• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

TANKOWANIE SAMOLOTÓW

Na specyfikę zaopatrzenia samolotów w paliwo składa się kilka elementów. Po pierwsze, silniki lotnicze zasadniczo wykorzystują odmienne rodzaje paliw niż pojazdy. Właściwości tych paliw nakładają pewne dodatkowe wymagania względem przeznaczonych dla nich węży oraz materiałów armatury złącznej.

Ponadto, dla węży przewidzianych do wszelkich operacji naziemnych związanych z tankowaniem i opróżnianiem zbiorników paliwa lotniczego została opracowana specjalna norma nakładająca specyficzne wymagania dotyczące konstrukcji węża i ich własności antystatycznych. Niezbędną normalizację w tym zakresie zapewniała norma EN 1361: 2005, która stosunkowo niedawno została zastąpiona nową normą EN-ISO 1825: 2011.

Ponieważ konieczne jest zagwarantowanie maksymalnej czystości kładzie się dodatkowy nacisk na filtrację podczas napełniania – stosuje się filtry w pistoletach nalewczych oraz specjalistyczne szybkozłącza suchoodcinające. Do paliw lotniczych stosowane są specjalne rodzaje pistoletów nalewczych lub szybkozłączy.

Węże przemysłowe

Zagwarantowanie właściwej jakości paliw lotniczych wymaga zachowania szczególnej troski, jeżeli chodzi o dobór odpowiednich węży do ich przesyłu, na wszystkich etapach logistyki. Wymagane jest zachowanie szczególnej czystości w procesie ich wytwarzania, a także zastosowanie warstwy wewnętrznej o odpowiednio wysokiej odporności na wymywanie (ekstrakcję cząsteczek). Ponadto, ze względu na specyfikę zastosowań, norma dla węży i przewodów z gumy – EN ISO 1825: 2011 definiuje cztery typu węży ze względu na ich budowę oraz własności antystatyczne. Charakterystyczne dla tego typu węży są wyższe ciśnienie robocze i próbne, odpowiednia odporność na podciśnienie oraz lepsze własności antystatyczne dla typów C i F (wartość rezystancji w zakresie pomiędzy 103, a 106Ω.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa dla węży przeznaczonych do pracy na płycie lotniska stosuje się niekiedy oznakowanie fluorescencyjne, poprawiające ich widoczność w nocy (wersje NEON)

Do celów przeładunkowych pomiędzy zbiornikami a cysternami zastosowanie znajdują obecnie również specjalnie wykonane węże wielowarstwowe z tworzyw sztucznych – kompozytowe, natomiast do tankowania oraz roztankowywania samolotów stosuje się wyłącznie przewody gumowe.

Elaflex hose HD-C

HD-C

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET A1, AVGAS ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, tankowanie samolotów.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: wąż zgodny z normą EN 1361 C; 1997 ( BS 3185; 1985 ) zgodny z niemieckim standardem wojskowym VG 95 955 spełnia także wymogi: API 1529 C, NFPA 407, AS 2683, oraz niemieckie normy bezpieczeństwa TRbF 131/2, EN 12115.

Rezystancja węża w zakresie od 1 k Ohm < R< 1 M Ohm. Wąż nie załamuje się jeżeli ciśnienie wynosi co najmniej 0.5 bar. Dla węży o średnicach 25 do 50 dostępne są niestandardowe długości rolek: 50m, 60m, 80m.

HD-C

Elaflex hose HD-C NEON

HD-C NEON

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET A1, AVGAS ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, tankowanie samolotów.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym i z oznakowaniem fluoroscencyjnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: wąż zgodny z normą EN 1361 C; 1997 ( BS 3185; 1985 ) zgodny z niemieckim standardem wojskowym VG 95 955 spełnia także wymogi: API 1529 C, NFPA 407, AS 2683, oraz niemieckie normy bezpieczeństwa TRbF 131/2, EN 12115.

Rezystancja węża w zakresie od 1 k Ohm < R< 1 M Ohm. Wąż nie załamuje się jeżeli ciśnienie wynosi co najmniej 0.5 bar. Dla węży o średnicach 25 do 50 dostępne są niestandardowe długości rolek: 50m, 60m, 80m. Wąż jest specjalnie oznakowaną farbą fluoroscencyjną, wersją węża HD- C.

HD-C NEON

Elaflex hose PHD-F

PHD F

Wysokiej klasy wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, slużący między innymi do roztankowywania samolotów.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw lotniczych.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala z tworzywa.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z EN 1361.

