• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

PALIWA LOTNICZE

Paliwa lotnicze stawiają dodatkowe wymagania dla węży i elementów armatury. I w tym wypadku chodzi nie tylko o kwestie odporności w sensie chemicznym, ale też czystości oraz specyfiki związanej z tankowaniem samolotów i helikopterów. Do paliw lotniczych, zwłaszcza JET-A1 i AVGAS należy stosować węże spełniające wymagania normy EN ISO 1825, EI 1529 C, dobierając węże określonego typu (-B, -C, -E, -F) stosowanie do konkretnego przeznaczenia/zastosowania. Poszczególne typy węży różnią się znacznie rodzajem wzmocnienia oraz specyficznymi wymaganiami w zakresie własności antystatycznych. Charakterystyczne są dostępne dla węży lotniczych oznakowania fluorescencyjne poprawiające ich widoczność w nocy.

W zakresie armatury złącznej (końcówek) często wymagane jest stosowanie końcówek cynowanych. W zakresie pistoletów nalewczych i szybkozłączy stosowanych do tankowania samolotów użytkowane są specjalnie przeznaczone do tego celu konstrukcje.

TW-E

Wąż ssawno- tłoczny przeznaczony do przeładunku paliw lotniczych, stosowany do rozładunku cystern i jako połączenie cysterna- przyczepa.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw lotniczych.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala ze stali galwanizowanej.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: zgodny z normami: PN-EN 12115 oraz PN-EN ISO 1825 (E).

Zgodnie z normą PN EN 12115 – wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R<10^6 Ohm.
Zgodnie z normą PN-EN ISO 1825 (E) – wąż typu „M” uzyskany poprzez uziemienie spirali stalowej – rezystancja wzdłuż węża R<10^2 Ohm.
Nie stosować do tankowania samolotów.

TW-E

HD-C NEON

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET A1, AVGAS ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, tankowanie samolotów.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym i z oznakowaniem fluoroscencyjnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: wąż zgodny z normą EN 1361 C; 1997 ( BS 3185; 1985 ) zgodny z niemieckim standardem wojskowym VG 95 955 spełnia także wymogi: API 1529 C, NFPA 407, AS 2683, oraz niemieckie normy bezpieczeństwa TRbF 131/2, EN 12115.

Rezystancja węża w zakresie od 1 k Ohm < R< 1 M Ohm. Wąż nie załamuje się jeżeli ciśnienie wynosi co najmniej 0.5 bar. Dla węży o średnicach 25 do 50 dostępne są niestandardowe długości rolek: 50m, 60m, 80m. Wąż jest specjalnie oznakowaną farbą fluoroscencyjną, wersją węża HD- C.

HD-C NEON

HD-C

Wysokiej klasy wąż przeznaczony do bezpośredniego tankowania samolotów, odporny na: wszystkie rodzaje paliw lotniczych włącznie z paliwem do silników odrzutowych ( JET A1, AVGAS ), ciecze zapobiegające oblodzeniu i oleje silnikowe. Standardowo stosowany do hydrantów, oraz do nawijaczy bębnowych.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, tankowanie samolotów.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR z odciskiem tekstylnym.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: wąż zgodny z normą EN 1361 C; 1997 ( BS 3185; 1985 ) zgodny z niemieckim standardem wojskowym VG 95 955 spełnia także wymogi: API 1529 C, NFPA 407, AS 2683, oraz niemieckie normy bezpieczeństwa TRbF 131/2, EN 12115.

Rezystancja węża w zakresie od 1 k Ohm < R< 1 M Ohm. Wąż nie załamuje się jeżeli ciśnienie wynosi co najmniej 0.5 bar. Dla węży o średnicach 25 do 50 dostępne są niestandardowe długości rolek: 50m, 60m, 80m.

HD-C

PHD F

Wysokiej klasy wąż paliwowy, ssawno- tłoczny, slużący między innymi do roztankowywania samolotów.

