• Ticon Sp. z o.o. - Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz

Polityka ochrony prywatności

Zabezpieczenie prywatności Państwa danych osobowych ma dla nas ogromne znaczenie. Pragniemy Państwa poinformować w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane, które zostaną nam przekazane.

Zakres przetwarzania danych osobowych przetwarzane przez TICON

Możecie Państwo odwiedzać nasze strony internetowe bez pozostawiania jakichkolwiek informacji osobistych (takich jak nazwisko, adres, numery telefonów lun adresy e-mail). Będziemy zbierali tylko takie informacje, jakie zostaną nam udostępnione dobrowolnie (na przykład poprzez formularz kontaktowy lub e-mail).

Dane osobowe nie są nigdy przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. W szczególności nie będziemy sprzedawać Państwa danych osobowych żadnej stronie trzeciej dla celów komercyjnych lub reklamowych.

Jeżeli przekażecie nam Państwo informacje kontaktowe, będą one wyłącznie zbierane, przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celach przez Państwa określonych. Wykorzystujemy Państwa dane w celu przygotowania ofert, odpowiedzi na zapytania i udostępnienia Państwu informacji o towarach, produktach i usługach TICON.

Zgoda na zbieranie i przechowywanie danych może zostać odwołana w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość.

Państwa prawo do informacji

Na Państwa pisemną prośbę (lub za pośrednictwem e-mail) przekażemy Pani/Panu informację o zgromadzonych danych dotyczących Państwa osoby.

Macie Państwo prawo do otrzymania bezpłatnych informacji w jakim zakresie i celu przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz do weryfikacji, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz poprawiania tych danych.

Możecie Państwo w każdej chwili odwołać zgodę na wykorzystanie Państwa danych do celów marketingowych.

Bezpieczeństwo

TICON stosuje odpowiednie środki techniczne i podejmuje działania organizacyjne aby zabezpieczyć przekazane nam dane osobowe przed wykorzystaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub niezgodnie z prawem. Środki te obejmują wewnętrzne instrukcje, scentralizowane administrowanie kontami użytkowników o ograniczonych prawach dostępu, systematyczną aktualizację oprogramowania, oraz stosowanie oprogramowania antywirusowego i zapobiegającego szpiegowaniu na komputerach osobistych pracowników.

Dane wprowadzone na formularzach (zapytania i promocje online) na naszej stronie internetowej są przesyłane na nasz serwer w postaci zaszyfrowanej z wykorzystaniem protokołu SSL.

Zmiana warunków i zasad w polityce prywatności

Ze względu na ciągły rozwój przepisów prawa oraz Internetu, zastrzegamy sobie prawo, aby od czasu do czasu poprawiać i zmieniać warunki oraz zasady w zakresie polityki prywatności. Aktualne warunki i zasady obowiązujące TICON w zakresie polityki prywatności danych, są zamieszczane i aktualizowane regularnie na tej stronie.

Czy macie Państwo pytania, uwagi lub wątpliwości?

Jeśli macie Państwo pytania, uwagi lub wątpliwości w zakresie wykorzystania Państwa danych przez TICON, prosimy o Kontakt z nami.

 

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest
TICON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą Jasin, ul. Poznańska 37, 62-020 Swarzędz;
KRS 0000049090; NIP 781-10-98-120

Kontakt: admdo@ticon.pl