Wąż antystatyczny – rezystancja mieści się w zakresie 10^3 Ohm < R<10^6 Ohm.

PHD F

Elaflex hose TW-E

TW-E

Wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw lotniczych, stosowany do rozładunku cystern i jako połączenie cysterna- przyczepa.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw lotniczych.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z normami: PN-EN 12115 oraz PN-EN ISO 1825 (E).

Zgodnie z normą PN EN 12115 – wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<10^6 Ohm.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 1825 (E) – wąż typu „M” uzyskany poprzez uziemienie spirali stalowej – rezystancja wzdłuż węża R<10^2 Ohm.
Nie stosować do tankowania samolotów.

TW-E

HIGRADE hose

HIGRADE 101 XX

Wysokiej klasy wąż kompozytowy do przesyłu: paliw lotniczych włącznie z paliwami typu JET, biopaliw, oraz oleju napędowego i benzyn w transporcie drogowym i kolejowym. Posiada wysoką odporność chemiczną i mocną konstrukcję, zapewniającą długi okres użytkowania.

Zastosowanie: biokomponenty i bioestry; paliwa i produkty ropopochodne; przeładunek paliw lotniczych; rozpuszczalniki.
Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirale zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej.
Warstwa wewnętrzna: UMHWPE.
Warstwa zewnętrzna: tkanina poliestrowa powlekana winylem.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2010 Typ 3. Nadaje się do paliw lotniczych JET A-1, JP-6, biopaliw JET, syntetycznych paliw JET (SPK) oraz ATF (Aviation Turbine Fuel).

Rezystancja wzdłuż węża dla DN=50mm R=<1,0 ohm/m. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.
Na zamówienie dostępne są wersje specjalne:
– lżejsze, dla niższego ciśnienia WP=10 bar (EN 13765:2010 – Typ 2)
– wysokociśnieniowe (WP=20, 25 lub 40 bar ze wzmocnieniem ARAMEX)
– trudnopalne FIRETEC (spełniające wymagania EN 13765:2010, Annex G oraz ADR CL1)
– z antystatyczną, czarną powłoką zewnętrzną – typ ATEX.

 

HIGRADE 101 XX

Przewody Gotowe

Przewody gotowe wykonane na bazie węży gumowych najczęściej wykorzystują końcówki zgodne z EN 1440-2 z obejmami skorupowymi EN 14420-3, które bardzo dobrze spełniają podwyższone wymagania ciśnieniowe w stosunku do niektórych typów węży. Należy jednak pamiętać, że w zakresie materiałów końcówek, zgodnie z zaleceniami JIG (Joint Inspection Group), w kontakcie z takimi paliwami jak JET A1 oraz AVGAS, należy unikać stosowania materiałów takich jak cynk oraz miedź lub stopy miedzi. W zamian stosuje się końcówki ze stali nierdzewnej lub końcówki mosiężne specjalnie pokryte cyną (Sn).

Przewody gotowe często wyposażane są w szybkozłącza umożliwiające bezwyciekowe podłączanie, na przykład typu DAC, ale również wiele typów innych szybkozłączy cywilnych i militarnych. Stosowane są także specjalnie przeznaczone do paliw lotniczych wersje i konstrukcje pistoletów nalewczych.

W razie potrzeby, przewody gotowe mogą być wyposażone w dodatkowe osłony zabezpieczające newralgiczne punkty przed nadmiernym zagięciem, pierścienie z tworzywa jednocześnie zabezpieczające wąż przed ścieraniem podczas przeciągania po płycie lotniska oraz ułatwiające to przeciąganie (poprzez zmniejszenie tarcia), czy wreszcie wózki na kołach zapewniające maksymalną swobodę manewrowania ciężkim wężem w przypadku instalacji hydrantowych.

Złącza

Zgodnie z zaleceniami JIG (Joint Inspection Group), w kontakcie z takimi paliwami jak JET A1 oraz AVGAS, należy unikać stosowania materiałów takich jak cynk oraz miedź lub stopy miedzi. W zamian stosuje się końcówki ze stali nierdzewnej lub końcówki mosiężne specjalnie pokryte cyną (Sn).
W przypadku węzy gumowych stosuje się końcówki zgodne z EN 1440-2 z obejmami skorupowymi EN 14420-3.

