• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

Sprzęt do przeładunków i tankowania Autogazu
LPG, Propan, Butan, Autogas

Sprzęt do przesyłu LPG musi zapewniać wysoki poziom bezpieczeństwa w całym łańcuchu logistycznym – od rafinerii do użytkownika końcowego. Operatorzy oczekują, że ich sprzęt będzie pracował niezawodnie, bez ryzyka oparzenia zimnem czy niepożądanego wycieku oraz nie zanieczyści medium. Produkty ELAFLEX do LPG spełniają te oczekiwania.Do przeładunków masowych polecamy nasze węże LPG zgodne z EN 1762. Konstrukcja tych węży ekstrudowanych i wzmacnianych oplotem zapewnia niezrównane połączenie elastyczności, bezpieczeństwa ciśnieniowego oraz długiej żywotności.vKońcówki (ACME, NPT, BSP, kołnierze DIN/ASA) powinny być wykonane ze stali, stali nierzewnej lub mosiądzu. Złącza są zamontowane przy pomocy bezpiecznych obejm wielokrotnego użytku SPANNLOCK lub SPANNFIX. Ciśnienie robocze PN wynosi 25 bar. Do szybkiego napełniania zbiorników magazynowych i kontenerów swoją przydatność potwierdziły w praktyce szybkozłącza suchoodcinające do gazu DGC-M 50-2″. Zabezpieczają one szybkie i czyste połączenie bez wycieku i ubytku produktu. Dzięki niezawodnej modularnej konstrukcji i swojej charakterystyce technicznej pistolety nalewcze ZVG 2 oraz GasGuard stały się najczęściej wybieranym tego typu sprzętem do napełniania pojazdów i zbiorników. Dostępne są wersje z przyłączami ACME, DISH, EURO
oraz Bayonet.

Wszystkie przewody do LPG dostępne są ze złączami awaryjnymi wielokrotnego użytku. Na stacjach paliw stosowane są ARK 19 Mod.2, w przeładunkach masowych – złącza awaryjne Mann Tek. W przypadku odjazdów – rozdzielają się pozwalając uniknąć wycieku i zniszczenia sprzętu.
Zależnie od wymaganej prędkości przepływu podczas napełniania pojazdów polecamy nasze Węże LPG w rozmiarach DN 13, 16, 19, 25, 32 lub 38. Wszystkie nasze węże nalewcze gwarantują czystość medium i bezpieczeństwo oraz wygodną obsługę. Dla instalacji rurowych oraz pokładowych na cysternach do LPG, dostępne są nasze kompensatory gumowe ERV-OR (dostępne w rozmiarach DN 25-DN100 mm), które są uznawane za najlepszy standard przemysłowy.

BUTAPAL

Wąż do gazu płynnego typ BUTAPAL zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające > 100 bar. Zakres temperatur 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do 50° C). Dopuszczenie DVGW, Nr. DG4621 AU 0049.

Zastosowanie:
Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych oraz statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ BUTAPAL mW ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: Oplot tekstylny w podwójną, skrzyżowaną linką miedzianą.
Warstwa wewnętrzna:
guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna:
Chloropren ( CR ), czarny, elektr. przewodzący, trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z wymogami TDT i normy EN 1762: 1997, TRbF 131.2, DVGW Nr. DG-4621 AU 0049

Przewodność:
Typ Ω zgodnie EN 1762. Oporność elektryczna < 106 Ohm pomiędzy końcówkami, < 109 Ohm skrośnie pomiędzy warstwą wewnętrzną, a powłoką, poprzez ściankę węża. Nadaje się do zastosowań w strefach EX0, 1 oraz 2. Podczas montażu przewodu miedziane linki nie muszą być
łączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ ‚M’ zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:
Do węży do gazu płynnego należy stosować wyłącznie bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424 którą można zamontować uzyskując szczelność, patrz przykłady poniżej. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności (rezystancji).

