• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

BENZYNY I OLEJ NAPĘDOWY

Benzyny i olej napędowy mają wciąż podstawowe znaczenie dla transportu, chociaż na przestrzeni ostatnich lat ich faktyczny skład uległ dużym zmianom. Najpierw zostały wyeliminowane dodatki do benzyn zawierające związki ołowiu. Następnie zostały wprowadzone biopaliwa, które funkcjonują nie tylko samodzielnie, ale też jako domieszki do paliw tradycyjnych. Te zmiany podniosły wymagania w stosunku do tradycyjnie stosowanych w przeładunkach tego typu paliw węży gumowych, których odporność chemiczna musiała być odpowiednio zwiększona. Do czystych biopaliw (biodiesla, etanolu) zostały nawet opracowane specjalne, dedykowane rodzaje węży, które najlepiej odpowiadają nowym potrzebom.

Trwałe uznanie użytkowników zdobyły węże kompozytowe, szczególnie wśród operatorów cystern samochodowych – głównie dzięki dużej, niezależnej od temperatury otoczenia elastyczności ułatwiającej manewrowanie, ale także dzięki łatwo dostępnym opcjom kolorystycznym powłoki, umożliwiające przeznaczenie wybranego koloru węża do określonego rodzaju/gatunku paliwa.

PETRO TANK

Uniwersalny wąż ssawno-tłoczny przeznaczony do przeładunku benzyn i oleju napędowego. Szczególnie rekomendowany do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa.
Ciśnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej:na trudne warunki atmosferyczne,na ścieranie,trudnopalna,olejoodporna.

Wąż typu ” M” – po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm.

Zobacz w sklepie:
PETRO TANK DN25
PETRO TANK DN32
PETRO TANK DN50
PETRO TANK DN63
PETRO TANK DN76
PRTRO TANK DN100

PETRO TANK

PETRO REEL

Wąż przeznaczony przede wszystkim do pracy na nawijaczach bębnowych w cysternach do przewozu oleju i produktów ropopochodnych.

Zastosowanie:
nawijacze bębnowe, paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja węża: gumowy.
Rodzaj materiału: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny.
Ciśnienie robocze: 18 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C
Odporność warstwy zewnętrznej: trudne warunki atmosferyczne, na produkty prtrochemiczne.

Wąż typu ” M” – po podłączeniu linek miedzianych do końcówek rezystancja wzdłuż węża R<100 Ohm.

Zobacz w sklepie:

PETOR REEL DN32

PETOR REEL DN38

PETOR REEL DN50

PETRO REEL

HD

Wysokiej klasy wąż tłoczny przeznaczony szczególnie do pracy na zwijadłach autocystern paliwowych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, rozładunek autocystern z paliwem, zwijadła.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Ciśnienie robocze: 10 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie.
Zgodny z: VG 95955, EN 12115.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm.

HD

LTW

Wysokiej klasy, elastyczny wąż przeładunkowy do paliw.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw- elastyczny.

Konstrukcja: gumowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna guma NBR, warstwa zewnętrzna guma CR.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Ciśnienie robocze: 10 [bar].
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Odporność warstwy zewnętrznej: na ścieranie,trudnopalna.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm.

Zobacz w sklepie:
LTW DN50
LTW DN75
LTW DN100

LTW

SLIMLINE SL

Wysokiej jakości elastyczne węże Conti-SLIMLINE do dystrybutorów benzyny i oleju napędowego. Nadają się również paliw o zwartości etanolu do E 85. Mogą być skalibrowane do pomp z napędem elektrycznym. Nadają się do systemów zwijaczy MPD.

Dostępne opcje kolorystyczne: zielony, niebieski, czerwony i żółty oraz na zamówienie.

Zastosowanie:
Dystrybutory benzyn i oleju napędowego; paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójna skrzyżowana miedziana linka antystatyczna, podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna, chlorowana.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Minimalna temperatura pracy: -35 °C.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R.

Stosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424

 

SLIMLINE SL

SLIMLINE SL LT

Wysokiej jakości elastyczne węże Conti-SLIMLINE SL LT do dystrybutorów benzyny i oleju napędowego. Specjalna wersja niskotemperaturowa do stosowania w zimnych strefach klimatycznych, o dobrej elastyczności do – 40° C. Nadają się również paliw o zwartości etanolu do E 85. Mogą być skalibrowane do pomp z napędem elektrycznym. Nadają się do systemów zwijaczy MPD.

Dostępne opcje kolorystyczne: zielony.

Zastosowanie:
Dystrybutory benzyn i oleju napędowego; paliwa i produkty ropopochodne.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójna skrzyżowana miedziana linka antystatyczna, podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma syntetyczna, chlorowana.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Minimalna temperatura pracy: -40 °C.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – RStosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424

Wersję SL 25 LT stosować tylko do oleju napędowego. Odpowiedni dla również dla regionów ciepłych.

SLIMLINE SL LT

SLIMLINE BIO

Wysokiej jakości elastyczne węże Conti-SLIMLINE BIO przeznaczone do Biodiesela, zgodne z EN 14214. Nadaje się również do oleju napędowego. Mogą być skalibrowane do pomp z napędem elektrycznym. Nadają się do systemów zwijaczy MPD.

Zastosowanie:
Dystrybutory paliw (Biodiesel); dystrybutory paliw (Diesel).

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójna skrzyżowana miedziana linka antystatyczna, podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: mieszanka NBR/PCV.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Minimalna temperatura pracy: -30 °C.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – RStosować końcówki skręcane (z tuleją nakręcaną) lub wciskane zgodne z EN 14424

SLIMLINE BIO

FHD

Płaskozwijalny wąż o przewodzącej warstwie zewnętrznej do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

Zastosowanie: bunkrowanie statków, paliwa i produkty ropopochodne.
Konstrukcja: wąż gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot tekstylny.
Warstwa wewnętrzna: wykonana z gumy NBR, gładka, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z VG 95955.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 MOhm

 

FHD

STW

Ssawno-tłoczny wąż do przeładunku paliw i produktów ropopochodnych o zawartości węglowodorów aromatyucznych do 50%. Stosowany głównie do bunkrowania statków.

Zastosowanie: bunkrowanie statków,paliwa i produkty ropopochodne.
Konstrukcja: wąż gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala stalowa.
Warstwa wewnętrzna: wykonana z gumy NBR, gładka, antystatyczna.
Warstwa zewnętrzna: guma CR.
Ciśnienie robocze: 16 bar.
Certyfikaty i dopuszczenia: Wąż zgodny z niemieckim wojskowym standardem TL 4720 ( VG 95 955).

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<1 Mohm. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.

 

STW

OIL 800 ZZ

Wąż kompozytowy przeznaczony do transportu: benzyn, oleju napędowego, olejów smarnych, parafin. Stosowany do za i wyładunku cystern drogowych i kolejowych, do podłączania zbiorników oraz jako element kompensacyjny na instalacjach. Odporny na związki aromatyczne, antystatyczny.

Zastosowanie:
przeładunki produktów ropopochodnych ( mocny ).

Konstrukcja: kompozytowy.
Materiał: warstwa wewnętrzna polipropylen, warstwa zewnętrzna PVC.
Wzmocnienie: zewnętrzna i wewnętrzna spirala z drutu stalowego galwanizowanego.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 90°C.
Zgodny z normą EN 13765: 2003 Typ 3.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm.

OIL 800 ZZ

EXILITE

Wyjątkowo lekki wąż kompozytowy do przesyłu paliw i produktów ropochodnych.

Zastosowanie:
paliwa i produkty ropopochodne, rozładunek autocystern z paliwem- odpowietrzanie (lekki).