Elaxlex couplings

Końcówki z gwintami do węży

JIG (Joint Inspection Group) – grupa skupiająca główne koncerny paliwowe oraz siły zbrojne (np. US-MIL) zaleca unikanie stosowania elementów z metali kolorowych z paliwami lotniczymi (JET A1, AVGAS). Ponieważ typowo końcówki do produktów ropopochodnych wykonane są ze stopów miedzi, aby spełnić wymagania JIG stosuje się cynowanie końcówek mosiężnych lub alternatywnie końcówki ze stali nierdzewnej.

Końcówki zgodne z EN-14420 mocowane bezpiecznymi obejmami skorupowymi z aluminium są dostępne w różnych konfiguracjach przyłączy i wielkości.
złącza do paliw lotniczych

złącza manntek

MANNTEK złącza suchoodcinające DAC

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

 • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
 • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
 • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
 • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DAC ManntekZastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach kolejowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:

Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych warunkach, oraz pracy z trudnymi mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu zużyciu, a we wnętrzu złączy mogą się gromadzić osady utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

 • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
 • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.
złącza wojskowe do paliw

Szybokozłącza wojskowe do paliw lotniczych

Zastosowania militarne wykorzystują specyficzne konstrukcje szybkozłączy z wbudowanymi zaworami odcinającymi.
W razie tego typu potrzeb prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

3 Różne systemy montażu – 3 Razy to samo bezpieczeństwo

ELAFLEX oferuje trzy alternatywne sposoby prawidłowego i bezpiecznego montażu końcówki węża przy pomocy obejm skorupowych. Różnią się one od siebie tylko rodzajem wymaganej obejmy. Mocowanie, szczelność pod ciśnieniem oraz wartości siły zrywających są takie same dla wszystkich typów. Obejmy są dopuszczone do stosowania przez wszystkie największe firmy naftowe.

SPANNFIX

spannfix

Tylko do węży o odpowiedniej grubości ścianki. Łatwy montaż bez specjalnych narzędzi – za pomocą imadła. Całkowicie bezpieczne mocowanie za pomocą bolca ze stali nierdzewnej. Demontaż możliwy wyłączenie przy użyciu imadła.
spannfix

SPANNFIX N-R

snapnnfix_n-r

Montaż jak SPANNFIX, jednak nie może być rozmontowany – bez zniszczenia jest nierozbieralny. Preferowana dla węży które muszą być zmontowane pod nadzorem i nie być modyfikowane, np. węże do paliw lotniczych lub LPG. Dopuszczone jako ekwiwalent końcówek zaciskanych maszynowo przy pomocy pras.
snapnnfix_n-r

SPANNLOC

spannloc

Nadają się również do węży o zmiennej lub lekko powiększonej grubości ścianki. Możliwy montaż w terenie przy pomocy klucza imbusowego. Śruby i nakrętki ze stali ocynkowanej. Dokręcanie jest możliwe. Łatwy demontaż.
spannloc

Pistolety nalewcze

W przypadku niewielkich samolotów oraz helikopterów do tankowania wykorzystuje się odpowiednio przystosowane do paliw lotniczych wersje pistoletów nalewczych. W części wewnętrznej chodzi o zastąpienie np. elementów wykonywanych z mosiądzu lub ocynkowanych na zgodne z zaleceniami JIG, natomiast w zakresie zewnętrznym są to specyficznie ukształtowane wylewki, zaślepki do wylewek, filtry, kable uziemiające itp.

Do tankowania większych ilości paliwa służy specjalnie zaprojektowany do paliwa lotniczego pistolet o wysokiej przepustowości. Oprócz dwóch głównych wersji kolorystycznych, dedykowanych odpowiednio do paliw JET oraz AVGAS, posiada on również liczne dedykowane akcesoria dodatkowe.

ELAFLEX ZVF25

PISTOLET DO TANKOWANIA SAMOLOTÓW ZVA-25AF

Pistolet nalewczy do przystosowany do paliw lotniczych Avgas oraz JET-A1. Przepływ do 140 l/min.
Ciśnienie robocze 0,5 – 3,5 bar. Zgodny z EN 13012, ATEX kat EX II 1G oraz TRbF 513.
Wlot: gwint wewnętrzny 1″ BSP.
Wylewka: specjalne – np. do paliw lotniczych do wyboru różne kształty oraz dodatkowe akcesoria: zaślepki, kable uziemiające z zaciskiem, wzierniki z filtrem itp.