Zobacz w sklepie:

BUTAPAL DN25

BUTAPAL DN32

BUTAPAL DN38

BUTAPAL DN50

BUTAPAL

LPG

Wąż do gazu płynnego ‚Orangering’, zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek, zgodnie z EN 589. Ponieważ wykładzina węża jest odporna na dyfuzję, wąż ten nadaje się również do innych mediów gazowych, np. do gazu ziemnego. Nie nadaje się do amoniaku. Mocna i trwała konstrukcja z podwójnym oplotem tekstylnym. Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar, ciśnienie rozrywające >100 bar. Zakres temperatur – 40° C do + 70° C ( Wersja specjalna LT do -50° C). Dopuszczenie. DVGW, Nr. DG-4621 AU 0049.

Zastosowanie: Bardzo elastyczny wąż do zwijaczy bębnowych do napełniania domowych i przemysłowych zbiorników magazynowych, jako wąż do tankowania pojazdów, do załadunków i rozładunków cystern samochodowych, kolejowych or az statków. Dla specjalnych zastosowań ssawno-tłocznych dostępny jest na zapytanie typ LPGS ze spiralą ze stali nierdzewnej.

Konstrukcja węża: gumowy, 2 miedziane, skrzyżowane linki antystatyczne.
Wzmocnienie: podwójny kord syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, czarna, bezszwowa, ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję.
Warstwa zewnętrzna: Chloropren ( CR ), czarny, elektrycznie przewodz., trudnopalny, odporny na ścieranie, ozon, UV i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Posiada dopuszczenie do użytkowania DVGW ; DG4621 AU0049. Zgodny z EN 1762, TRbF 131.2.

Przewodność :

Typ ‚OHM’ zgodnie EN 1762. Rezystancja R < 106 Ohm, mierzona pomiędzy końcówkami. Podczas montażu armatury przewody miedziane nie muszą być złączone z końcówkami. Na życzenie Klienta wbudowane linki miedziane mogą być połączone z końcówkami; w takim przypadku zostanie osiągnięty poziom rezystancji < 102 Ohm (Typ Omega’M’zgodnie z EN 1762).

Montaż i badanie:

Do węży do gazu płynnego należy wyłącznie stosować bezpieczną armaturę zgodną z EN 14422 lub EN 14424. Fachowo zmontowany, kompletny przewód zgodny z EN 1762 musi posiadać świadectwo próby ciśnieniowej i pomiaru przewodności.
Zobacz w sklepie:

LPG DN38
LPG DN75
LPG

LPG 16

Typ LPG 16 jest bardzo elastycznym standardowym wężem do dystrybutorów LPG. Pozbawiona plastyfikatorów warstwa wewnętrzna gwarantuje, że żadne składniki nie będą wymywane. Bazujący na wężach Slimline ( patrz S. 111 ), LPG 16 ma czarną, gładką powierzchnię, perforację i podłużne, trwałe, odporne na ścieranie odciskane oznakowanie.

Zastosowanie:
Wąż do dystrybutorów gazu płynnego. Zgodny z EN 1762. Do Propanu, Butanu i ich mieszanek zgodnie z EN 589.

Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: oplot tekstylny o niskiej rozciągliwości z przewodzącymi, skrzyżowanymi przewodami z miedzi pokrytej cyną.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR, czarna, bezszwowa ekstrudowana, elektrycznie przewodząca, odporna na dyfuzję, bez plastyfikatorów.
Warstwa zewnętrzna: CR, czarna, gładka, nakłuwana, elektrycznie przewodząca, bardzo odporna na ścieranie i starzenie.
Ciśnienie robocze: 25 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: posiada dopuszczenie do użytkowania DVGW ; DG4621 AU0049; zgodny z normą EN 1762 D.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R

LPG16

 

Kompletny System do dystrybutorów LPG

ROBUR GPL

Wąż stosowany do dystrybutorów LPG.