Konstrukcja: kompozytowy.
Wzmocnienie: zewnętrzna spirala z aluminium pokrytego polipropylenem i wewnętrzna spirala z aluminium.
Ciśnienie robocze: 6 bar.
Temperatura pracy: -20°C do 60°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: EN 13765 Typ 1, zgodny z wymogami TDT

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm.
EXILITE AP

OIL MARINE 808 ZX

Elastyczny wąż do przeładunków morskich, przeznaczony do przesyłu szerokiego zakresu węglowodorów.

Zastosowanie: przeładunki morskie produktów ropopochodnych, paliwa i produkty ropopochodne.
Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirala wewnętrzna (drut stalowy galwanizowany), spirala zewnętrzna (drut ze stali nierdzewnej).
Warstwa wewnętrzna: polipropylen, polietylen, Mylar.
Warstwa zewnętrzna: PVC.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2003 Typ 3.

Rezystancja między końcówkami R<10 Ohm. Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o.

 

OIL MARINE 808 ZX

HR IS

Elastyczny wąż metalowy o równoległym profilu fałdowania, wzmocniony oplotem stalowym, stosowany do przewodzenia cieczy i gazów w szerokim zakresie temperatur.Wąż dostarczany jest w postaci gotowych przewodów z przyspawanymi końcówkami, co kwalifikuje go do wielu zastosowań w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgii, w sektorze energetycznym oraz gazów technicznych.

Zastosowanie:
substancje kriogeniczne, wąż metalowy standardowy.

Konstrukcja: metalowy.
Materiał: fałdowana rura ze stali AISI 316 Ti.
Wzmocnienie: oplot ze stali AISI 304.
Ciśnienie robocze: od 170 bar (przy średnicy 6.1 mm) do 6 bar (przy średnicy 252.5 mm).
Temperatura pracy: -269°C do 550°C.

Odporność chemiczną i dokładne parametry pracy prosimy konsultować z działem handlowym firmy TICON Sp z o.o. Wartości ciśnienia roboczego, rozrywającego i podciśnienia podano dla temperatury 20° C. Powyżej +50° C ciśnienie nominalne należy zredukować o wartości podane w załączonej tabeli. O możliwość użytkowania w temperaturach powyżej 550° C prosimy pytać. Użytkować wąż zgodnie z zasadami podanymi w zaleceniach montażowych.
Podane wartości ciśnienia roboczego w warunkach normalnych przyjęto przy założeniu współczynnika bezpieczeństwa 4:1

Zobacz w sklepie:
HR IS DN25
HR IS DN32
HR IS DN40
HR IS DN50
HR IS DN65
HR IS DN80
HR IS DN100

HR IS

Co nazywamy przewodem elastycznym?

Pod pojęciem przewodów elastycznych rozumiemy węże elastyczne wyposażone w odpowiednie systemy złączne lub szybkozłączne. Najprostszym przykładem przewodu elastycznego jest wąż z dwoma końcówkami zamocowanymi za pomocą odpowiednich systemów np. obejm skorupowych lub opasek zaciskowych. Bardziej skomplikowane produkty zawierają szereg dodatkowych elementów niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i spełnienia norm oraz dyrektyw np. przewód do przeładunku substancji niebezpiecznych, wyposażony w złącze zrywne, zawory odcinające itp.


Jak prawidłowo dobrać przewód?

Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do dobrania przewodu są: średnica węża, długość przewodu, typ przyłączy, medium (rodzaj i temperatura), ciśnienie robocze, ewentualnie podciśnienie i środowisko pracy – czyli czynniki zewnętrzne, np. na zewnątrz, w hali itp. Nie znając tych parametrów nie możemy mówić o bezpiecznym i prawidłowym stosowaniu przewodów elastycznych. Aby ułatwić prawidłowe dobranie przewodu prosimy skorzystaj z naszego specjalnego konfiguratora przewodów, a nasi specjaliści będą w stanie szybko wyliczyć cenę. Prosimy o rozważne wypełnianie rubryk. Jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych danych prosimy o ich sprawdzenie lub ewentualnie przyjąć odpowiedni margines bezpieczeństwa. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu wspólnego sprawdzenia czy wszystkie istotne czynniki zostały uwzględnione.