Zastosowanie: paliwa i produkty ropopochodne, przeładunek paliw lotniczych.
Konstrukcja węża: gumowy.
Wzmocnienie: podwójny oplot syntetyczny, spirala z tworzywa.
Warstwa wewnętrzna: antystatyczna guma NBR.
Warstwa zewnętrzna: guma CR.
Ciśnienie robocze: 20 bar.
Temperatura pracy: -30°C do 70°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z EN 1361.

Wąż typu „Omega” rezystancja wzdłuż węża – R

PHD F

HIGRADE 101 XX

Wysokiej klasy wąż kompozytowy do przesyłu: paliw lotniczych włącznie z paliwami typu JET, biopaliw, oraz oleju napędowego i benzyn w transporcie drogowym i kolejowym. Posiada wysoką odporność chemiczną i mocną konstrukcję, zapewniającą długi okres użytkowania.

Zastosowanie: biokomponenty i bioestry; paliwa i produkty ropopochodne; przeładunek paliw lotniczych; rozpuszczalniki.
Konstrukcja węża: kompozytowy.
Wzmocnienie: spirale zewnętrzna i wewnętrzna ze stali nierdzewnej.
Warstwa wewnętrzna: UMHWPE.
Warstwa zewnętrzna: tkanina poliestrowa powlekana winylem.
Ciśnienie robocze: 15 bar.
Temperatura pracy: -40°C do 100°C.
Certyfikaty i dopuszczenia: Zgodny z normą EN 13765: 2010 Typ 3. Nadaje się do paliw lotniczych JET A-1, JP-6, biopaliw JET, syntetycznych paliw JET (SPK) oraz ATF (Aviation Turbine Fuel).

Rezystancja wzdłuż węża dla DN=50mm R=<1,0 ohm/m. Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.
Na zamówienie dostępne są wersje specjalne:
– lżejsze, dla niższego ciśnienia WP=10 bar (EN 13765:2010 – Typ 2)
– wysokociśnieniowe (WP=20, 25 lub 40 bar ze wzmocnieniem ARAMEX)
– trudnopalne FIRETEC (spełniające wymagania EN 13765:2010, Annex G oraz ADR CL1)
– z antystatyczną, czarną powłoką zewnętrzną – typ ATEX.

HIGRADE 101 XX

Co nazywamy przewodem elastycznym?

Pod pojęciem przewodów elastycznych rozumiemy węże elastyczne wyposażone w odpowiednie systemy złączne lub szybkozłączne. Najprostszym przykładem przewodu elastycznego jest wąż z dwoma końcówkami zamocowanymi za pomocą odpowiednich systemów np. obejm skorupowych lub opasek zaciskowych. Bardziej skomplikowane produkty zawierają szereg dodatkowych elementów niezbędnych do bezpiecznego użytkowania i spełnienia norm oraz dyrektyw np. przewód do przeładunku substancji niebezpiecznych, wyposażony w złącze zrywne, zawory odcinające itp.


Jak prawidłowo dobrać przewód?

Podstawowymi informacjami, niezbędnymi do dobrania przewodu są: średnica węża, długość przewodu, typ przyłączy, medium (rodzaj i temperatura), ciśnienie robocze, ewentualnie podciśnienie i środowisko pracy – czyli czynniki zewnętrzne, np. na zewnątrz, w hali itp. Nie znając tych parametrów nie możemy mówić o bezpiecznym i prawidłowym stosowaniu przewodów elastycznych. Aby ułatwić prawidłowe dobranie przewodu prosimy skorzystaj z naszego specjalnego konfiguratora przewodów, a nasi specjaliści będą w stanie szybko wyliczyć cenę. Prosimy o rozważne wypełnianie rubryk. Jeżeli nie są Państwo pewni posiadanych danych prosimy o ich sprawdzenie lub ewentualnie przyjąć odpowiedni margines bezpieczeństwa. Dla pełnego bezpieczeństwa zalecamy kontakt z naszymi przedstawicielami w celu wspólnego sprawdzenia czy wszystkie istotne czynniki zostały uwzględnione.