Zastosowanie:
Dystrybutory LPG.

Konstrukcja węża: gumowy
Wzmocnienie: podwójny oplot stalowy.
Warstwa wewnętrzna: guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: nakłuwana, wykonana z mieszanki CR/SBR.
Ciśnienie robocze: 50 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 55°C.

Rezystancja wzdłuż węża R< 100 Ohm.

ROBUR GPL

Co nazywamy przewodem elastycznym?

Pod pojęciem przewodów elastycznych rozumiemy węże elastyczne wyposażone w odpowiednie systemy złączne lub szybkozłączne. Najprostszym przykładem przewodu elastycznego jest wąż z dwoma końcówkami zamocowanymi za pomocą odpowiednich systemów np. obejm skorupowych lub opasek zaciskowych. Bardziej skomplikowane produkty zawierają szereg dodatkowych elementów niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i spełnienia norm oraz dyrektyw np. przewód do przeładunku substancji niebezpiecznych, wyposażony w złącze zrywne, zawory odcinające itp.


Jak prawidłowo dobrać przewód?

Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do dobrania przewodu są: średnica węża, długość przewodu, typ przyłączy, medium (rodzaj i temperatura), ciśnienie robocze, ewentualnie podciśnienie i środowisko pracy – czyli czynniki zewnętrzne, np. na zewnątrz, w hali itp. Nie znając tych parametrów nie możemy mówić o bezpiecznym i prawidłowym stosowaniu przewodów elastycznych. Aby ułatwić prawidłowe dobranie przewodu prosimy skorzystaj z naszego specjalnego konfiguratora przewodów, a nasi specjaliści będą w stanie szybko wyliczyć cenę. Prosimy o rozważne wypełnianie rubryk. Jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych danych prosimy o ich sprawdzenie lub ewentualnie przyjąć odpowiedni margines bezpieczeństwa. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu wspólnego sprawdzenia czy wszystkie istotne czynniki zostały uwzględnione.

UWAGA! Nie zaniżamy parametrów krytycznych takich jak ciśnienie, temperatura. Jeżeli w danym procesie występują rożne parametry zawsze podajemy najbardziej skrajne wartości. Najwyższe możliwe ciśnienie i największe podciśnienie. Najwyższą i najniższą temperaturę pracy. Jeżeli wysokość ciśnienia, temperatura pracy, rodzaj przewodzonej substancji itd. może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zalecamy kontakt z naszym działem handlowym w celu sprawdzenia poprawności doboru. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za dokładność i poprawność podanych danych.

Zestawy do dystrybutorów LPG

Przewody + złącze awaryjne + pistolet

Oferujemy gotowe do podłączenia, wysokiej klasy zestawy przewodów do dystrybutorów LPG na bazie oryginalnych komponentów firmy ELAFLEX.W skład typowego zastawu wchodzą: » krótki przewód 0,8 m podłączany do dystrybutora, » złącze awaryjnego rozłączania ARK 19.3 mod 2 z osłoną, » przewód długi (do wyboru: 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m), » podłączany do pistoletu i złącza awaryjnego rozłączania, » pistolet ZVG 2 DISH.

Wszystkie przewody zostają poddane próbie ciśnieniowej i są dostarczane wraz z wymaganymi certyfikatami i dokumentami. W naszej ofercie posiadamy wszystkie elementy zestawów oraz części, z których zostały wykonane.