UWAGA! Nie zaniżamy parametrów krytycznych takich jak ciśnienie, temperatura. Jeżeli w danym procesie występują rożne parametry zawsze podajemy najbardziej skrajne wartości. Najwyższe możliwe ciśnienie i największe podciśnienie. Najwyższą i najniższą temperaturę pracy. Jeżeli wysokość ciśnienia, temperatura pracy, rodzaj przewodzonej substancji itd. może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zalecamy kontakt z naszym działem handlowym w celu sprawdzenia poprawności doboru. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za dokładność i poprawność podanych danych.

Przewody na zwijadła cystern samochodowych

Przewody do benzyn i olejów na zwijadła
cystern samochodowych.

Budowa: gumowe
Średnica: 38 mm
Ciśnienie robocze: 18 bar
Temp. pracy: od -30 °C do +80 °C

Zakończone obustronnie nakrętką
obrotową z gwintem 2” BSP.

Nasze produkty:
30 m – A017A3000
40 m – A017A4000
60 m – A017A6000
80 m – A017B8000

 

Przewody przeładunkowe do cystern samochodowych

Kompozytowe:

Przewody kompozytowe do paliw, DN75, spustowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3”
2,8 m – A001K0280
3,0 m – A001K0300
4,0 m – A001K0400
5,0 m – A001K0500
5,8 m – A001K0580
Kompozytowe oparowe:

Przewody kompozytowe do paliw DN75 oparowy, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3” standardowa i 4″ z pilotem.
3,0 m – A005B0300
4,0 m – A005B0400
5,0 m – A005B0500
5,8 m – A005B0580
Gumowe:

Przewody gumowe do paliw DN75 spustowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3”.
2,8 m – A003A0280
3,0 m – A003A0300
4,0 m – A003A0400
5,0 m – A003A0500
5,8 m – A003A0580
Gumowe oparowe:

Przewody gumowe do paliw DN75 oparowe, ciśnienie robocze 7 bar, zakończone złączami Camlock część gniazdowa (żeńska) 3” standardowa i 4″ z pilotem
3,0 m – A011B0300
4,0 m – A011B0400
5,0 m – A011B0500
5,8 m – A011B0580

CAMLOCK

Uniwersalne szybkozłącza do paliw.

Popularne szybkozłącze z blokadą krzywkową stosowane do podłączania i rozłączania węży. Stosowane powszechnie do przeładunku paliw. Dostępne w bardzo szerokim zakresie rozmiarów oraz w wielu wersjach materiałowych. Prosta i wytrzymała konstrukcja umożliwia wygodne połączenie bez użycia dodatkowych narzędzi. Oprócz kilku typów elementów podstawowych istnieje obecnie wiele wersji z licznymi ulepszeniami, a także bogaty wybór elementów adaptacyjnych i różnych typów połączeń (do spawania, z gwintami i kołnierzowe.

Zasada działania:
Aby połączyć należy nasunąć całkowicie część gniazdową na część wtykową i zacisnąć rączki. Część krzywkowa rączki współpracując z wgłębieniem w części wtykowej podczas zamykania rączek spowoduje dociśnięcie do siebie obu elementów złącza.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

TW / TANKWAGEN / Eurozłącza

Złącza TW (Tankwagen) czyli tzw. złącza cysternowe występują w trzech rozmiarach DN 50, DN 80, DN100 i są zgodne z normą EN ISO 14420-6 (DIN 28450). Za względu na wytrzymałość i łatwość w obsłudze są powszechnie montowane na przewodach spustowych cystern paliwowych. Najczęściej wybierane złącza przez dystrybutorów paliw wykonane są z mosiądzu. Alternatywnie, w zależności od potrzeb klientów w naszej ofercie znajdują się złącza ze stali kwasoodpornej i aluminium. Na specjalne życzenie dostarczamy eurozłącza anodowane.

