu prosimy skorzystaj z naszego specjalnego konfiguratora przewodów, a nasi specjaliści będą w stanie szybko wyliczyć cenę. Prosimy o rozważne wypełnianie rubryk. Jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych danych prosimy o ich sprawdzenie lub ewentualnie przyjąć odpowiedni margines bezpieczeństwa. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu wspólnego sprawdzenia czy wszystkie istotne czynniki zostały uwzględnione.

UWAGA! Nie zaniżamy parametrów krytycznych takich jak ciśnienie, temperatura. Jeżeli w danym procesie występują rożne parametry zawsze podajemy najbardziej skrajne wartości. Najwyższe możliwe ciśnienie i największe podciśnienie. Najwyższą i najniższą temperaturę pracy. Jeżeli wysokość ciśnienia, temperatura pracy, rodzaj przewodzonej substancji itd. może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zalecamy kontakt z naszym działem handlowym w celu sprawdzenia poprawności doboru. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za dokładność i poprawność podanych danych.

Końcówki pod obejmy do węży przemysłowych

System końcówek mocowanych przy pomocy obejm skorupowych skręcanych śrubami. Bardzo efektywny system profesjonalnego montażu końcówek węży przeładunkowych – o większych średnicach i grubych ściankach. Dostępny z różnymi przyłączami gwintowymi, kołnierzowymi i szybkozłączami oraz w wielu wariantach materiałowych. Norma EN 14420. Typowy zakres średnic DN13-DN200. Materiały: stal ocynkowana, stal kwasoodporna, mosiądz, aluminium, dostępne wersje powlekane/wykładane tworzywami, np. PTFE

Złącza kolejowe

Specyficzne rodzaje końcówek z gwintem, służące do podłączania węży do cystern kolejowych. Standardowo dostępne w wykonaniu z aluminium i mosiądzu, na zapytanie również ze stali nierdzewnej.

Łączniki i adaptory

Popularne łączniki gwintowe: – nyple i mufy umożliwiające łączenie elementów i redukcję średnicy, oraz adaptory złączne: kołnierz-gwint, szybkozłącze typu A – szybkozłącze typu B itp. Dostępne dla wszystkich podstawowych rodzajów połączeń gwintowych, kołnierzowych i szybkozłączy, w podstawowych wersjach materiałowych: ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, mosiądzu i aluminium.

Złącza API

Złącza suchoodcinające API standardowo służą do załadunku autocystern na terminalach przy magazynach paliw płynnych. Mocowane są na przegubowych ramionach do dolnego załadunku autocystern lub na wężach służących do tego celu. Materiał: aluminium. Rozmiar nominalny DN100 (4”).

Materiał: aluminium

Normy: API RP 1004, ADR, EN 13083

PRZEJDŹ DO SKLEPU

SZYBKOZŁĄCZA OLS i R-API

Szybkozłącza umożliwiające podłączenie do części zbiornikowych (wtyku) złączy API znajdującego się na autocysternie (złącza suchoodcinające API standardowo służą do załadunku). Szybkozłącza są adaptorami umożliwiającymi z jednej strony podłączenie do wtyku API a z drugiej zwykłego węża zakończonego częścią gniazdową złącza Camlock. Często są rozbudowane o wzierniki, zawory odpowietrzające i upustowe.

Materiał: aluminium

PRZEJDŹ DO SKLEPU

CAMLOCK

Uniwersalne szybkozłącza do paliw.

Popularne szybkozłącze z blokadą krzywkową stosowane do podłączania i rozłączania węży. Stosowane powszechnie do przeładunku paliw. Dostępne w bardzo szerokim zakresie rozmiarów oraz w wielu wersjach materiałowych. Prosta i wytrzymała konstrukcja umożliwia wygodne połączenie bez użycia dodatkowych narzędzi. Oprócz kilku typów elementów podstawowych istnieje obecnie wiele wersji z licznymi ulepszeniami, a także bogaty wybór elementów adaptacyjnych i różnych typów połączeń (do spawania, z gwintami i kołnierzowe.

Zasada działania:
Aby połączyć należy nasunąć całkowicie część gniazdową na część wtykową i zacisnąć rączki. Część krzywkowa rączki współpracując z wgłębieniem w części wtykowej podczas zamykania rączek spowoduje dociśnięcie do siebie obu elementów złącza.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

SZYBKOZŁĄCZA OPAROWE

System szybkozłączy typu Camlock dostosowanych do potrzeb hermetyzacji procesu przeładunku paliw, stosowany na liniach recyrkulacji oparów (Vapour Recovery). Części gniazdowe wyposażone są w bolce otwierające podczas podłączania przewodu zawory odcinające zamontowane w częściach wtykowych. Dostępny w wykonaniu z aluminium. Rozmiary nominalne DN50-80-100 (2”-3”-4”).