1) Wąż LPG 16 – indeks: LPG16
LPG 16 to bardzo elastyczny wąż tłoczny dla ciekłych paliw palnych na dystrybutory LPG. Warstwa wewnętrzna węża ekstrudowana, antydyfuzyjna, pozbawiona plastyfikatorów stworzona jest z gładkiej, czarnej gumy NBR, warstwa zewnętrzna zaś z czarnej, gładkiej, nakłuwanej gumy CR. LPG 16 to wąż typu „Omega” o rezystancji wzdłuż węża wynoszącej R

2) Adaptor – indeks: FA-NTF0_3.4-BSM1-MS-v01

3) Końcówka – indeks: FK-SG16x26-NTM0_3.4-MS-v01
Końcówka SG 16 z gwintem zewnętrznym 3/4” NPT MS (z tuleją skręcaną wg DIN/ EN 14424)

4) Osłona – indeks: FX-KS16-BLK-PU
Osłona przeciw załamaniu węża DN16 czarna PU

5) Znacznik – indeks: FX-CS16-OR-PU
Znacznik na wąż DN16 pomarańczowy PU

6) Złącze ARK 19.3 – indeks: FE-BR-ARK019-NTF0_3.4-NTF0_3.4-MS_NBR
Złącze awaryjnego rozłączania ARK 19.3 mod.2; 25 bar GW 3/4” NPT MS/NBR

7) ZVG 2 DISH – indeks: FP-ZVG2.DISH
Pistolet nalewczy do LPG

Przewody do LPG standardowe

Przewody gumowe, tłoczne, DN16 do dystrybutorów LPG, zakończone końcówkami zaciskanymi ze stali ocynkowanej. Ciśnienie robocze PN=25 bar.

długość kod średnica ciśnienie rob. złącze A złącze B
0,8 m A006A0080 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ ¾” NPT
4,0 m A008A0400 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
4,5 m A008A0450 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
5,0 m A008A0500 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
6,0 m A008A0600 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP

Przewody do LPG premium

Przewody gumowe, tłoczne, DN16 na bazie oryginalnych komponentów firmy Elaflex przeznaczone do dystrybutorów LPG. Zbudowane na bazie lekkiego, elastycznego i gładkiego węża LPG16, zakończone skręcanymi, mosiężnymi końcówkami. Posiadają zabezpieczenie przed załamaniem oraz znacznik w kolorze pomarańczowym (nie dotyczy przewodu o długości 0,8 m). Ciśnienie robocze PN=25 bar.

długość kod średnica ciśnienie rob. złącze A złącze B
0,8 m A006A0080 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ ¾” NPT
4,0 m A006A0400 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
4,5 m A006A0450 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
5,0 m A006A0500 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP
6,0 m A006A0600 DN16 25 bar GZ ¾” NPT GZ 1” BSP

MANNTEK złącza suchoodcinające DGC

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych i gazowych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

  • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
  • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
  • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
  • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DGC – szybkozłącza do płynnego propan-butanu LPG

Zastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach kolejowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:

Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych warunkach, oraz pracy z trudnymi mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu zużyciu, a we wnętrzu złączy mogą się gromadzić osady utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

  • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
  • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.

KOŃCÓWKI SKRĘCANE SG

Końcówki z oprawkami gwintowanymi EN 14424 do węży gumowych i termoplastycznych

System końcówek z oprawkami gwintowanymi, znany również jako skręcane końcówki paliwowe i powszechnie spotykany na wężach do dystrybutorów paliw jest zgodny z normą EN 14424. Przeznaczony do węży gumowych i termoplastycznych do palnych i niepalnych cieczy oraz gazów np. do dystrybutorów benzyny i oleju napędowego obecnie stosowany jest także do LPG, roztworu mocznika do silników diesla z układami SCR (AdBlue®), a także innych typów węży posiadających odpowiednią budowę i grubość ścianek.

Ciśnienie robocze do 2,5 MPa (25 bar). (do DN 25)

KOŃCÓWKI NPT

Końcówki NPT z gwintem stożkowym ANSI B1.20.3 stosowane są szczególnie często jako złącza w armaturze do LPG – np. ze względu na dostępne na rynku zawory i pompy.

Dostępne zarówno w wersjach ze stali ocynkowanej, jak też ze stali nierdzewnej z końcówkami zgodnymi z EN 14420 mocowanymi przy pomocy bezpiecznych obejm skorupowych.