ELAFLEX ZVA32

AUTOMATYCZNY PISTOLET NALEWCZY ZVA 32AF

Pistolet nalewczy w wersji specjalnej do paliw lotniczych Avgas oraz JET-A1. Przepływ do 200 l/min.
Ciśnienie robocze 1,5 – 6 bar. Zgodny z EN 13012, ATEX kat EX II 1G oraz TRbF 513.
Wlot: gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne od 1-1/4″ do 1-1/2” BSP.
Wylewka: specjalne – np. do paliw lotniczych do wyboru różne kształty oraz dodatkowe akcesoria: zaślepki, kable uziemiające z zaciskiem, wzierniki z filtrem.

PISTOLET DO TANKOWANIA SAMOLOTÓW ZVF 50

Nowy ZVF 50 jest pistoletem nalewczym wysokiej wydajności przeznaczonym do tankowania na skrzydłowego oraz do helikopterów. Pistolet charakteryzuje się ulepszoną funkcjonalnością w tym małą siłą potrzebną do uruchomienia spustu, niskim ciężarem, lekko obracającym się złączem obrotowym i ergonomiczną konstrukcją.

Pełny, 2-calowy przelot gwarantuje niski spadek ciśnienia i wysoką prędkość przepływu. Jednocześnie, konstrukcja efektywnie minimalizuje udary ciśnienia. Dzięki bardzo czułemu dozowaniu możliwe jest również dokładne dozowanie niewielkich ilości paliwa. Pistolet ZVF 50 jest wykonany zgodnie z wymogami JIG ( Joint Inspection Group ) i posiada kilka znaczących ulepszeń podnoszących bezpieczeństwo:

 • Kodowanie kolorystyczne zapobiega pomyleniu rodzaju paliwa pomiędzy paliwami JET i AVGAS.
 • Całkowita rezygnacja ze stosowania metali kolorowych zapobiega zanieczyszczeniu paliwa i pozwala na stosowanie pistoletu również do wymagających biopaliw.
 • Integralne odbojniki zapobiegają możliwości uszkodzenia powłoki zewnętrznej samolotu lub śmigłowca.
 • Ulepszony system wymiany wylewek w wykorzystujących gwint lub szybkozłącze Push-Twist-Lock®. Cechą wspólną obu systemów jest
  możliwość wymiany wylewki bez użycia narzędzi oraz obrotu do dowolnej pozycji (ważne w przypadku wylewek do JET-A1). Ułatwiona inspekcja i oczyszczanie filtra oraz zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem. Jeżeli wylewki są regularnie wymieniane sugerujemy wybór opcji Push- Twist-Lock®

Modułowy system oferuje wiele opcji, np. zintegrowane wzierniki oraz LeverAssist® dla większego komfortu tankowania: gdzie jeszcze bardziej obniżono siłę potrzebną do przytrzymania spustu w pozycji otwartej.
Więcej informacji na ten temat…

Zwijacze węży dla paliw lotniczych

W przypadku tankowania i przeładunku paliw lotniczych zwijacze są często stosowanym rozwiązaniem umożliwiającym sprawne i bezpieczne przeprowadzenie potrzebnych operacji. Stosowanych jest wiele wyspecjalizowanych rozwiązań mobilnych i stacjonarnych, które muszą dodatkowo spełnić specyficzne wymagania dotyczące paliw lotniczych, np. w zakresie materiałów dopuszczonych do kontaktu z poszczególnymi rodzajami paliw.

Compact Line HD 25

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 40 m i średnicy maks. DN 25.
Na przykład: HD 25 z ZVA 25 lub Butapal 25 ze złączem DGC do cystern samochodowych. Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnioną sprężyną czyni ten zwijacz bardzo trwałym i idealnym do intensywnego użytkowania, również w trudnych warunkach. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) i gazów
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +150°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line HD 25

Compact Line HD 50

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 25 m i średnicy maks. DN 50.
Na przykład: HD 50 z ZVF 50 dla lotnictwa, UTL 50 ze złączem DDC do AdBlue® lub FEP 50 ze złączem DDC do chemikaliów. Wytrzymała konstrukcja ze wzmocnioną sprężyną czyni ten zwijacz bardzo trwałym i idealnym do intensywnego użytkowania, również w trudnych warunkach. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) rozpuszczalników i gazów
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +150°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line HD 50