Zastosowanie: Przeładunki paliw płynnych.
Normy: EN 14420-6; DIN 28450

PRZEJDŹ DO SKLEPU

DDC – MANNTEK

Szybkozłącza do paliw NATO STANAG 3756

Szybkozłącza suchoodcinające są stosowane do podłączania i rozłączania węży lub ramion nalewczych szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Zaleca się ich stosowanie do mediów agresywnych, niebezpiecznych i szkodliwych dla środowiska. Złącza DDC służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego) produktów ropopochodnych, AdBlue® i biopaliw. Szybkozłącza DDC stosuje się między innymi na cysternach kolejowych i samochodowych, ramionach przeładunkowych, kolektorach i zbiornikach IBC.


Przykładowe media:
Benzyna, olej napędowy, oleje mineralne, tlenek etylenu, tlenek propylenu, akrylonitryl, butadien, amoniak, chlorek winylu, toluen, ksylen, kwas siarkowy, fenol, opary w układach hermetyzacji przeładunków.

Zakres ciśnień:
od 25 bar do 6 bar (zależnie od materiału korpusu i wielkości).
Możliwość łączenia i rozłączania pod ciśnieniem do 7 bar.

Zakres temperatur:
od – 20° do + 80°C; (od – 50° C do +200° C, zależnie od materiału uszczelnień).

Dopuszczenia i certyfikaty:
NATO STANAG 3756, TÜV TÜ.AGG.304-99, APRAGAZ File ref. 0302/P5832. ADR, RID, TDT.

Kompatybilność:
TODO, FULCRUM, Avery Hardoll, Emco Wheaton.

Zasada działania:
Aby połączyć: – nasunąć część wężową (gniazdo) na część zbiornikową(wtyk) i przekręcić o 15° w prawo. Zawory tłokowe pozostają w tej pozycji zamknięte.
Kiedy część wężowa zostanie przekręcona o dalsze 100°, spiralne wyżłobienia przełożą ruch obrotowy na przesunięcie obydwu zaworów w kierunku do zbiornika, otwierając przepływ medium. Jeśli podobny ruch zostanie wykonany w odwrotnym kierunku, przepływ medium zostanie zatrzymany i połączenie będzie można rozłączyć.

Złącza API, OLS, RAPI

Złącza API są przeznaczone do podłączania węży oraz ramion przeładunkowych do cystern samochodowych w szczególności na terminalach dolnego załadunku cystern samochodowych.

Złącza OLS umożliwiają podłączenie węża rozładunkowego bezpośrednio do części zbiornikowej złącza API na cysternie. Istnieje wiele wariantów jak redukcje, warianty z wziernikami i zaworami odpowietrzającymi. Złącza typu OLS są stosowane do rozładunku grawitacyjnego w połączeniu z otwieralnymi wtykami API (z dźwignią).

W przypadku wtyków API bez dźwigni do rozładunku można użyć złącza RAPI, które po połączeniu umożliwiają otwarcie zaworu części wtykowej API przy pomocy popychacza.

Materiał: aluminium

Normy: API RP 1004, ADR, EN 13083

PRZEJDŹ DO SKLEPU

SZYBKOZŁĄCZA KOLEJOWE

Szybkozłącza uniwersalne typu jarzmowego umożliwiają szybkie podłączenie do podobnych gabarytem ale niestety różniących się nieco dokładną specyfikacją przyłączy gwintowych lub z uszkodzeniami gwintu uniemożliwiającymi bezpieczne podłączenie zwykłą nakrętką. Dla spustu benzyn i oleju napędowego proponujemy szybkozłącze typu KWK, natomiast do górnego rozładunku cystern z LPG złącze typu OLPG.