UWAGA! Nie zaniżamy parametrów krytycznych takich jak ciśnienie, temperatura. Jeżeli w danym procesie występują rożne parametry zawsze podajemy najbardziej skrajne wartości. Najwyższe możliwe ciśnienie i największe podciśnienie. Najwyższą i najniższą temperaturę pracy. Jeżeli wysokość ciśnienia, temperatura pracy, rodzaj przewodzonej substancji itd. może powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi zalecamy kontakt z naszym działem handlowym w celu sprawdzenia poprawności doboru. Pamiętaj, jesteś odpowiedzialny za dokładność i poprawność podanych danych.

Złącza

Zgodnie z zaleceniami JIG (Joint Inspection Group), w kontakcie z takimi paliwami jak JET A1 oraz AVGAS, należy unikać stosowania materiałów takich jak cynk oraz miedź lub stopy miedzi. W zamian stosuje się końcówki ze stali nierdzewnej lub końcówki mosiężne specjalnie pokryte cyną (Sn).
W przypadku węzy gumowych stosuje się końcówki zgodne z EN 1440-2 z obejmami skorupowymi EN 14420-3.

Elaxlex couplings

Końcówki z gwintami do węży

JIG (Joint Inspection Group) – grupa skupiająca główne koncerny paliwowe oraz siły zbrojne (np. US-MIL) zaleca unikanie stosowania elementów z metali kolorowych z paliwami lotniczymi (JET A1, AVGAS). Ponieważ typowo końcówki do produktów ropopochodnych wykonane są ze stopów miedzi, aby spełnić wymagania JIG stosuje się cynowanie końcówek mosiężnych lub alternatywnie końcówki ze stali nierdzewnej.

Końcówki zgodne z EN-14420 mocowane bezpiecznymi obejmami skorupowymi z aluminium są dostępne w różnych konfiguracjach przyłączy i wielkości.
złącza do paliw lotniczych

złącza manntek

MANNTEK złącza suchoodcinające DAC

Samoczynnie zamykające się złącza do mediów ciekłych.

Cechy charakterystyczne dla systemu złączy:

 • minimalny wypływ cieczy podczas rozłączania oraz inkluzja powietrza podczas połączenia,
 • błyskawiczne podłączenie lub rozłączenie przy pomocy rąk – bez użycia narzędzi,
 • możliwość połączenia i rozłączenia pod ciśnieniem,
 • liczne dodatkowe wersje, opcje funkcjonalne i akcesoria.

DAC ManntekZastosowanie:
Szybkozłącza suchoodcinające MANNTEK są stosowane do podłączania i rozłączania węży do rurociągów szybko, bez wycieku oraz pod ciśnieniem. Służą do rozładunku i załadunku (górnego oraz dolnego), przesyłu i dystrybucji mediów. Z powodzeniem stosuje się je na cysternach kolejowych.

Opieka po sprzedaży i serwis:

Złącza suchoodcinające są złożonymi, precyzyjnymi elementami. W trakcie intensywnej eksploatacji, często w trudnych warunkach, oraz pracy z trudnymi mediami, ich elementy i uszczelnienia ulegają stopniowemu zużyciu, a we wnętrzu złączy mogą się gromadzić osady utrudniające ich pracę. Warunkiem długotrwałej, bezproblemowej i bezpiecznej eksploatacji są regularne przeglądy złączy i w razie potrzeby wymiana zużytych części.

 • Dostarczamy oryginalne zestawy naprawcze i komplety uszczelek zamiennych do wszystkich typów i wersji szybkozłączy.
 • Serwis Mobilny TICON – oferujemy usługi naszego doświadczonego serwisu – również w wersji wyjazdowej ‘on site’ – na terenie Państwa firmy.
złącza wojskowe do paliw

Szybokozłącza wojskowe do paliw lotniczych

Zastosowania militarne wykorzystują specyficzne konstrukcje szybkozłączy z wbudowanymi zaworami odcinającymi.
W razie tego typu potrzeb prosimy o kontakt z naszym Działem Technicznym.

Pistolety nalewcze

W przypadku niewielkich samolotów oraz helikopterów do tankowania wykorzystuje się odpowiednio przystosowane do paliw lotniczych wersje pistoletów nalewczych. W części wewnętrznej chodzi o zastąpienie np. elementów wykonywanych z mosiądzu lub ocynkowanych na zgodne z zaleceniami JIG, natomiast w zakresie zewnętrznym są to specyficznie ukształtowane wylewki, zaślepki do wylewek, filtry, kable uziemiające itp.