TW / TANKWAGEN / Eurozłącza

Złącza TW (Tankwagen) czyli tzw. złącza cysternowe występują w trzech rozmiarach DN 50, DN 80, DN100 i są zgodne z normą EN ISO 14420-6 (DIN 28450). Za względu na wytrzymałość i łatwość w obsłudze są powszechnie montowane na przewodach spustowych cystern paliwowych. Najczęściej wybierane złącza przez dystrybutorów paliw wykonane są z mosiądzu. Alternatywnie, w zależności od potrzeb klientów w naszej ofercie znajdują się złącza ze stali kwasoodpornej i aluminium. Na specjalne życzenie dostarczamy eurozłącza anodowane.

Zastosowanie: Przeładunki paliw płynnych.
Normy: EN 14420-6; DIN 28450

PRZEJDŹ DO SKLEPU

SZYBKOZŁĄCZA KOLEJOWE

Szybkozłącza uniwersalne typu jarzmowego umożliwiają szybkie podłączenie do podobnych gabarytem ale niestety różniących się nieco dokładną specyfikacją przyłączy gwintowych lub z uszkodzeniami gwintu uniemożliwiającymi bezpieczne podłączenie zwykłą nakrętką. Dla spustu benzyn i oleju napędowego proponujemy szybkozłącze typu KWK, natomiast do górnego rozładunku cystern z LPG złącze typu OLPG.

SZYBKOZŁĄCZE JARZMOWE DO LPG

Specjalnie zaprojektowane złącza umożliwiające szybkie i pewnie podłączenie przewodów do górnego rozładunku cystern kolejowych z LPG. Uchylne ramię umożliwia wygodny montaż na króćcu wylotowym i ominięcie przeszkadzających pokręteł zaworów, natomiast docisk o dużej sile zapewnia ręczne pokrętło ze specjalnym samohamownym gwintem.

Szybkozłącze może być montowane bezpośrednio do końcówki węża lub z wykorzystaniem szybkozłącza suchoodcinającego typu DGC, W tym drugim przypadku do złącza jarzmowego montuje się część wtykową FQ-DGM056-NTF1_1.4-SS_V-v02 która współpracuje z zamontowaną na końcu węża częścią gniazdową FQ-DGF056-NTF1-SS_V-v02.

MANNTEK złącza suchoodcinające

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych i gazowych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

 • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
 • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
 • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
 • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DDC – szybkozłącza do paliw oraz w specjalnej wersji – roztworu mocznika ( AdBlue®,DEF, NOXy®)
DAC – szybkozłącza do paliw lotniczych
DGC – szybkozłącza do płynnego propan-butanu LPG
DCC – szybkozłącza do gazów kriogenicznych

Zastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach samochodowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:

Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych warunkach, oraz pracy z trudnymi mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu zużyciu, a we wnętrzu złączy mogą się gromadzić osady utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

 • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
 • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZŁĄCZA AWARYJNEGO ROZŁĄCZANIA

Złącza awaryjne służą zabezpieczeniu przed odjazdem/poruszeniem zbiornika transportowego lub pojazdu/ statku w czasie przeładunku. Ich zadaniem jest bezpieczne oddzielenie przewodu od instalacji z jednoczesnym zamknięciem wypływu paliwa. Istnieją różne konstrukcje i sposoby wyzwalania złącza dobierane są stosownie do potrzeb danego stanowiska przeładunkowego lub punktu dystrybucji paliw. Dostępne materiały: mosiądz i stal nierdzewna.

ZŁĄCZA OBROTOWE

Złącza obrotowe stanowią integralną część ramion nalewczych umożliwiając wykonanie ruchu w celu podłączenia do zbiornika transportowego. Oprócz tego stosowane są w przy pistoletach nalewczych oraz szybkozłączach aby umożliwić obrót końcówki lub pistoletu tak aby wąż nie ulegał skręceniu. Szczegółowe rozwiązania dobierane są stosownie do konkretnego zastosowania: rodzaju obciążeń: częstotliwości i zakresu wykonywanego ruchu, rodzaju i parametrów medium.