SZYBKOZŁĄCZE JARZMOWE DO LPG

Specjalnie zaprojektowane złącza umożliwiające szybkie i pewnie podłączenie przewodów do górnego rozładunku cystern kolejowych z LPG. Uchylne ramię umożliwia wygodny montaż na króćcu wylotowym i ominięcie przeszkadzających pokręteł zaworów, natomiast docisk o dużej sile zapewnia ręczne pokrętło ze specjalnym samohamownym gwintem.

Szybkozłącze może być montowane bezpośrednio do końcówki węża lub z wykorzystaniem szybkozłącza suchoodcinającego typu DGC, W tym drugim przypadku do złącza jarzmowego montuje się część wtykową FQ-DGM056-NTF1_1.4-SS_V-v02 która współpracuje z zamontowaną na końcu węża częścią gniazdową FQ-DGF056-NTF1-SS_V-v02.

KOŃCÓWKI Z KOŁNIERZEM

W instalacjach przeładunkowych do podłączenia do rurociągów lub zaworów często stosuje się połączenia kołnierzowe. W zależności od rodzaju instalacji mogą to być kołnierze EN 1092-1 w klasach ciśnieniowych PN 6-10-16-25-40 lub ASA (ANSI B 16.5) 150 lub 300 lbs.

Końcówki do węży zgodne z EN 14420-4 pozwalają na bezpieczne mocowanie węży bezpiecznymi obejmami skorupowymi z odkuwanego na gorąco aluminium.

Złącza kolejowe

Typowe cysterny kolejowe do paliw płynnych posiadają przyłącza z gwintami M130x6, M140x10 lub 5-1/2”. Najczęściej stosowane są złącza wykonane z odlewów aluminiowych lub mosiężnych. Dostępne są w formie końcówek do węży przeznaczone do mocowania opaskami zaciskowymi (karbowane), końcówek zgodnych z EN14420 mocowanych bezpiecznymi obejmami skorupowymi lub adaptorów – najczęściej do systemu szybkozłączy Camlock.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZŁĄCZA AWARYJNE

Zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi instalacje przeładunkowe muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym poruszeniem zbiornika transportowego. Do tego celu wykorzystuje się złącza awaryjnego rozłączania, które po przekroczeniu określonej siły ulegają rozłączeniu jednocześnie zamykając przepływ medium przy pomocy wbudowanych zaworów. Istnieje wiele wariantów tego typu złączy, które dobierane są odpowiednio do sytuacji na danym stanowisku przeładunkowym, głównie pod względem sił potrzebnych do wyzwolenia złącza, jak też możliwych kierunków zadziałania sił wyzwalających, a także charakteru pracy danego stanowiska.

W celu doboru właściwego rozwiązania prosimy o kontakt z Działem Technicznym TICON.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

ZŁĄCZA OBROTOWE

Złącza obrotowe stanowią integralną część ramion nalewczych umożliwiając wykonanie ruchu w celu podłączenia do zbiornika transportowego. Oprócz tego stosowane są w przy pistoletach nalewczych oraz szybkozłączach aby umożliwić obrót końcówki lub pistoletu tak aby wąż nie ulegał skręceniu. Szczegółowe rozwiązania dobierane są stosownie do konkretnego zastosowania: rodzaju obciążeń: częstotliwości i zakresu wykonywanego ruchu, rodzaju i parametrów medium.