Do tankowania większych ilości paliwa służy specjalnie zaprojektowany do paliwa lotniczego pistolet o wysokiej przepustowości. Oprócz dwóch głównych wersji kolorystycznych, dedykowanych odpowiednio do paliw JET oraz AVGAS, posiada on również liczne dedykowane akcesoria dodatkowe.

ELAFLEX ZVF25

PISTOLET DO TANKOWANIA SAMOLOTÓW ZVA-25AF

Pistolet nalewczy do przystosowany do paliw lotniczych Avgas oraz JET-A1. Przepływ do 140 l/min.
Ciśnienie robocze 0,5 – 3,5 bar. Zgodny z EN 13012, ATEX kat EX II 1G oraz TRbF 513.
Wlot: gwint wewnętrzny 1″ BSP.
Wylewka: specjalne – np. do paliw lotniczych do wyboru różne kształty oraz dodatkowe akcesoria: zaślepki, kable uziemiające z zaciskiem, wzierniki z filtrem itp.

ELAFLEX ZVA32

AUTOMATYCZNY PISTOLET NALEWCZY ZVA 32AF

Pistolet nalewczy w wersji specjalnej do paliw lotniczych Avgas oraz JET-A1. Przepływ do 200 l/min.
Ciśnienie robocze 1,5 – 6 bar. Zgodny z EN 13012, ATEX kat EX II 1G oraz TRbF 513.
Wlot: gwinty wewnętrzne lub zewnętrzne od 1-1/4″ do 1-1/2” BSP.
Wylewka: specjalne – np. do paliw lotniczych do wyboru różne kształty oraz dodatkowe akcesoria: zaślepki, kable uziemiające z zaciskiem, wzierniki z filtrem.

PISTOLET DO TANKOWANIA SAMOLOTÓW ZVF 50

Nowy ZVF 50 jest pistoletem nalewczym wysokiej wydajności przeznaczonym do tankowania na skrzydłowego oraz do helikopterów. Pistolet charakteryzuje się ulepszoną funkcjonalnością w tym małą siłą potrzebną do uruchomienia spustu, niskim ciężarem, lekko obracającym się złączem obrotowym i ergonomiczną konstrukcją.

Pełny, 2-calowy przelot gwarantuje niski spadek ciśnienia i wysoką prędkość przepływu. Jednocześnie, konstrukcja efektywnie minimalizuje udary ciśnienia. Dzięki bardzo czułemu dozowaniu możliwe jest również dokładne dozowanie niewielkich ilości paliwa. Pistolet ZVF 50 jest wykonany zgodnie z wymogami JIG ( Joint Inspection Group ) i posiada kilka znaczących ulepszeń podnoszących bezpieczeństwo:

 • Kodowanie kolorystyczne zapobiega pomyleniu rodzaju paliwa pomiędzy paliwami JET i AVGAS.
 • Całkowita rezygnacja ze stosowania metali kolorowych zapobiega zanieczyszczeniu paliwa i pozwala na stosowanie pistoletu również do wymagających biopaliw.
 • Integralne odbojniki zapobiegają możliwości uszkodzenia powłoki zewnętrznej samolotu lub śmigłowca.
 • Ulepszony system wymiany wylewek w wykorzystujących gwint lub szybkozłącze Push-Twist-Lock®. Cechą wspólną obu systemów jest
  możliwość wymiany wylewki bez użycia narzędzi oraz obrotu do dowolnej pozycji (ważne w przypadku wylewek do JET-A1). Ułatwiona inspekcja i oczyszczanie filtra oraz zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem. Jeżeli wylewki są regularnie wymieniane sugerujemy wybór opcji Push- Twist-Lock®

Modułowy system oferuje wiele opcji, np. zintegrowane wzierniki oraz LeverAssist® dla większego komfortu tankowania: gdzie jeszcze bardziej obniżono siłę potrzebną do przytrzymania spustu w pozycji otwartej.
Więcej informacji na ten temat…