Kompensatory

Nawet stosunkowo mało skomplikowane systemy rurociągów wymagają stosowania kompensatorów – w celu zniwelowania wpływu rozszerzalności termicznej, kompensacji przemieszczeń statycznych i dynamicznych na skutek zmian obciążenia, skoków ciśnienia oraz w celu tłumienia wibracji i hałasu. To szczególnie trudne zadania, wymagające dużej elastyczności elementów przy jednoczesnym zachowaniu najlepszej możliwej wytrzymałości na występujące czynniki wewnętrzne (ciśnienie, temperatura i właściwości fizykochemiczne medium) oraz zewnętrzne (praca w warunkach zewnętrznych o dużej amplitudzie zmian temperatury i ekspozycji na promieniowanie UV, sól morską, wysoką temperaturę czy ogień). Ponadto, kompensatory z zasady są stałym elementem instalacji i powinny charakteryzować się możliwie największą żywotnością, nawet w warunkach pracy o charakterze ciągłym – jak np. w instalacjach grzewczych, petrochemicznych czy instalacjach magazynowych. Oprócz wymagań związanych z trwałością nie można pominąć wymagań związanych z koniecznością zachowania czystości przesyłanych mediów – w przypadku takich substancji jak woda pitna czy produkty spożywcze.

Jak prawidłowo wybrać kompensator?

Przemieszczenia

Dla prawidłowego doboru kluczowe jest określenie rodzaju i zakresu dopuszczalnych przemieszczeń, które kompensator ma przyjąć, bez ryzyka uszkodzenia. W zależności od kierunku ruchu możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: wzdłużne (ściskanie lub rozciąganie), poprzeczne lub kątowe. Producenci kompensatorów podają dla swoich wyrobów szczegółowe informacje na temat granicznych wartości w tym zakresie. Należy podkreślić, że oprócz kierunków przewidywanego ruchu należy zwrócić uwagę na dynamikę. Szybkie zmiany w wysokiej częstotliwości – np. w postaci wibracji nawet w zakresie dopuszczalnych przemieszczeń mogą doprowadzić do szybkiego zużycia kompensatora. Rodzaje przemieszczeń:

Parametry

Jako klasyczne kryteria wyboru pozostają w mocy podstawowe parametry aplikacji, takie jak:

 • odporność chemiczna/czystość,
 • ciśnienie i podciśnienie,
 • temperatura,
 • średnica nominalna

W przypadku kompensatorów również należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki zewnętrzne wynikające z miejsca instalacji. Może to być podwyższona temperatura otoczenia (jak w przypadku instalacji w komorze silnika), ryzyko wystąpienia ognia lub agresywnej atmosfery korozyjnej. Pewne zastosowania – ze względu na konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa – dopuszczają stosowanie wyłącznie kompensatorów posiadających specjalistyczne certyfikaty jednostek notyfikowanych. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań morskich. W wielu przypadkach jednym z zasadniczych kryteriów wyboru może być długość zabudowy (odstęp) przy zachowaniu wymaganego zakresu przemieszczeń.

W sensie konstrukcyjno – materiałowym możemy wybierać pomiędzy kompensatorami wykonanymi z gumy, blachy metalowej (jedno i wielowarstwowych) oraz PTFE. Każdy z nich może posiadać dodatkowe elementy zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego zakresu ruchu (ograniczniki).

Kompensator ERV-G (GELBRING)

Do produktów ropopochodnych o zawartości subst. aromat. do 50 %, również gazu miejskiego i naturalnego, emulsji chłodzących na bazie wody z dodatkiem oleju dla ochrony przed korozją. Zakres temperatur -20° C do 90° C, chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.

Kompensator ERV-GS (GELBSTAHL)

Podobny do typu ERV-G, ale ognioodporny zgodnie z ISO 15540 (dopuszczenie typu). Zakres Temperatur -20° C do 90° C, Chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.

ERV-GS HNBR (GELBSTAHL HNBR)

Kompensator gumowy do prod. ropopochodnych o zawartości subst. aromat. do 50% oraz oleju hydraulicznego. Bardzo dobra odporność na starzenie i ozon. Zakres temperatur -35 ° C do 100° C, chwilowo do 120° C. Wykładzina HNBR.

ERV-G LT (GELBRING LT)

Kompensator zprojektowany do zastosowań niskotemperaturowych dla produktów ropopochodnych. Zakres Temperatur -40° C do 90° C, chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.

ERV-OR (GELBRING LT)

Kompensator do ciekłego propanu-butanu (LPG) zgodnie z EN 589. Zakres temperatur -30° C do 90° C. Ciśnienie robocze 25 bar, rozrywające > 100 bar. Wykładzina NBR.

3 Różne systemy montażu – 3 Razy to samo bezpieczeństwo

ELAFLEX oferuje trzy alternatywne sposoby prawidłowego i bezpiecznego montażu końcówki węża przy pomocy obejm skorupowych. Różnią się one od siebie tylko rodzajem wymaganej obejmy. Mocowanie, szczelność pod ciśnieniem oraz wartości siły zrywających są takie same dla wszystkich typów. Obejmy są dopuszczone do stosowania przez wszystkie największe firmy naftowe.