Compact Line T

Zwijacze automatycznym systemem zwijania z wstępnie naprężoną sprężyną, przeznaczone do zwijania węży o długości do 8 m i średnicy maks. DN 25.
Na przykład: Slimline ‚SL’ 25 z ZVA 25 do stacjonarnego i mobilnego tankowania ciężkich pojazdów. Konstrukcja charakteryzuje się wąską ramą o szerokości 320 mm i jest optymalna do zabudowy w ograniczonej przestrzeni, np. mobilnego sprzętu do tankownia lub szafek. Odpowiedni dla szerokiego zakresu mediów, np. benzyny, oleju napędowego, paliw lotniczych, roztworu mocznika (AdBlue®) rozpuszczalników i gazów.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Compact Line T

Modular Line GB 25/38

Przeznaczone są do zwijania węży o długości do 40 m i średnicy maks. DN 38. Mogą być dostarczone z różnymi systemami napędów: ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym.
Na przykład: HD 38 z ZV 400 do tankowania jednostek pływających. Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań. Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane dostępne ze stali węglowej lub stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe dostępne w wersji z ocynkowanej stali węglowej, mosiądzu lub stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Modular Line GB 25/38

Modular Line M

Przeznaczone są do zwijania węży o długości do 50 m i średnicy maks. DN 25. Mogą być dostarczone z różnymi systemami napędów: ręcznym, elektrycznym, hydraulicznym lub pneumatycznym.
Na przykład: Slimline ‚SL’ 25 z ZVA 25 z napędem przeznaczone do autocystern. Średnica bębna i odległość pomiędzy dyskami może być dostosowana do specjalnych wymagań. Standardowe wersje są dostarczane z otwartymi dyskami.
MATERIAŁY:
Rama dostępna w wersji ze stali węglowej lakierowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub AISI 316 L).
Części zwilżane ze stali nierdzewnej (AISI 304 lub 316 L).
Złącze obrotowe ze stali nierdzewnej ( AISI 303 / AISI 316 L ),
Ciśnienie robocze do 200 bar *).
Zakres temperatur od -40° do +120°C *).
*) zależnie od zastosowanych materiałów

 

Modular Line M

pierścienie do węży

PIERŚCIENIE

Dwuczęściowe, tworzywowe pierścienie zabezpieczające węże przemysłowe przed ścieraniem. Lekka i prosta w montażu konstrukcja. Odpowiednie rozmieszczenie pierścieni może przyczynić się do ułatwienia manewrowania przewodem.

osłona do węży

SPIRALE ZABEZPIECZAJĄCE

Dla węży stosuje się różnego typu osłony dodatkowe: zabezpieczające przed otarciem (spirale lub pierścienie z tworzywa, pierścienie gumowe) oraz przed załamaniem (spirale z tworzywa i sprężyny stalowe). W niektórych przypadkach stosowane są dodatkowe osłony, zabezpieczające przed promieniowaniem cieplnym (termiczne).

zawiesie elaflex

ZAWIESIA HB 200 oraz HSB 300
z pierścieniem do węża

Profesjonalne rozwiązanie dla węży przeładunkowych. HB 200 oraz HSB 300 to gotowe produkty, na które składają się tkaninowy pas o ogromnej wytrzymałości oraz elastyczny, dopasowujący się do kształtu węża pierścień o charakterystycznym, jaskrawym, czerwonym kolorze. Zawiesia stosujemy odpowiednio HB 200 do przewodów zbudowanych na wężach 2 calowych, natomiast HSB 300 do większych, 3 calowych.

O szczegóły i parametry pracy zapytaj naszych specjalistów

zawiesia do węży

System SCUFFRING®
2 w 1 – Pierścień zabezpieczający oraz zawiesie

Znakomite wielofunkcyjne rozwiązanie dla węży przeładunkowych!
Dwuczęściowy pierścień ochronny wykonany z odpornego na ścieranie tworzywa może być jednocześnie wykorzystany jako zawiesie do bezpiecznego podtrzymywania węża.

Zastosowanie samych pierścieni chroni wąż przed tarciem o podłoże i znacznie ułatwia przesuwanie węża po podłożu. Po uzupełnieniu pierścienia o podkładkę podtrzymującą oraz pasa nośnego o odpowiednim udźwigu otrzymujemy kompletne zawiesie pozwalające na bezpieczne unoszenie i podtrzymywanie ciężkich węży przeładunkowych bez ryzyka ich załamania. Szczególnie polecamy to rozwiązanie dla węży kompozytowych.

Dostępne są dwie wersje pierścieni:

 • lekka, żółta – wykonana ze spienionego PU,
 • ciężka, czerwona – wykonana z litego PU.