ARK 19.3 – Złącze awaryjnego rozłączania

Złącze awaryjnego rozłączania wielokrotnego użycia do węży do do dystrybutorów LPG. Zgodne z TRG 404 oraz EN 14678-1, wyposażone w linkę wyzwalającą, podłączaną do dystrybutora lub innego punktu stałego. Podczas rozłączania następuje zamknięcie zaworów w obu połówkach złącza. Minimalny wypływ gazu nie powoduje oblodzenia złącza. Ponowne połączenie rozłączonych części nie wymaga użycia narzędzi i odbywa się pod ciśnieniem. Złącze posiada świadectwo badania typu TÜV. Zalecana współpraca z wężami zgodnymi z normą EN 1762. Złącza ARK dostarczamy z osłoną BS 19.

Materiał obudowy: mosiądz
Materiał kulek: stal nierdzewna
Materiał linki wyzwalającej: stal nierdzewna
Materiał zaworów: tworzywo sztuczne – Delrin
Materiał uszczelki: guma NBR
Zakres temp. od -25ºC do +70ºC
Stosowane medium: mieszanka propanu i butanu
Wielkość przepływu: 50 litrów na minutę
Ciśnienie pracy: 25 bar
Ciśnienie próbne: 40 bar
Ciśnienie rozrywające: >100 bar


Sposób rozłączania:
Rozłączanie złącza ARK 19.3 następuje przy sile osiowej wynoszącej ok. 300N. Podczas rozłączania następuje zamknięcie zaworów w obu połówkach złącza. Minimalny wypływ gazu nie powoduje oblodzenia złącza. Ponowne połączenie rozłączonych części nie wymaga użycia narzędzi i odbywa się pod ciśnieniem

Złącza ACME

Dla standaryzacji przeładunków LPG przyjęty został standard złączy potocznie określanych jako ACME. Jest to system posiadający gwint trapezowy zgodnie z ASA B1.5 2G. Typowo stosowane są następujące rodzaje i wielkości złączy:

Dla fazy ciekłej Dla fazy gazowej
3¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
2¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI
1¾˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI 1¼˝ ACME (M) R.H. x 6 TPI

 

Specjalne końcówki 1-1/4” oraz 1-3/8” są stosowane do podłączenia butli zasilających wózki widłowe.

FP-ZVG2-DISH

Pistolet nalewczy do LPG ZVG2 DISH.
Parametry: wielkość przepływu do 50 l/min wyciek gazu po rozłączeniu < 1cm3 zakres temperatur od -40 °C (typ LT) do +70 °C ciśnienie robocze maksymalnie 25 bar ciśnienie próbne 40 bar ciśnienie rozrywające > 100 bar złącza obrotowe GW 3/4” NPT lub GZ M30x1,5 L waga 1,19 kg dopuszczenie ATEX (II 1 G) Certyfikat Nr SIRA 09, ATEX 9204U.

Pistolety do tankowania ZVG firmy Elaflex są uznanym na świecie standardem. Specjalnie do LPG zaprojektowano nowoczesny pistolet charakteryzujący się:
» łatwą obsługą i niewielką wagą, (użycie pistoletu wymaga niewielkiej siły), » wysokim bezpieczeństwem pracy, » solidnym wykonaniem i trwałością.
Pistolety ZVG powstały z myślą o samodzielnym tankowaniu LPG na stacjach paliw. Firma Elaflex stworzyła lekki, wysokiej klasy produkt, którego użycie jest bezpieczne, proste i nie wymaga dużej siły. Ze względu na różne typy końcówek stosowanych przy przewodach LPG oferujemy pistolety zakończone złączem obrotowym z gwintem wewnętrznym NPT 3/4″ lub złączem obrotowym z lewym gwintem zewnętrznym, metrycznym M30x1,5.Serwis: Posiadamy oryginalne części do pistoletów ZVG i prowadzimy usługi serwisowe. Staramy się ustalać przyczynę konieczności serwisowania i doradzamy, jak zapobiegać podobnym sytuacjom. Służymy fachową wiedzą oraz doradztwem technicznym.

