• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

Prawa autorskie

Właścicielem portali: www.ticon.pl, sklep.ticon.pl, paliwa.ticon.pl jest firma TICON sp. z o.o. Wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa do baz danych, w zakresie informacji dostępnych w portalu – w tym do artykułów, informacji, opisów i baz danych, przysługują spółce TICON sp. z o.o.

Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie opisanych wyżej materiałów bez pisemnej zgody spółki TICON sp. z o.o.

Ticon sp. z o.o.
Jasin, ul. Poznańska, 62-020 Swarzędz
+ 48 (61) 81 87 234
paliwa@ticon.pl