Kompensatory

Nawet stosunkowo mało skomplikowane systemy rurociągów wymagają stosowania kompensatorów – w celu zniwelowania wpływu rozszerzalności termicznej, kompensacji przemieszczeń statycznych i dynamicznych na skutek zmian obciążenia, skoków ciśnienia oraz w celu tłumienia wibracji i hałasu. To szczególnie trudne zadania, wymagające dużej elastyczności elementów przy jednoczesnym zachowaniu najlepszej możliwej wytrzymałości na występujące czynniki wewnętrzne (ciśnienie, temperatura i właściwości fizykochemiczne medium) oraz zewnętrzne (praca w warunkach zewnętrznych o dużej amplitudzie zmian temperatury i ekspozycji na promieniowanie UV, sól morską, wysoką temperaturę czy ogień). Ponadto, kompensatory z zasady są stałym elementem instalacji i powinny charakteryzować się możliwie największą żywotnością, nawet w warunkach pracy o charakterze ciągłym – jak np. w instalacjach grzewczych, petrochemicznych czy instalacjach magazynowych. Oprócz wymagań związanych z trwałością nie można pominąć wymagań związanych z koniecznością zachowania czystości przesyłanych mediów – w przypadku takich substancji jak woda pitna czy produkty spożywcze.

Jak prawidłowo wybrać kompensator?

Przemieszczenia

Dla prawidłowego doboru kluczowe jest określenie rodzaju i zakresu dopuszczalnych przemieszczeń, które kompensator ma przyjąć, bez ryzyka uszkodzenia. W zależności od kierunku ruchu możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: wzdłużne (ściskanie lub rozciąganie), poprzeczne lub kątowe. Producenci kompensatorów podają dla swoich wyrobów szczegółowe informacje na temat granicznych wartości w tym zakresie. Należy podkreślić, że oprócz kierunków przewidywanego ruchu należy zwrócić uwagę na dynamikę. Szybkie zmiany w wysokiej częstotliwości – np. w postaci wibracji nawet w zakresie dopuszczalnych przemieszczeń mogą doprowadzić do szybkiego zużycia kompensatora. Rodzaje przemieszczeń:

Parametry

Jako klasyczne kryteria wyboru pozostają w mocy podstawowe parametry aplikacji, takie jak:

  • odporność chemiczna/czystość,
  • ciśnienie i podciśnienie,
  • temperatura,
  • średnica nominalna

W przypadku kompensatorów również należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki zewnętrzne wynikające z miejsca instalacji. Może to być podwyższona temperatura otoczenia (jak w przypadku instalacji w komorze silnika), ryzyko wystąpienia ognia lub agresywnej atmosfery korozyjnej. Pewne zastosowania – ze względu na konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa – dopuszczają stosowanie wyłącznie kompensatorów posiadających specjalistyczne certyfikaty jednostek notyfikowanych. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań morskich. W wielu przypadkach jednym z zasadniczych kryteriów wyboru może być długość zabudowy (odstęp) przy zachowaniu wymaganego zakresu przemieszczeń.

W sensie konstrukcyjno – materiałowym możemy wybierać pomiędzy kompensatorami wykonanymi z gumy, blachy metalowej (jedno i wielowarstwowych) oraz PTFE. Każdy z nich może posiadać dodatkowe elementy zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego zakresu ruchu (ograniczniki).

Kompensator ERV-G (GELBRING)

Do produktów ropopochodnych o zawartości subst. aromat. do 50 %, również gazu miejskiego i naturalnego, emulsji chłodzących na bazie wody z dodatkiem oleju dla ochrony przed korozją. Zakres temperatur -20° C do 90° C, chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.

Kompensator ERV-GS (GELBSTAHL)

Podobny do typu ERV-G, ale ognioodporny zgodnie z ISO 15540 (dopuszczenie typu). Zakres Temperatur -20° C do 90° C, Chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.

ERV-GS HNBR (GELBSTAHL HNBR)

Kompensator gumowy do prod. ropopochodnych o zawartości subst. aromat. do 50% oraz oleju hydraulicznego. Bardzo dobra odporność na starzenie i ozon. Zakres temperatur -35 ° C do 100° C, chwilowo do 120° C. Wykładzina HNBR.

ERV-G LT (GELBRING LT)

Kompensator zprojektowany do zastosowań niskotemperaturowych dla produktów ropopochodnych. Zakres Temperatur -40° C do 90° C, chwilowo do 100° C. Wykładzina NBR.