SPANNFIX

spannfix

Tylko do węży o odpowiedniej grubości ścianki. Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi – za pomocą imadła. Całkowicie bezpieczne mocowanie za pomocą bolca ze stali nierdzewnej. Demontaż możliwy wyłączenie przy użyciu imadła.
spannfix

SPANNFIX N-R

snapnnfix_n-r

Montaż jak SPANNFIX, jednak nie może być rozmontowany – bez zniszczenia jest nierozbieralny. Preferowana dla węży które muszą być zmontowane pod nadzorem i nie być modyfikowane, np. węże do paliw lotniczych lub LPG. Dopuszczone jako ekwiwalent końcówek zaciskanych maszynowo przy pomocy pras.
snapnnfix_n-r

SPANNLOC

spannloc

Nadają się również do węży o zmiennej lub lekko powiększonej grubości ścianki. Możliwy montaż w terenie przy pomocy klucza imbusowego. Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej. Dokręcanie jest możliwe. Łatwy demontaż.
spannloc


RAMIONA NALEWCZE ODGÓRNE

RAMIONA NALEWCZE


RAMIONA NALEWCZE ODDOLNE

RAMIONA NALEWCZE

SCHODKI

Schodki

ZAWIESIA HB 200 oraz HSB 300
z pierścieniem do węża

Profesjonalne rozwiązanie dla węży przeładunkowych. HB 200 oraz HSB 300 to gotowe produkty, na które składają się tkaninowy pas o ogromnej wytrzymałości oraz elastyczny, dopasowujący się do kształtu węża pierścień o charakterystycznym, jaskrawym, czerwonym kolorze. Zawiesia stosujemy odpowiednio HB 200 do przewodów zbudowanych na wężach 2 calowych, natomiast HSB 300 do większych, 3 calowych.

O szczegóły i parametry pracy zapytaj naszych specjalistów

System SCUFFRING®
2 w 1 – Pierścień zabezpieczający oraz zawiesie

Znakomite wielofunkcyjne rozwiązanie dla węży przeładunkowych!
Dwuczęściowy pierścień ochronny wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa może być jednocześnie wykorzystany jako zawiesie do bezpiecznego podtrzymywania węża.

Zastosowanie samych pierścieni chroni wąż przed tarciem o podłoże i znacznie ułatwia przesuwanie węża po podłożu. Po uzupełnieniu pierścienia o podkładkę podtrzymującą oraz pasa nośnego o odpowiednim udźwigu otrzymujemy kompletne zawiesie pozwalające na bezpieczne unoszenie i podtrzymywanie ciężkich węży przeładunkowych bez ryzyka ich załamania. Szczególnie polecamy to rozwiązanie dla węży kompozytowych.

Dostępne są dwie wersje pierścieni:

 • lekka, żółta – wykonana ze spienionego PU,
 • ciężka, czerwona – wykonana z litego PU.

PIERŚCIENIE

Dwuczęściowe, tworzywowe pierścienie zabezpieczające węże przemysłowe przed ścieraniem. Lekka i prosta w montażu konstrukcja. Odpowiednie rozmieszczenie pierścieni może przyczynić się do ułatwienia manewrowania przewodem.

SPIRALE ZABEZPIECZAJĄCE

Dla węży stosuje się różnego typu osłony dodatkowe: zabezpieczające przed otarciem (spirale lub pierścienie z tworzywa, pierścienie gumowe) oraz przed załamaniem (spirale z tworzywa i sprężyny stalowe). W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe osłony, zabezpieczające przed promieniowaniem cieplnym (termiczne).

WZIERNIKI

Służą do wizualne kontroli przepływającego medium. Często są integrowane z armaturą nalewczą, filtrami i złączami skrętnymi.

USZCZELKI

Armatura złączna, a w szczególności bardziej skomplikowane elementy armatury przeładunkowej jak nalewaki, złącza awaryjne i szybkozłącza wymagają dużej ilości zaawansowanych uszczelek, które podczas demontażu oraz okresowych serwisów należy wymienić. Oferujemy wszystkie potrzebne rodzaje uszczelek oraz komplety naprawcze.

KLUCZE

Montaż szybkozłączy na rurociągach o przewodach elastycznych i sporadyczny demontaż – np. w celach serwisowych i w ramach napraw najwygodniej (i bezpiecznie dla złączy) można przeprowadzić przy pomocy odpowiednich kluczy – dedykowanych do poszczególnych typów złączy.