Kompensatory

Nawet stosunkowo mało skomplikowane systemy rurociągów wymagają stosowania kompensatorów – w celu zniwelowania wpływu rozszerzalności termicznej, kompensacji przemieszczeń statycznych i dynamicznych na skutek zmian obciążenia, skoków ciśnienia oraz w celu tłumienia wibracji i hałasu. To szczególnie trudne zadania, wymagające dużej elastyczności elementów przy jednoczesnym zachowaniu najlepszej możliwej wytrzymałości na występujące czynniki wewnętrzne (ciśnienie, temperatura i właściwości fizykochemiczne medium) oraz zewnętrzne (praca w warunkach zewnętrznych o dużej amplitudzie zmian temperatury i ekspozycji na promieniowanie UV, sól morską, wysoką temperaturę czy ogień). Ponadto, kompensatory z zasady są stałym elementem instalacji i powinny charakteryzować się możliwie największą żywotnością, nawet w warunkach pracy o charakterze ciągłym – jak np. w instalacjach grzewczych, petrochemicznych czy instalacjach magazynowych. Oprócz wymagań związanych z trwałością nie można pominąć wymagań związanych z koniecznością zachowania czystości przesyłanych mediów – w przypadku takich substancji jak woda pitna czy produkty spożywcze.

ERV-OR (GELBRING LT)

Kompensator do ciekłego propanu-butanu (LPG) zgodnie z EN 589. Zakres temperatur -30° C do 90° C. Ciśnienie robocze 25 bar, rozrywające > 100 bar. Wykładzina NBR.

Jak prawidłowo wybrać kompensator?

Przemieszczenia

Dla prawidłowego doboru kluczowe jest określenie rodzaju i zakresu dopuszczalnych przemieszczeń, które kompensator ma przyjąć, bez ryzyka uszkodzenia. W zależności od kierunku ruchu możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje: wzdłużne (ściskanie lub rozciąganie), poprzeczne lub kątowe. Producenci kompensatorów podają dla swoich wyrobów szczegółowe informacje na temat granicznych wartości w tym zakresie. Należy podkreślić, że oprócz kierunków przewidywanego ruchu należy zwrócić uwagę na dynamikę. Szybkie zmiany w wysokiej częstotliwości – np. w postaci wibracji nawet w zakresie dopuszczalnych przemieszczeń mogą doprowadzić do szybkiego zużycia kompensatora. Rodzaje przemieszczeń:

Parametry

Jako klasyczne kryteria wyboru pozostają w mocy podstawowe parametry aplikacji, takie jak:

  • odporność chemiczna/czystość,
  • ciśnienie i podciśnienie,
  • temperatura,
  • średnica nominalna

W przypadku kompensatorów również należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki zewnętrzne wynikające z miejsca instalacji. Może to być podwyższona temperatura otoczenia (jak w przypadku instalacji w komorze silnika), ryzyko wystąpienia ognia lub agresywnej atmosfery korozyjnej. Pewne zastosowania – ze względu na konieczność zachowania pełnego bezpieczeństwa – dopuszczają stosowanie wyłącznie kompensatorów posiadających specjalistyczne certyfikaty jednostek notyfikowanych. Dotyczy to zwłaszcza zastosowań morskich. W wielu przypadkach jednym z zasadniczych kryteriów wyboru może być długość zabudowy (odstęp) przy zachowaniu wymaganego zakresu przemieszczeń.

W sensie konstrukcyjno – materiałowym możemy wybierać pomiędzy kompensatorami wykonanymi z gumy, blachy metalowej (jedno i wielowarstwowych) oraz PTFE. Każdy z nich może posiadać dodatkowe elementy zabezpieczające przed przekroczeniem dopuszczalnego zakresu ruchu (ograniczniki).